• VENER I KROPPEN lektion 1

  Manuskript nr. 86, Bearbejdet af Henrik Løvschall og Erik Christophersen, Anatomisk afsnit, Århus Tandlægeskole, Århus Universitet

 • V. cava superior og v. cava inferior

  De store vener til højre forkammer i hjertet er v. cava superior (1) og v. cava inferior (6). Da de går til hjertet må de ende i mediastinum hvor hjertet ligger. Vi repeterer mediastinum ved hjælp af næste billede

 • Mediastinum

  I mediastinum medium (3) ligger hjerte og hjertepose. Det er midterste del af mediastinum inferius. Foran mediastinum medium ligger mediastinum anterius (2) og bagved mediastinum posterius (4), de hører begge til mediastinum inferius. Opadtil ligger mediastinum superius (1) der når til øvre bryståbning, apertura thoracis superior.

 • Vener

  V. cava superior (1) begynder bag første ribben i mediastinum superius. Den opstår ved sammenløb af to vener, v. brachiocephalica sinistra og dextra (2). V. cava superior får blod fra hoved og hals gennem (3) og fra begge overekstremiteterne gennem (4). Endvidere får den blod fra kroppen over diafragma. V. cava inferior (6) er meget længere end V. cava superior og dens diameter er større. Den begynder ud for de nederste lændehvivler hvor også aorta ender. Venen følges med aorta gennem spatium retroperitoneale, foran hvirvelsøjlen.

 • Spatium retroperitoneale og spatium peritoneale

  Her vises spatium retroperitoneale (6) og spatium peritoneale (5)

 • V. cava inferior og aorta i spatium retroperitoneale

  Her ses v. cava inferior og aorta (2) i spatium retroperitoneale sammen med bl.a. pancreas (3), nyrer (5) og binyrer (4)

 • De store vener der munder i hjertet mangler klapper

  V. cava inferior (6) går gennem mellemgulvet og ind i mediastinum medium, hvor den tømmer sig i højre forkammer efter et meget kort forløb i brysthulen. V. cava inferior får blod fra underekstremiteterne og fra kroppen under diafragma. Det kommer vi snart til. Vi skal først se lidt nærmere på tilløbene til V. cava superior. Den opstår i mediastrinum superius af højre og venstre v. brachiocephalica (2). Navnet brachiocephalica siger at de modtager blod fra armen, brachium, og hovedet, cephalus. De opstår bag nøglebenets mediale ende, lige ved brystbenet, ved at v. jugularis interna (3) løber sammen med v. subclavia (4). Længere nede modtager v. cava superior endnu et tilløb, v. azygos (5), som vi snart vender tilbage til. (fortsættes)

 • De store vener der munder i hjertet mangler klapper

  HUSK AT DE STORE VENER DER MUNDER I HJERTET MANGLER KLAPPER, både ved indmundingen og længere ude. Når vi går i enkeltheder med tilløbene til v. cava inferior bliver sagen kompliceret af v. portae. På grund af denne vene er vi nødt til at dele tilløbene til v.cava inferior i DIREKTE TILLØB og INDIREKTE TILLØB.

 • Direkte tilløb

  Direkte tilløb. Det er dog kun de viscerale grene der er tegnet. De parietale grene kommer fra bugvæggen. De organer der sender blod direkte til v. cava inferior er vist ved stipling. Som det fremgår er det parrede organer, med hver sin vene. Venerne er alle markeret (8). Det er fra binyrer, nyrer og kønskirtler. Nyrer og binyrer er primært retroperitoneale organer og kønskirtlerne udvikles ligeledes bag peritoneum, og regnes til samme kategori som nyrer og binyrer selv om de descenderer fra deres oprindelige dannelsessted. I den ene side af tegningen er vist testis og i den anden ovarium.

 • Indirekte tilløb

  Indirekte tilløb. Her ses indirekte tilløb til cava inferior gennem leveren og levervenerne (10). De indirekte tilløb kommer fra de stiplede organer, og blodet samles i v.portae (9). Figuren viser at v. portae opstår bag pancreas hvis kontur tydeligt ses, og den løber til leveren. Her tømmes blodet i særlige leverkapillærer, sinusoider, og herfra samles det til levernervenerne, vv. hepaticae (10) der går til v. cava inferior. (fortsættes)