Vi ser her emaljeorganet eller klokken i lidt større udgave. Bindevævet nærmest klokken er farvet rødt for at angive, at denne del af det omgivende væv kaldes tandsækken. Den grønne farve med et (T) illustrerer det bindevæv, der ligger i klokkens konkavitet. Det har ligeledes hidtil været blåt, men for at angive, at det spiller en særlig rolle ved den frem-tidige udvikling, er det farvet grønt og kaldes tandpapil. Altså tandsæk omkring klokken er farvet rød, og tandpapil i klokkens konkavitet er farvet grøn. Begge to områder er bindevæv. Klokken er epitel.