• Hjertet får næsten udelukkende grene fra ganglierne i halsafsnittet

  Fra de 10-12 ganglier, der findes i thoracalafsnittet afgår grene til kar og i en vis udstrækning til organerne i thorax. Dog får hjertet næsten udelukkende grene fra ganglierne i halsafsnittet.

 • Plexus coeliacus

  Meget vigtige grene fra truncus sympaticus i brystdelen er nn. splanchnici, ved de to øverste pile. De afgår fra ganglierne i nederste halvdel af grænsestrengens thoracalafsnit. Nn. splanchnici går igennem diafragma som vist ved den grønne pil. De perforerer diafragma foran truncus sympaticus. Under diafragma indgår de i plexus coeliacus sammen med nn. vagi.

 • Rami laryngopharyngei

  Grene til viscera fra ggl. cervicale superius er rami laryngopharyngei (L). De løber medialt for begge carotider som vist på tegningen.

 • Plexus coeliacus

  Trådene i nn. splanchnici kommer direkte fra lateralhornene, hvor de har trofisk centrum. Trådene passerer ubrudt igennem grænsestrengs-ganglierne i thorax. Under diafragma indgår nn. splanchnici i plexus coeliacus, der indeholder to ganglie coeliaca (C) viser plexus coeliacus og ganglier. I ganglierne afbrydes nn. splanchnici. Vagus (V), der ligeledes yder bidrag til plexus coeliacus, går derimod ubrudt igennem ganglie coeliaca og dermed plexus coeliacus. Nn. splanchnici indtager i forhold til andre sympatiske nerver en særstilling idet de går ubrudt igennem grænsestrengen. De afbrydes først i udflytterganglier, ganglie coeliaca.

 • Plexus pharyngeus

  Rami laryngopharyngei (L) indgår i dannelsen af plexus pharyngeus ved pilen sammen med grene fra vagus og glossopharyngeus. Grenene fra disse to nerver går imellem de to carotider som vist.

 • N. cardiacus superior

  Den vigtigste organgren fra ggl. cervicale superius er n. cardiacus superior (C). Den løber langs de store kar til plexus cardiacus (P).

 • Spørgsmål

  Nervernes relation til carotiderne er et vigtigt og et lidt besværligt problem. Hvordan skal de anbringes?

 • Svar

  Medialt for begge carotider – det er den øverste fugl – er rami laryngopharyngei fra ggl. cervicale superius samt n. laryngeus superior fra vagus til larynx. Den grønne og den blå fugl, der flyver mellem carotiderne repræsenterer n. glossopharyngeus og rami pharyngei fra n. vagus. Den nederste gule fugl repræsenterer n. hypoglossus, der går lateralt for begge carotider.

 • Fra ggl. cervicale superius er der fire rami commumicantes grisei

  Fra ggl. cervicale superius er der fire rami commumicantes grisei. Der er en til hver af de fire øverste cervicalnerver. Rami communicantes albi eksisterer ikke i halsafsnittet, fordi der ingen lateralhorn findes. Gennem rami communicantes grisei løber tråde til huden.

 • De sympatiske nervetråde til huden forsyner de glatte muskler

  De sympatiske nervetråde til huden forsyner de glatte muskler ved hårene (H), svedkirtlerne (G) og karrene (K).