• Nn. palatini

  Ganens kirtler får parasympatiske tråde fra n. facialis. De fordeles gennem maxillaris grene. Grenene er nn. palatini.

 • Rr. nasales

  Parasympatiske tråde til næsens kirtler kommer fra facialis og fordeles langs maxillarisgrene. Grenene er rr. nasales.

 • Parasympatiske tråde til tårekirtlen

  Parasympatiske tråde til tårekirtlen kommer fra facialis og fordeles langs maxillarisgrene.

 • N. maxillaris er en rent sensitiv nerve

  N. maxillaris er selv en rent sensitiv nerve. Dog fordeles parasympatiske tråde gennem en del af dens grene. Dvs. de parasympatiske tråde følges med maxillarisgrene. De parasympatiske tråde kommer fra hjernenerve nr. 7. De går til ggl. pterygopalatinum (Sp) og herfra fordeles trådene til tårekirtel, der ses øverst til venstre, til næsekirtler, der ses i midten til venstre, og til ganekirtler, der ses nederst til venstre. Altså n. maxillaris er en rent sensitiv nerve, men langs nogle af dens grene fordeles parasympatiske tråde til kirtler i ansigtets tre etager.

 • Nn. alveolares

  Længere fremme afgår flere nn. alveolares, der følger kæbehulens vægge og indgår i plexus dentalis superior. Afgangen af nn. alveolares er markeret (Q). De forreste afgår fra nerven kort før den går igennem foramen infraorbitale.

 • Nn. alveolares

  Vigtige grene fra n. maxillaris er nn. alveolares til tænderne. Nerverne, der er tegnet på her, går igennem foramina alveolaria på bagfladen af maxilla ind i kæbehulens bagvæg ved (A). Deres videre forløb vises på nederste tegning. De indgår i dannelsen af plexus dentalis superior.

 • Hud og slimhinde

  Endvidere slimhinden i det meste af næsehulen, både på lateralvæg som vist på tegningen ved (I), og medialvæg ved (M).

 • Nn. palatini

  Nn. palatini går til ganen (ved G). De går igennem den kanal, der fortsætter fra nederste spids af fossa pterygopalatina (ved G) til ganen. På nederste tegning vises, at nerverne kommer ud gennem hullerne bagtil på ganen.

 • Rami nasales

  Rami nasales går igennem foramen sphenopalatinum (S) til næsehulen.

 • Ggl. pterygopalatinum

  Til n. maxillaris er knyttet det parasympatiske ggl. pterygopalatinum (GS). Det ligger under n. maxillaris, og en del af nervens tråde passerer igennem gangliet.