• Højre forkammer

  På tegningen her er åbnet til højre forkammer (2). Indmundingen af sinus coronarius, der er tegnet mørk, ligger foran indmundingen af v. cava inferior (1) og bag ostium atrioventriculare sinistrum(6) der fører til højre hjertekammer fra forkammeret.

 • Azygossystemet

  Viser azygossystemet (11) der forbinder v. cava superior (1) v. cava inferior (6). Det består af lange, ret slanke vener der følger columna vertebralis. I brysthulen modtager azygossystemet blod fra de områder der forsynes af grene fra aorta thoracica. De ses på næste billede

 • Aorta thoracica

  Aorta thoracica (9) sender blod til brystvæg (10), til indvolde i mediastinum posterius og til lungerne (11), specielt bronchierne. Azygossystemet får blod fra disse områder. NB. Blodet fra aorta til lungerne sørger for ernæringen, mens blodet til lungerne fra lungearterien sørger for udskillelsen af kuldioxid og optagelse af ilt.

 • Blodets vej fra arterier til vener

  Her viser de buede pile blodets vej fra arterier til vener. De “sorte” kar hører til det store kredsløb. Den nederste pil viser at blodet fra aorta descendens løber tilbage til hjertet gennem v. cava inferior. De “hvide” kar hører til det lille kredsløb, lungekredsløbet. På tegningen viser de buede pile mellem de hvide kar blodets vej fra højre og venstre gren af truncus pulmonalis til vv. pulmonales. På vej fra arterie til vene vil lungeblodet løbe gennem kapillærnet i lungerne hvor luftskiftet finder sted, dvs. kuldioxid luftes ud af blodet og ilt optages. Lungearterier, kapillærer og vener udgør det lille kredsløb, eller den lille del af kredsløbet. Husk at lungevenerne tømmer sig i venstre forkammer.

 • V. jugularis interna

  Viser den største af de dybe vener på halsen, v. jugularis interna (3). Den løber i spatium lateropharyngeum fra øverst til nederst. Den anden dybe halsvene ses på næste billede.

 • V. vertebralis

  Det er v. vertebralis (25). Dens forløb svarer til arteriens der ses på (23) billedet herunder. Karrene løber gennem hullerne i halshvirvlernes tværtappe. De to store overfladiske halsvener ses på næste billede.

 • V. jugularis anterior og v. jugularis externa

  Det er v. jugularis anterior (26) og v. jugularis externa (27). Der er altså to store dybe halsvener, v. jugularis interna og v. vertebralis og to overfladiske, v. jugularis anterior og externa.

 • V. jugularis interna

  Den største af alle vener på halsen er v. jugularis interna (3). Den begynder i foramen jugulare og ender ved apertura thoracis superior hvor den løber sammen med v. subclavia (4) og danner v. brachiocephalica (2).

 • Spatium lateropharyngeum lateralt fra

  Her er åbnet til spatium lateropharyngeum lateralt fra. Indholdet er fjernet med undtagelse af v. jugularis interna (1). Hvis man har svært ved at “se” spatium lateropharyngeum for sig er det en god ide at tænke på v. jugularis interna med omgivende bindevæv, der svarer til spatium, altså en bindevævssøjle fra kraniebund til øvre bryståbning, og i bindevævs-søjlen ligger bl.a. v. jugularis interna.

 • Gl. parotidea og spatium lateropharyngeum

  På denne tegning ses gl. parotidea (13) skåret igennem horisontalt og den øverste del af spatium lateropharyngeum (4). Her ligger v. jugularis interna (bageste streng fra 19) og a. carotis interna (forreste streng fra 19).