• Synkeprocessen

  Den tværstribede muskulatur i pars laryngea pharyngis sørger for at presse føden nedad gennem pars laryngea til spiserøret, oesophagus.

 • Mundsvælgrummet

  Her er mundsvælgrummet indsnævret og pladsen er trang. I modsætning til næsesvælgrummet, har mundsvælgrummet altså ingen stationær form.

 • Mundsvælgrummet skal fungere som luftvej

  Mundsvælgrummet har to opgaver. Det skal både fungere som luftvej – og som vist på næste billede

 • Mundsvælgrummet skal fungere som fødevej

  som fødevej.

 • Pars laryngea pharyngis

  Ved øvre kant af strubelåget, går mundsvælgrummet over i pars laryngea pharyngis, der er farvet rødt. Pars laryngea er den del af svælget, der ligger bagved larynx, som er markeret med blå striber.

 • Tværsnit af halsen

  Tegningen her er et tværsnit af halsen lagt gennem larynx og pars laryngea. Pars laryngea ses udfor de tre pilehoveder. Læg mærke til, at pars laryngea pharyngis er en tværstillet spalte.

 • Aditus laryngis

  Forvæggen dannes af larynx med indgangen aditus laryngis opad til.

 • Aditus laryngis

  Aditus begrænses fortil af epiglottis vist med blå prikker og lateralt af højre og venstre plica aryepiglottica, der er trukket helt op med blåt. Det er højre og venstre plica, der sammen med epiglottis lukker aditus laryngis under synkning.

 • Synkeprocessen

  På dette og de to næste billeder er en del af synkeprocessen illustreret. Her ligger fødebollen i mundsvælgrummet. Den bløde gane er løftet op mod svælgets bagvæg for at hindre føden i at smutte op i næsesvælgrummet. Næsesvælgrummet er udelukkende luftvej. Mundsvælgrummet fungerer både som luftvej og fødevej.

 • Synkeprocessen

  Her passerer føden forbi indgangen til strubehovedet. Strubelåget er bøjet nedad og de to plicae aryepiglotticae er trukket sammen. Størstedelen af flødebollen ligger nu i pars laryngea pharyngis, der udelukkende fungerer som fødevej. Under synkning løftes svælget som vist ved den lille mand.