Altså, odontoblasterne, der dannes af tandpapillens bindevævsceller, udskiller dentin. De holder sig på overfladen af det dentinlag, de danner, bortset fra den cytoplasmaudløber, der indlejres. Odontoblasterne forskydes mod tandpapillens midte. Ameloblasterne, der udvikles af de epitelceller i emaljeorganet, der ligger nærmest klokkens konkavitet, udskiller emalje, men indlejres ikke. De forskydes på emaljens overflade ud mod emaljeorganets ydre grænse. Når de er færdige med at danne emalje, afslutter de deres virksomhed med at danne emaljehinde.