Bugmusklerne deles i dybe og overfladiske muskler.
Billedet viser den kraftigste af de dybe bugmuskler, m. psoas major; den svarer til mørbraden.