viagra cialis krummerik behandling balanitis behandling bækkenfraktur forhuds forsnævring

Fossa pterygopalatina

Af 13. January 2015 Ingen kommentar

Processus pterygoideus danner bagvæg nedadtil i fossa pterygopalatina og danner nedadtil suturforbindelse med maxilla. Suturforbindelsen ligger udfor pilehovedet.