• Nn. alveolares

  Vigtige grene fra n. maxillaris er nn. alveolares til tænderne. Nerverne, der er tegnet på her, går igennem foramina alveolaria på bagfladen af maxilla ind i kæbehulens bagvæg ved (A). Deres videre forløb vises på nederste tegning. De indgår i dannelsen af plexus dentalis superior.

 • Nn. alveolares

  Længere fremme afgår flere nn. alveolares, der følger kæbehulens vægge og indgår i plexus dentalis superior. Afgangen af nn. alveolares er markeret (Q). De forreste afgår fra nerven kort før den går igennem foramen infraorbitale.

 • N. maxillaris er en rent sensitiv nerve

  N. maxillaris er selv en rent sensitiv nerve. Dog fordeles parasympatiske tråde gennem en del af dens grene. Dvs. de parasympatiske tråde følges med maxillarisgrene. De parasympatiske tråde kommer fra hjernenerve nr. 7. De går til ggl. pterygopalatinum (Sp) og herfra fordeles trådene til tårekirtel, der ses øverst til venstre, til næsekirtler, der ses i midten til venstre, og til ganekirtler, der ses nederst til venstre. Altså n. maxillaris er en rent sensitiv nerve, men langs nogle af dens grene fordeles parasympatiske tråde til kirtler i ansigtets tre etager.

 • Parasympatiske tråde til tårekirtlen

  Parasympatiske tråde til tårekirtlen kommer fra facialis og fordeles langs maxillarisgrene.

 • Rr. nasales

  Parasympatiske tråde til næsens kirtler kommer fra facialis og fordeles langs maxillarisgrene. Grenene er rr. nasales.

 • Nn. palatini

  Ganens kirtler får parasympatiske tråde fra n. facialis. De fordeles gennem maxillaris grene. Grenene er nn. palatini.

 • N. maxillaris er anden trigeminusgren

  N. maxillaris er anden trigeminusgren. Den afgår fra ggl. trigeminale (GS).

 • Nn. palatini

  Nn. palatini går til ganen (ved G). De går igennem den kanal, der fortsætter fra nederste spids af fossa pterygopalatina (ved G) til ganen. På nederste tegning vises, at nerverne kommer ud gennem hullerne bagtil på ganen.

 • N. maxillaris er en sensitiv nerve

  N. maxillaris er en sensitiv nerve. Den innerverer hud som vist på øverste tegning samt forskellige slimhinder og tænder som vist på nederste tegning.

 • N. maxillaris er en ren sensitiv nerve

  N. maxillaris er en ren sensitiv nerve. Det vil sige den indeholder ingen tråde til muskler.

 • N. maxillaris

  Fra ggl. trigeminale går n. maxillaris igennem foramen rotundum og ind i fossa pterygopalatina (F).

 • N. maxillaris

  Den løber frem gennem fossa pterygopalatina ind i cavitas orbitalis gennem fissura orbitalis inferior (ved O).

 • N. infraorbitalis

  Nerven gennemløber orbita idet den følger bunden, hvor der er en fure og senere en kanal. Den kommer ud på forfladen af maxilla ved foramen infraorbitale (I). Betegnelsen n. infraorbitalis anvendes om nervestammen på stykket fra fissura orbitalis inferior og ud gennem foramen infraorbitale.

 • N. maxillaris og n. infraorbitalis

  N. maxillaris og n. infraorbitalis innerverer overkæben med tænder og gingiva.

 • N. maxillaris og n. infraorbitalis

  De innerverer desuden hud og slimhinde udfor overkæbe og kindben. Det er en oversigt, der er vigtig. De følgende billeder viser nogle enkeltheder, der alle passer ind i denne oversigt.

 • Hud og slimhinde

  Til hud og slimhinde udfor overkæbe hører hud og slimhinde på overlæben. (1) er huden, (2) det læberøde, der er modificeret hud, og (3) er slimhinden.

 • Hud og slimhinde

  En del af næsen ved (1). En del af kinden ved (2) samt nedre øjelåg ved (3).

 • Hud og slimhinde

  Slimhinden på ganen (S).

 • Hud og slimhinde

  Endvidere slimhinden i det meste af næsehulen, både på lateralvæg som vist på tegningen ved (I), og medialvæg ved (M).

 • Hud og slimhinde

  Foruden hud og slimhinde udfor overkæbe og kindben innerverer n. maxillaris huden i forreste del af regio temporalis som vist på tegningen til højre.

 • Fossa pterygopalatina

  I fossa pterygopalatina (p) afsender n. maxillaris (m) grene.

 • Ggl. pterygopalatinum

  Til n. maxillaris er knyttet det parasympatiske ggl. pterygopalatinum (GS). Det ligger under n. maxillaris, og en del af nervens tråde passerer igennem gangliet.

 • NERVUS MAXILLARIS 1. Trin

  Manuskript nr. 310 / dias 107, Bearbejdet af Henrik Løvschall og Erik Christophersen, Anatomisk afsnit, Århus Tandlægeskole, Århus Universitet

 • Rami nasales

  Rami nasales går igennem foramen sphenopalatinum (S) til næsehulen.