• M. pterygoideus medialis

  m. pterygoideus medialis er en lukkemuskel.

 • M. pterygoideus medialis

  Musklen kan endvidere trække underkæben fremad.

 • N. mandibularis

  Alle tyggemuskler innerveres af n. mandibularis.
  (15) viser nerven til m. masseter.
  (17) går til m. temporalis og
  (19) til mm. Pterygoidei.

 • Mm. pterygoidei

  Mm. pterygoidei ligger i regio infratemporalis og danner tilsammen pterygoidermuren, der her ses bagfra og lidt medialt fra. De forbindelser, der er markeret med pile, er spalter i pterygoidermuren. Kun den største af spalterne er benævnt. Det er spatium pterygomandibulare. Den er opadtil begrænset af m. pterygoideus lateralis nedre hoved, der er markeret b, nedadtil af m. pterygoideus medialis, der er markeret a, og lateralt af mandibula. Spatium pterygomandibulare er delt i en medial og en lateral del af ligamentum sphenomandibulare. Det er den hvide lodrette struktur, der krydser m. pterygoideus lateralis nedre hoved.

 • Pterygoidermuren

  Pterygoidermuren danner grænse mellem regio infratemporalis og de to bagved liggende regioner. De to er medialt spatium lateropharyngeum, der er farvet gul, og lateralt regio parotidea, der er farvet rød. Ligamentum sphenomandibulare er (A).

 • Ramus mandibulae

  Vi ser venstre ramus mandibulae medialt fra. Det grønne område med 4-tallet er tuberositas pterygoidea, hvor m. pterygoideus medialis hæfter sig. Billedet viser, at muskelsporet bagtil når ramus bagkant, og nedadtil basis mandibulae.

 • TYGGEMUSKLER II – lektion 2

  Manuskript nr. 304/ dias 101
  Bearbejdet af
  Henrik Løvschall og Erik Christophersen
  Anatomisk afsnit
  Århus Tandlægeskole
  Århus Universitet

 • M. pterygoideus lateralis

  Viser m. pterygoideus lateralis set lateralt fra på figuren til venstre, og bagfra og lidt medialt fra, på tegningen til højre. Musklen består af to hoveder, et øvre (C) og et nedre (E). Nedre hoved er det største.

 • M. pterygoideus lateralis

  Her vises på øverste del af tegningen udspringet af m. pterygoideus lateralis. Det øvre hoved udspringer fra området (a), der omfatter crista infratemporalis og tilgrænsende del af fascies infratemporalis på ala major. Nedre hoveds udspring finder sted i området (b), der svarer til udsiden af lamina lateralis på processus pterygoideus. På nederste del af tegningen ses det område på mandibula, hvor muskler hæfter sig. Det er markeret (e).

 • Basis cranii

  Basis cranii ses skråt nedefra under en lidt ejendommelig vinkel. Man orienterer sig lettest ved at finde de to molarer nedadtil til venstre i billedet. Den forreste del af arcus zygomaticus er markeret (1). Bag molarerne ligger processus pterygoideus. Lamina lateralis er på udsiden malet grøn og markeret (3). Det er udspringet for m. pterygoideus lateralis nedre hoved. Det lille øvre hoved udspringer fra det ovale felt, markeret (3). Det ligger indenfor et stort område, der er omrammet af en sort linie og markeret med et hvidt (r), og et hvidt (i). Feltet danner loft i regio infratemporalis og det grønne felt med 3-tallet svarer til musklens udspring fra crista infratemporalis og den tilstødende del af facies infratemporalis alae majoris. Læg mærke til den store forskel i udspringenes størrelse.

 • Ramus mandibulae

  Vi ser venstre ramus mandibulae forfra. Det grønne felt med 3-tallet markerer m. pterygoideus lateralis tilhæftning i fovea pterygoidea. Desuden er der tilhæftning i kæbeledskapslen og dermed i discus articularis.

 • M. pterygoideus lateralis

  Discus er vist med pil, og vi ser, at m. pterygoideus lateralis trækker mandibula og discus articularis fremad.

 • M. pterygoideus medialis

  viser m. pterygoideus medialis set lateralt fra på tegningen til venstre, og bagfra og lidt medialt fra, på tegningen til højre. Musklen består af et profundt hoved, (D), og et superficielt hoved, (E). Det profunde hoved er langt det største. Det er vist alene på figuren til højre.

 • Basis cranii externa

  Vi ser en del af basis cranii externa. Opadtil skimtes de bageste molarer. Til højre i billedet ses underkanten af arcus zygomaticus. Fossa pterygoidea er malet grøn overalt og markeret med et 4-tal på den del af fossa, der dannes af lamina lateralis af processus pterygoideus. Det grønne område angiver udspringestedet for m. pterygoideus medialis dybe hoved. Det superficielle hoved udspringer fra tuber maxillaris over sidste molar. Området er markeret med en grøn klat, hvori der er anbragt et 4-tal, der er vanskeligt at se. Klatten ligger nogle få mm fra en rød horisontal linie. Læg mærke til den enorme forskel i størrelse på de to udspringsområder.