• De parasympatiske og sympatiske trådes vej til ganen

  På samme måde vil de sympatiske og parasympatiske tråde til ganen følge de sensitive i nn. palatini som vist her.

 • De parasympatiske og sympatiske trådes vej til næsehulen

  De parasympatiske tråde (P) og de sympatiske tråde (S), til næsehulen følger rami nasales, der er grene fra ggl. pterygopalatinum.

 • De parasympatiske og sympatiske trådes vej til tårekirtlen

  De parasympatiske og sympatiske trådes vej til tårekirtlen er vist detaljeret her. De går igennem nn. phenopalatini (P) til n. maxillaris (M). Derefter gennem n. zygomaticus (Z) og anastomosen (A) til n. lacrimalis (N). Derfra til tårekirtlen (T). En læsion af n. facialis og intermedius i første stykke af canalis facialis vil give tørhed i øjet fordi sekretorerne til tårekirtlen læderes.

 • Nn. sphenopalatini

  Den sensitive rod til ggl. pterygopalatinum er nn. sphenopalatini markeret (T). De parasympatiske og sympatiske tråde til gl. lacrimalis går fra ggl. pterygopalatinum gennem nn. sphenopalatini (T) til n. maxillaris (M). De fortsætter til tårekirtlen øverst til højre.

 • A. carotis interna

  C) markerer det sympatiske plexus omkring a. carotis interna. (E) er ggl. cervicale superius, hvor de sympatiske tråde i arterienetværket har trofisk centrum.

 • N. petrosus profundus

  Den sympatiske rod til ggl. pterygopalatinum er n. petrosus profundus (F). Den følges med n. petrosus major gennem canalis pterygoideus. Dens tråde afbrydes ikke i ggl. pterygopalatinum (P), men fortsætter sammen med de parasympatiske tråde til kirtlerne som antydet med pilene. N. petrosus profundus kommer fra et sympatisk plexus omkring a. carotis interna (A).

 • Rami alveolares superiores posteriores

  Rami alveolares superiores posteriores er de sidste grene fra n. maxillaris i fossa pterygopalatina. De går fra fossa gennem fissura pterygomaxillaris (F), der er tegnet grøn og til regio infratemporalis. Her løber de på facies infratemporalis maxillae (P) til foramina alveolaria (A).

 • N. palatinus major

  N. palatinus major (M) løber fra foramen palatinum majus frem på den hårde gane til linien mellem hjørnetænderne, hvor den anastomoserer (A) med n. nasopalatinus (N). Nn. palatini minores (i) går bagud til den bløde gane.

 • Rami gingivales

  Inden de går igennem foramina alveolaria afsender de rami gingivales (G) til den faciale gingiva ud for molarerne i overkæben.

 • Rami alveolares

  Rami alveolares superiores posteriores fortsætter i bagvæggen af sinus maxillaris, hvor de ligger i kanaler (K). Det er vist ved at stiple den røde linie. Kanalerne dannes mellem slimhinde og knogle. Derefter indgår rami alveolares i dannelsen af plexus dentalis superior (D), hvorfra overkæbens tænder innerveres.