• N. supraorbitalis

  På tegningen til højre ser vi den nervegren, der ender som n. supraorbitalis, passere fissura orbitalis superior. Den følger loftet frem til indkærvningen i øvre øjenhulekant. Tegningen til venstre er orbita oppefra. Nerven ligger midt i loftet af orbita.

 • N. nasociliaris

  N. nasociliaris er den mediale af de tre grene. Den følger medialvæggen i orbita. På tegningen til højre ser vi den forfra og på tegningen til venstre ser vi orbita med de tre nerver oppefra.

 • Aditus orbitae

  Alle tre nerver passerer igennem aditus orbitae. Dog således at n. supraorbitalis er længst, idet den fortsætter over panden til vertex. De to andre innerverer huden henholdsvis lateralt og medialt.

 • Øjeæble og n. opticus

  Her ses øjeæble og n. opticus. Pilen peger på ggl. ciliare, der ligger bag øjeæblet. Det er et lille parasympatisk ganglion, der er knyttet til n. ophthalmicus.

 • N. oculomotorius

  Ggl. ciliare passeres af parasympatiske tråde fra n. oculomotorius (OC). Trådene fortsætter frem til øjeæblet.

 • Bedøvelse sætter blikerefleksen ud af funktion

  Så længe bedøvelsen varer, udløses blinkerefleksen ikke, når et fremmedlegeme viser sig. Det betyder, at øjeæblet er uden beskyttelse.

 • Øger linsens krumning og forsnævrer pupillen

  De parasympatiske tråde, der passerer ggl. ciliare, går til akkomodationsmusklen, der øger linsens krumning ved nærblik som vist på øverste tegning, og til ringmusklen, der forsnævrer pupillen, f. eks. ved lyspåvirkning som vist på nederste tegning.

 • Når n. ophthalmicus er bedøvet, er øjet uden beskyttelse

  Det vil være uforsvarligt at sende en patient med bedøvet n. ophthalmicus på gaden uden beskyttelse af det bedøvede øje. Øjet må holdes tildækket indtil bedøvelsen holder op med at virke. Når n. ophthalmicus er bedøvet, er øjet uden beskyttelse.

 • N. ophthalmicus innerverer tårekirtlen

  N. ophthalmicus innerverer tårekirtlen ved den røde pil og øjeæblet ved den blå.

 • Første trigeminusgren og anden trigeminusgren

  Øjelågenes hud, som vist til venstre, og conjunctiva som vist til højre, innerveres for øvre øjelågs vedkommende af første trigeminusgren og for nedre øjelågs vedkommende af anden trigeminusgren. Øjeæblet innerveres udelukkende af første.

 • Midterste del af næsen

  Den midterste del af næsen innerveres af n. ophthalmicus.

 • Fra øjenbrynene og til vertex

  Foruden øvre øjelåg innerverer n. ophthalmicus huden fra øjenbrynene og til vertex, altså hele panden.

 • Forreste del af næsehulen

  Pilen viser, at den forreste del af næsehulen innerveres af n. ophthalmicus.

 • N. ophthalmicus er første trigeminusgren

  N. ophthalmicus er første trigeminusgren. Her ses dens afgang fra ggl. trigeminale (GS).

 • N. ophthalmicus deler sig i tre grene

  Her ses gangliet oppefra. N. ophthalmicus deler sig i tre grene. (1) er n. lacrimalis, (2) ender som n. supraorbitalis (3) n. nasociliaris.

 • Fissura orbitalis superior

  På tegningen til højre er fissura orbitalis superior markeret med rød og hvid stipling. Det er herigennem, de tre grene passerer. Deres placering er vist på tegningen til venstre.

 • N. lacrimalis

  På tegningen til højre passerer n. lacrimalis igennem fissura orbitalis superior. Den følger lateralvæggen frem til tårekirtlen, der er grøn. På tegningen til venstre er der åbnet til orbita oppefra. Vi ser, at n. lacrimalis følger lateralvæggen frem til tårekirtlen.

 • NERVUS OPTHALMICUS   Trin 1

  Manuskript nr. 356 / dias 143, Bearbejdet af Henrik Løvschall og Erik Christophersen, Anatomisk afsnit, Århus Tandlægeskole, Århus Universitet

 • Første trigeminusgren

  N. ophthalmicus er første trigeminusgren. Det er en vigtig sensitiv nerve. Når et fremmedlegeme, f. eks. en knytnæve suser forbi ansigtet, udløses blinkerefleksen. N. ophthalmicus er den sensitive nerve, der sammen med n. opticus er vigtigst ved udløsning af blinkerefleksen. Denne refleks er en af øjets vigtigste beskyttelses-foranstaltninger.

 • Stærke smerter udløses gennem n. ophthalmicus

  De stærke smerter, der opstår, når man får et fremmedlegeme i øjet, udløses gennem n. ophthalmicus.

 • N. ophthalmicus kan bedøves

  Ved øjendrypning med et bedøvelsesmidddel bedøver man n. ophthalmicus.

 • N. ophthalmicus kan bedøves

  Bedøvelse af n. ophthalmicus er ofte nødvendig for at fjerne fremmedlegemer fra øjet, specielt fra øjeæblet.