Epitel kan resorbere væske og opløste stoffer

Af 13. January 2015 Ingen kommentar

Epitel kan resorbere væske og opløste stoffer og videregive dem til blodkarrene. Da epitel beklæder alle ydre og de fleste indre overflader betyder det, at næsten alle stoffer, der udveksles med omgivelserne må passere epitel. Resorptionsevnen af dækepitel er imidlertid meget forskellig. Fra mundhulen kan næsten intet resorberes, mens derimod tarmene epitelbeklædning er særlig velegnet til resorption.