På den lille tegning af kæbe-volden yderst til venstre er der sket en ændring, idet vestibular-listen er blevet omdannet til en fure, (E) der udgør nederste del af vestibulum oris. Da furen løber hestesko-former og er dannet af listen, er det yderligere et bevis på, at vestibularlisten er en hesteskoformet plade, der følger kæbevolden. Tandlisten, (K) har ikke undergået ændringer.