Odontoblasterne danner dentin

Af 13. januar 2015 Ingen kommentar

De eneste celler i pulpa, der afviger fra andre bindevævsceller er odontoblasterne. Til højre ses den gullige dentin. Odontoblasterne har mørkegrønt cytoplasma og rød kerne, og de ligger i et lag på dentinvæggen. Fra odontoblas-terne strækker udløberne sig ud i dentinkanalerne. Til venstre i tegningen ses kollagene fibrilbundter, amorf grundsubstans, der her er ufarvet, og bindevævs-celler. Odontoblasterne danner dentin livet igennem.