Forskellen mellem hårdheden af dentin og knogle

Af 13. januar 2015 Ingen kommentar

Her illustreres forskellen mellem hårdhed af dentin og knogle. På øverste tegning fremgår det, at vægten ikke formår at frembringe fordybning i dentinen. Det er der imod tilfældet med samme vægt for knoglens vedkommende. Altså dentin er lidt hårdere end knogle på grund af større indhold af mineralsalte.