• Innerverer samtlige tungemuskler undtagen de muskler, der forbinder tunge og svælg

  N. hypoglossus innerverer samtlige tungemuskler undtagen de muskler, der forbinder tunge og svælg, vist til venstre og tunge og gane, til højre.

 • Glomus caroticum

  Trådene til glomus caroticum er kemosensible.

 • Nerven fortsætter mod tungen

  Så snart nerven har passeret bagkanten af m. mylohyoideus, dvs. den tykke streg, fortsætter den ind i regio sublingualis. I regio sublingualis ligger den over m. mylohyoideus, som er fjernet. Herfra fortsætter den op i tungen.

 • Trådene til glomus caroticum registrerer ændringer i iltindholdet

  De registrerer ændringer i iltindholdet.

 • Nerven går op i tungen

  Her er tungen og nedenunder n. hypoglossus ved pilene. Navnet hypoglossus betyder under tungen og refererer til det, der vises på tegningen her, nemlig at nerven går op i tungen nedefra.

 • Rami carotici

  Rami carotici påvirker centret for blodtryksregulation i hjernestammen samt respirationscentret.

 • Rami pharyngei er rent sensitive

  Rami pharyngei (9) fra glossopharyngeus er rent sensitive. De danner plexus pharyngeus sammen med grene fra vagus (10) og fra truncus sympaticus (T).

 • N. glossopharyngeus

  N. glossopharyngeus afgiver ramus stylopharyngeus (R) til m. stylopharyngeus, der er nervens ledemuskel.

 • N. glossopharyngeus

  Endvidere afgiver den rami tonsillares (T) til tonsilla palatina. Det er tonsillens hovednerve.

 • Rami linguales

  Rami linguales vist med pile, går til radix linguae samt papillae vallatae (V), der ligger foran sulcus terminalis, og folia linguae (F).