Dentin omgiver pulpa og dækkes i kronen af emalje og i roden af cement. Farven er gullig omend knap så lysegul som på tegningen. Dentin er identisk med tandben og fungerer som fandens skelet.