• M. pterygoideus lateralis

  Tegningen viser m. pterygoideus lateralis set lateralt fra til venstre, og set bagfra til højre i billedet. m. pterygoideus lat. er en trekantet muskel, der udspringer fra os sphenoidale. Den består af 2 dele, hvoraf hoveddelen (E) udspringer fra processus pterygoideus udside, mens den mindre del (C), udspringer fra facies infratemporalis alae majoris. Musklen løber bagud og hæfter sig i kæbeleddet samt på processus condylaris mandibulae.
  (fortsættes)

 • M. pterygoideus lateralis

  Det ses bedst på tegningen til venstre, hvor kæbeleddet er mærket (E) og processus condylaris (I). (G) er m. masseter, (L) processus pterygoideus, og (B) er den gennemsavede arcus zygomaticus.

 • Musklens udspring samt tilhæftning

  Tegningen viser musklens udspring ved (a) og (b) samt tilhæftningen ved (e).

 • M. pterygoideus medialis

  Tegningen viser m. pterygoideus medialis. set lateralt fra til venstre og bagfra til højre i billedet. m. pterygoideus med. (D) og (E) er en tyk firkantet muskel, der udspringer fra fossa pterygoidea og hæfter sig på medialfladen af angulus mandibulae. (G) er m. masseter, (J) og (C) processus pterygoideus, (A) arcus zygomaticus, (F) ramus mandibulae.

 • Muskeludspring

  Billedet viser musklens udspring med 4-tal.

 • Musklens tilhæftning

  viser musklens tilhæftning ligeledes med 4-tal.

 • Pterygoidermuren

  Tegningen viser mm. pterygoidei set medialt fra. m. pterygoideus lat. er mærket (b) og (c), og m. pterygoideus med. er mærket (a).
  Mm. pterygoidei danner tilsammen pterygoidermuren. Pilene angiver spalter i muren, og gennem disse spalter passerer vigtige kar og nerver.

 • Tilhæftningsområder

  M. temporalis tilhæftning lateralt på mandibula er mærket (2), mens (1) er m. masseters tilhæftning.

 • M. temporalis insertion

  (2) viser m. temporalis insertion medialt på mandibula.

 • M. temporalis

  Til venstre ses m. temporalis lateralt fra, mens den lille figur til højre er et frontalsnit gennem musklen. På frontalsnittet ser man, at musklen udspringer fra kraniets sideflade under linea temporalis (B) samt fra fascien (C). Fascien udspringer lidt over musklen fra (A) og hæfter sig på arcus zygomaticus (D); musklen hefter sig på processus coronoideus (E). Mellem fascie og knogle ligger temporalislogen. Den er åben nedadtil og indeholder bl.a. m. temporalis; vil man udtrykke det kort, kan man sige, at m. temporalis udspringer fra temporalislogens vægge.

 • TYGGEMUSKLER 1. trin

  Manuskript nr. 148 / dias 9
  Bearbejdet af
  Henrik Løvschall og Erik Christophersen
  Anatomisk afsnit
  Århus Tandlægeskole
  Århus Universitet

 • Tyggemusklerne

  Tyggemusklerne omfatter 4 muskler:
  m. masseter,
  m. temporalis,
  m. pterygoideus lat.
  m. pterygoideus med.
  Billedet viser den firkantede, kraftige muskel, m. masseter, der dækker lateralfladen af ramus mandibulae (B). Musklen udspringer fra arcus zygomaticus (A) og hæfter sig på det meste af lateralfladen af ramus mandibulae; den dækkes lateralt af fascia masseterica.

 • M. masseters tilhæftningssted

  (1) viser m. masseters tilhæftningssted på lateralfladen af ramus mandibulae.

 • M. temporalis

  Her er arcus zygomaticus savet bort, og der meste af m. masseter er fjernet; m. temporalis ses i hele sin udstrækning. Det er en stor vifteformet muskel, der udspringer fra kraniets sideflade under linea temporalis inf. (B). Desuden udspringer m. temporalis fra sin egen fascie, fascia temporalis, der dækker dens lateralflade. Musklen hæfter sig med en kraftig sene (C) og tilhæftningen sker på processus coronoideus mandibulae (D). Fascia temporalis, der dækker musklens lateralflade, spænder sig fra linea temporalis (A) til arcus, der er fjernet, og til bagkanten af os zygomaticum.

 • M. temporalis ossøse udspring

  Billedet viser m. temporalis ossøse udspring (2).