Alt dækepitel, (E), hviler på karførende bindevæv, (B).
Hvad ligger mellem de to lag?
Hvilke funktioner har det underliggende bindevæv?