Dannelse af de enkelte væv

Af 13. januar 2015 Ingen kommentar

Vi skal se på dannelsen af de enkelte væv. Den gule farve øverst illustrerer emaljeorganet. Bindevævet i det klokkeformede organs konkavitet, altså tandpapillen, er her ufarvet. De yderste bindevævsceller i tandpapillen omdannes til odontoblaster, der danner dentin. Området indenfor den lille firkant er forstørret på nederste tegning. Det fremgår her, at odontoblasterne er prismatiske celler, der lejrer sig tæt i et enkelt lag på klokkens konkavitet. De udskiller fibriller og amorf grundsubstans. Grundsubstansen mineraliserer, og vævet bliver dentin. På det stadium af udviklingen, der ses her, er der dannet odontoblaster, men endnu ikke dentin.