• Kraniet fra siden

  Den store tegning viser kraniet fra siden, mens den lille er et frontalsnit gennem temporalislogen. På den store tegning ser man at fascia temporalis opadtil er hæftet til knogle, (A), og nedadtil til arcus zygomaticus overkant, (D). Endvidere er den fortil hæftet til bagkanten af processus frontalis ossis zygomatici. Den krydses af stregen fra (C).

 • M. temporalis fungerer som lukkemuskel

  M. temporalis fungerer som lukkemuskel.

 • M. temporalis trækker også mandibula bagud

  viser, at m. temporalis også trækker mandibula bagud.

 • Arcus zygomaticus

  Her er m. masseter løsnet fra arcus zygomaticus og klappet ned. Musklen innerveres af n. massetericus, (1), der er en gren fra n. mandibularis. Nerven kommer fra regio infratemporalis, der er vist ved (4). Pilen peger på m. pterygoideus externus. Nerven forlader regionen gennem incisura mandibulae, (3), og går ind i den dybe flade af m. masseter. (2) markerer arterien til m. masseter. Den følger nerven gennem incisura mandibuale.

 • M. masseter er en kraftig lukkemuskel

  viser, at m. masseter er en kraftig lukkemuskel.

 • Musklen kan endvidere trække underkæben fremad

  Musklen kan endvidere trække underkæben fremad.

 • Planum temporale

  viser kraniet set fra siden. Planum temporale er malet grøn og forsynet med (2). Det er fra denne enorme flade, m. temporalis udspringer.

 • Frontalsnit gennem temporalislogen

  er et frontalsnit gennem temporalislogen, (1) markerer hud, (2) underhud, (3) fascia temporalis, (4) m. temporalis og (5) knogle. Vi ser, at m. temporalis udspringer fra knogleområdet svarende til planum temporale samt fra de øverste 2/3 af fascia temporalis dybe flade. Fascien er markeret (3). Opadtil er fascia temporalis hæftet til knogle og nedadtil til arcus zygomaticus øvre kant, (6).

 • Venstre ramus mandibulae

  viser venstre ramus mandibulae medialt fra. M. temporalis tilhæftning svarer til det grønne område med (2). Det drejer sig om hele medialfladen af processus coronoideus. Desuden sender temporalissenen to snipper nedad mod sidste molar. Den laterale snip følger forkanten af ramus mandibulae, den mediale følger crista temporalis. Fordybningen imellem dem er fri. Det er fovea retromolaris.

 • Venstre ramus mandibulae

  Vi ser venstre ramus mandibulae lateralt fra. M. temporalis tilhæftning dækker kun en beskeden del af processus coronoideus udside ved (2). Tilhæftningen strækker sig kun nogle få mm. ned på fladen.

 • TYGGEMUSKLER II – lektion 1

  Manuskript nr. 303/ dias 100
  Bearbejdet af
  Henrik Løvschall og Erik Christophersen
  Anatomisk afsnit
  Århus Tandlægeskole
  Århus Universitet

 • M. masseter

  viser m. masseter set lateralt fra. Musklen består af to dele, en superficiel del, (B), og en profund del, (A). Musklen er rettet nedad og bagud.

 • Arcus zygomaticus

  Den superficielle del udspringer fra underkanten af arcus zygomaticus. Udspringet, der er vist med pil, kommer fra de forreste 2/3 af arcus.

 • Arcus zygomaticus

  viser, at den profunde del af muskler udspringer fra den bageste 1/3 af arcus zygomaticus underkant ved den lyseblå streg, samt fra hele indsiden af arcus ved pilen.

 • Fossa pterygoidea

  Vi ser en del af kraniet nedefra. Nederst til højre anes de bageste molarer. Omtrent midt i billedet ses et 4- tal på en grøn flade. Tallet er anbragt i fossa pterygoidea. I direkte forlængelse af molarerne ses nedre kant samt en del af medialfladen af arcus zygomaticus. Den optrukne grønne linie på arcus underkant viser udspringet af m. masseters superficielle del fra de forreste 2/3 af arcus. Den stiplede linie på den bageste 1/3 af underkanten længst til venstre samt den grønne farve på indsiden angiver den profunde dels udspring.

 • Mandibula

  Vi ser mandibula fra venstre side. 1-tallet og den store grønne flade på udsiden af ramus mandibulae viser tilhæftningen af m. masseter. Det er den samlede tilhæftning, der er markeret. 1-tallet er anbragt omtrent, hvor vi har grænsen mellem den superficielle dels tilhæftning på nederste halvdel af ramus, og den profunde dels tilhæftning på øverste halvdel af ramus. De bedes bemærke, at tilhæftningen strækker sig meget højt op på processus coronoideus. Derimod når tilhæftningen ikke nær så højt op på processus condylaris.

 • Fascia parotideomasseterica

  Lateralt dækkes m. masseter af fascia masseterica, (A). Det er en tynd fascie, der bagtil fortsætter i kapslen omkring parotis, (B). (A) og (B) udgør tilsammen fascia parotideomasseterica. M. masseter udspringer ikke fra sin fascie. Det er i modsætning til m. temporalis.

 • N. facialis

  En række strukturer, der ligger i subcutis, krydser herover m. masseter og fascia masseterica, der her er markeret (2). De vigtigste er grene fra n. facialis, markeret med (4); grenene løber i subcutis frem over musklen. (3) viser, at ductus parotideus ligeledes krydser m. masseters lateralflade.

 • Parotideomasseterica

  viser højre parotideomasseterica set lateralt fra. Hud og underhud er fjernet, og snitfladerne ses til venstre i billedet, (1) og (2). Parotiskapslen og fascia masseterica er skraverede, og mærket henholdsvis (3) og (7). Vi ser, at den bageste del af m. masseter dækkes af gl. parotidea. (5) markerer n. facialis grene og (6) er ductus parotideus. Nederste forreste hjørne af m. masseter krydses af v. facialis (4), medens a. facialis ikke når ind i regio masseterica.