Prismerne er tynde stave, der kun er få my (µ) i diameter. De strækker sig fra grænsen mellem emalje og dentin og ud til overfladen. De fine mørke linier på tegningen angiver prismeretningen. Prismerne står praktisk taget vinkelret på både den indre og den ydre overflade. De fine linier angiver kun prismernes retning. Derimod siger de intet om tætheden. Som det fremgik af forrige tegning, ligger prismerne meget tæt ligesom ameloblasterne.