• Truncus sympaticus

  Truncus sympaticus i thorax følger columna vertebralis, som vist ved de to tynde øverste pile der danner vinkel. Truncus sympaticus ligger helt bagtil på overgangen mellem hvirvler og ribben. Den består af 10-12 ganglier, der er forbundet af nervetråde. Truncus sympaticus går igennem diafragma, idet den stadig følger columna vertebralis i bagvæggen af bughulen. Som angivet ved den mørke og den røde pil, så arbejder truncus sympaticus sig frem på forsiden af columna vertebralis. Den fortsætter helt til nederste ende af hvirvelsøjlen.

 • Hjertet får næsten udelukkende grene fra ganglierne i halsafsnittet

  Fra de 10-12 ganglier, der findes i thoracalafsnittet afgår grene til kar og i en vis udstrækning til organerne i thorax. Dog får hjertet næsten udelukkende grene fra ganglierne i halsafsnittet.

 • Plexus coeliacus

  Meget vigtige grene fra truncus sympaticus i brystdelen er nn. splanchnici, ved de to øverste pile. De afgår fra ganglierne i nederste halvdel af grænsestrengens thoracalafsnit. Nn. splanchnici går igennem diafragma som vist ved den grønne pil. De perforerer diafragma foran truncus sympaticus. Under diafragma indgår de i plexus coeliacus sammen med nn. vagi.

 • Rami laryngopharyngei

  Grene til viscera fra ggl. cervicale superius er rami laryngopharyngei (L). De løber medialt for begge carotider som vist på tegningen.

 • Plexus coeliacus

  Trådene i nn. splanchnici kommer direkte fra lateralhornene, hvor de har trofisk centrum. Trådene passerer ubrudt igennem grænsestrengs-ganglierne i thorax. Under diafragma indgår nn. splanchnici i plexus coeliacus, der indeholder to ganglie coeliaca (C) viser plexus coeliacus og ganglier. I ganglierne afbrydes nn. splanchnici. Vagus (V), der ligeledes yder bidrag til plexus coeliacus, går derimod ubrudt igennem ganglie coeliaca og dermed plexus coeliacus. Nn. splanchnici indtager i forhold til andre sympatiske nerver en særstilling idet de går ubrudt igennem grænsestrengen. De afbrydes først i udflytterganglier, ganglie coeliaca.

 • Plexus pharyngeus

  Rami laryngopharyngei (L) indgår i dannelsen af plexus pharyngeus ved pilen sammen med grene fra vagus og glossopharyngeus. Grenene fra disse to nerver går imellem de to carotider som vist.

 • N. cardiacus superior

  Den vigtigste organgren fra ggl. cervicale superius er n. cardiacus superior (C). Den løber langs de store kar til plexus cardiacus (P).

 • Spørgsmål

  Nervernes relation til carotiderne er et vigtigt og et lidt besværligt problem. Hvordan skal de anbringes?

 • Svar

  Medialt for begge carotider – det er den øverste fugl – er rami laryngopharyngei fra ggl. cervicale superius samt n. laryngeus superior fra vagus til larynx. Den grønne og den blå fugl, der flyver mellem carotiderne repræsenterer n. glossopharyngeus og rami pharyngei fra n. vagus. Den nederste gule fugl repræsenterer n. hypoglossus, der går lateralt for begge carotider.

 • Fra ggl. cervicale superius er der fire rami commumicantes grisei

  Fra ggl. cervicale superius er der fire rami commumicantes grisei. Der er en til hver af de fire øverste cervicalnerver. Rami communicantes albi eksisterer ikke i halsafsnittet, fordi der ingen lateralhorn findes. Gennem rami communicantes grisei løber tråde til huden.

 • De sympatiske nervetråde til huden forsyner de glatte muskler

  De sympatiske nervetråde til huden forsyner de glatte muskler ved hårene (H), svedkirtlerne (G) og karrene (K).

 • Ggl. cervicale medium

  Ggl. cervicale medium (M) er væsentlig mindre end ggl. cervicale superius. Det ligger omtrent midt på halsen.

 • Ggl. cervicale medium’s grene

  Ggl cervicale medium har grene op (1) til ggl. cervicale superius. Endvidere grene ned (2) til ggl. cervicale inferius. Ggl. cervicale medium har grene til nærliggende kar (3), samt til viscera (4). Det er viscera i nærheden som gld. thyreoidea, samt hjertet. Endelig er der rami communicantes til de nærmeste cervicalnerver (5). Det drejer sig om rami

 • Ggl. cervicale inferius

  Ggl. cervicale inferius (I) ligger nederst på halsen.

 • Ggl. stellatum

  Det er ofte smeltet sammen med ggl. thoracale superius til ggl. stellatum.

 • Ggl. cervicale inferius

  Ggl. cervicale inferius har grene op til det ovenover liggende, og ned til det nedenunder liggende ganglion, samt rami communicantes grisei til de nærliggende spinalnerver.

 • A. subclavia

  Endvidere er der grene til a. subclavia ved øverste pil, og til hjertet ved nederste pil.

 • M. dilatator pupillae

  Trådene, der følger n. ophthalmicus og nasociliaris går til den muskel, der udvider pupillen, m. dilatator pupillae. Det er den eneste af de glatte muskler i øjeæblet, der er sympatisk innerveret.

 • Det sympatiske plexus

  Det sympatiske plexus omkring a. carotis interna fortsætter langs arterierne til hjernen ved den øverste grønne pil og til orbita ved den nederste grønne pil.

 • Ggl. oticum og ggl. submandibulare

  Grene til kar fra ggl. cervicale superius følger desuden a. carotis externa (ved A). Disse tråde går til ggl. oticum (O) og ggl. submandibulare (M). Det er parasympatiske ganglier, der hver har en sympatisk rod, som går ubrudt igennem gangliet.

 • SYMPATISKE NERVESYSTEM2. trin – Lektion 2

  Manuskript nr. 15 / dias 255 Bearbejdet af Henrik Løvschall og Erik Christophersen Anatomisk afsnit Århus Tandlægeskole Århus Universitet

 • Ggl. cervicale superius

  Det øverste af de tre grænsestrengsganglier, ggl. cervicale superius (S) ligger nær basis cranii. Det er 2-3 cm langt og ligger bagved og medialt for n. vagus (V).

 • N. caroticus internus

  Den opstigende gren fra ggl. cervicale superius (N) er n. caroticus internus. Den følger a. carotis interna, idet den hurtigt danner net plexus caroticus (P).

 • N. petrosus profundus og n. petrosus major

  Fra plexus caroticus afgår n. petrosus profundus (P). Denne fortsætter sammen med n. petrosus major (M) igennem canalis pterygoideus ved de to røde pile. De går til ggl. pterygopalatinum (G) i fossa pterygopalatina. N. petrosus profundus danner den sympatiske rod til gangliet. Under forløbet gennem canalis pterygoideus ligger de to nerver, n. petrosus profundus og n. petrosus major, omhyldet af samme bindevæv.

 • Sinus cavernosus

  Her er der åbnet til sinus cavernosus i højre side. Både a. carotis interna og nerverne er vist. Den del af plexus caroticus, der omgiver arterien i sinus cavernosus, anastomoserer med flere af de hjernenerver, der er vist på tegningen.

 • Sinus cavernosus

  Endvidere går der fra plexet omkring a. carotis interna tråde til ggl. ciliare (C). Det er et parasympatisk ganglion bag øjeæblet. De sympatiske tråde danner gangliets sympatiske rod.

 • De sympatiske tråde, der går igennem       ggl. ciliare, går til øjeæblets kar

  De sympatiske rødder til parasympatiske ganglier går ubrudt igennem ganglierne. Der er stopforbud for sympatiske tråde. De sympatiske tråde, der går igennem ggl. ciliare, går til øjeæblets kar.

 • N. ophthalmicus

  Nogle af de sympatiske tråde fra plexet i sinus cavernosus følges med n. ophthalmicus (O) og går videre med dennes gren n. nasociliaris (N) til øjeæblet. De går altså uden om ganglion ciliare.