• Medial – lateral

  Retningen mod kroppens midte kaldes medial. Retningen væk fra kroppens midte kaldes lateral, (mod siden). Betegnelserne anvendes i hele legemet.

 • Angivelse af for- og bagflade

  Vi beskriver også retningen mod legemets forflade og bagflade.
  For hele legemet benytter man om forfladen ordet anterior (A), og om legemets bagflade ordet posterior (P). Retningen mod forfladen hedder altså anterior retning og mod bagfladen posterior retning.
  For kroppens vedkommende kan man i stedet tale om maveside eller bugside, ventral (v) og rygside, dorsal (d). Retningerne hedder ventral retning og dorsal retning.

 • Spørgsmål

  Hvilken type snit vil et snit svarende til billedets plan være?
  Hvilken ende af benet er vist her?

 • Spørgsmål og svar

  Hvilken type snit vil et snit svarende til billedets plan være?
  Sagittal snit.

  Hvilken ende af benet er vist her?
  Her er vist benets distale del.

 • Forskellige kropsstillinger

  Ingen af de her tre viste kropsstillinger er praktiske som udgangspunkt for anatomisk beskrivelse. Stillingerne her er vanskelige at angive og at genskabe, og de er uden symmetri. Den bedste udgangsstilling må være en stilling, hvor legemets højre og venstre side er symmetriske, og en stilling som er let at genskabe.

 • Anatomisk normalstilling

  Her ses den stilling, der er valgt som anatomisk normalstilling.

  • Stillingen er symmetrisk, idet højre og venstre side er stillet ens.
  • Håndfladerne fremad, ligesom ansigtet og kroppens forflade.
  • Tommelfingeren peger væk fra kroppen.
  • Fodryggen vender fremad og opad, og de indvendige fodrande berører hinanden.
 • Illustration af planer

  For at kunne angive forskellige retninger er det en fordel først at fastlægge nogle planer. I anatomi foretrækker vi at kalde det vandrette plan for horisontalplanet og de lodrette planer for vertikalplaner.

 • Horisontal/transversal

  Et andet ord for horisontalplan er transversal plan eller transverselplan. Transverselplan betyder plan, der løber på tværs, f. eks. gennem kroppen, altså et horisontalplan gennem kroppen.

 • Horisontal plan

  Her er vist et eksempel på et horisontalplan eller et transverselplan. Bemærk planet i armen.

 • Vertikale planer

  Her ses de typer vertikalplaner.