Odontoblaster og ameloblaster

Af 13. januar 2015 Ingen kommentar

På den øverste lille tegning er de grønne celler med røde kerner odontoblaster. De har dannet et par lag dentin vist ved den lysegule farve. Epitelcellerne i emaljeorganet nærmest konkaviteten er blevet til høje prismatiske celler, der er farvet blå med hvid kerne. Det er ameloblaster, der danner emalje. På den store tegning, der er en forstørrelse af området inden for den lille firkant ses odontoblaster med grønt cytoplasma og rød kerne. Odontoblastudløberne strækker sig igennem dentinen, der er dannet af odontoblasterne. Udløberne ligger i dentinkanaler. Den meget tykke sorte linie midt i tegningen angiver indre begrænsning af emaljeorganet, det vil altså sige, den svarer til emaljeorganets inderste konkave flade. De blå celler med de hvide kerner er ameloblaster ved stor forstørrelse. De er endnu ikke begyndt at danne emalje. Der dannes altid først dentin og dernæst emalje.