• Innerverer samtlige tungemuskler undtagen de muskler, der forbinder tunge og svælg

  N. hypoglossus innerverer samtlige tungemuskler undtagen de muskler, der forbinder tunge og svælg, vist til venstre og tunge og gane, til højre.

 • Hypoglossuskernen

  Alle hypoglossustråde har trofisk centrum i hypoglossuskernen i hjernestammen. Her ses hjernestammen bagfra. Kernen ligger nær midtlinien i medulla oblongata.

 • Medulla oblongata

  Nervens apparente udspring er på forfladen af medulla oblongata.

 • Canalis hypoglossi

  Den perforerer dura og går straks igennem canalis hypoglossi ved pilene.

 • Spatium lateropharyngeum

  N. hypoglossus er grøn- og hvidstribet. Den kommer ud i spatium lateropharyngeum og løber nedad og fremad igennem spatium, idet den går lateralt for begge de to store halsarterier, der er tegnet røde.

 • Nervens videre forløb

  Kort efter at have krydset arterierne forlader nerven spatium lateropharyngeum, idet den går profundt for m. digastricus, der er orangefarvet.

 • Rami carotici registrerer blodtryksændringer

  De registrerer ændringer i blodtrykket.

 • Nervens fortsatte forløb

  Den krydser musklen under eller lige ved mellemsenen og fortsætter ind i trigonum submandibulare. Tegningen viser dens korte forløb i trigonum submandibulare fra den krydser digastricus til den når bagkanten af m. mylohyoideus. M. mylohyoideus bagkant er vist med en meget tyk sort linie, selve musklen er ikke tegnet.

 • Glomus caroticum

  Trådene til glomus caroticum er kemosensible.

 • Nerven fortsætter mod tungen

  Så snart nerven har passeret bagkanten af m. mylohyoideus, dvs. den tykke streg, fortsætter den ind i regio sublingualis. I regio sublingualis ligger den over m. mylohyoideus, som er fjernet. Herfra fortsætter den op i tungen.