• Dybe rygmuskler

  I det følgende omtales de enkelte muskler og muskelgrupper. Rygmusklerne deles i dybe og overfladiske rygmuskler. Til de vigtigste dybe rygmuskler hører remmusklen (B). Den er flad som en rem og udspringer fra rygsøjlen og hæfter sig på processus mastoideus (A). Til de dybe rygmuskler hører desuden en bred og tyk muskel, m. semispinalis capitis (D). Den udspringer ligeledes fra rygsøjlen og hæfter sig på et stort område under linea nuchalis superior.

 • Flexion og extension

  På de frie dele af over- og underekstremiteter findes bøje- og strækkemuskler. Når bøjemusklerne eller flexorerne træder i funktion, fremkalder de bøjebevægelsen flexion, medens strækkemusklerne eller extensorerne fremkalder strækkebevægelsen extension.

 • Suboccipitale muskler

  Tegningen viser en muskelgruppe hørende til de dybe rygmuskler. De omtales under et som de suboccipitale muskler (A), (B), (D) og (F), de forbinder taphvirvel, ringhvirvel og nakkeben og er helt, dækket af andre muskler.

 • Supination

  På overekstremiteterne findes særlige muskler af betydning for bevægelserne: supination og

 • ”Hættemusklen”

  M. trapezius (F), er en overfladisk rygmuskel, den ligger i nakken og øverste halvdel af ryggen. Højre og venstre muskel danner tilsammen en hætte, og musklen har derfor fået navnet “hættemusklen”. Den udspringer fra os occipitale og øverste halvdel af columna vertebralis og hæfter sig på clavicula og scapula. På halsens sideflade ligger skulderbladsløfteren (D). Den udspringer fra de øverste halshvirvler og hæfter sig på scapula (G).

 • Pronation

  pronation.

 • Spørgsmål

  Hvad markerer A og B?

 • Svar

  Hvad markerer A og B?

  A er m. semispinalis capitis
  B er remmusklen.

 • Skulderbladsløfteren

  viser skulderbladsløfteren alene.

 • Bugmusklerne

  Bugmusklerne deles i dybe og overfladiske muskler.
  Billedet viser den kraftigste af de dybe bugmuskler, m. psoas major; den svarer til mørbraden.

 • De overfladiske bugmuskler

  Tegningen viser de overfladiske bugmuskler.
  Lateralt ses 3 lag flade muskler, (A). De fortsætter medialt i store aponeuroser (B), der fortil danner en solid skede omkring en lang muskel (C), denne muskel strækker sig fra brystkasse til bækken, nær symfysen.¨

 • De dybe brystmuskler

  Brystmusklerne deles i dybe og overfladiske muskler. Til de dybe muskler hører musklerne i ribbensmellemrummene (A) og (B), samt mellemgulvet.

 • Diafragma

  Mellemgulvet, diafragma, er en vigtig, dyb brystmuskel.
  Tegningen viser, at den er tynd og kuppelformet, og at den hvælver sig højt op i brystkassen.

 • Diafragma set nedefra

  Tegningen viser diafragma set nedefra.
  Musklen udspringer fra kanten af brystkassens nederste åbning, dvs. fra rygsøjle, ribben og brystben. Den midterste del af diafragma består af en stor seneplade. Gennem musklen går store kar, (A) og (C), samt spiserøret (B).

 • De overfladiske brystmuskler

  De overfladiske brystmuskler omfatter 4 muskler. Billedet viser den “store brystmuskel”, der udspringer fra nøglebenet (B), brystbenet (C) samt fra de øverste ribben og hæfter sig på overarmsbenet (A).

 • Den “lille brystmuskel”

  Den “lille brystmuskel” (A) ligger profundt for den store. Den udspringer fra de øverste ribben og hæfter sig på scapula (C). Desuden ses en lille kraftig muskel (B) mellem første ribben og nøglebenet (D).

 • ”Forreste savtakkede brystmuskel”

  viser den “forreste savtakkede brystmuskel”. Den udspringer fra ribbenene på sidefladen af brystkassen og hæfter sig på scapula (A).
  De fire overfladiske brystmuskler er:
  1) store brystmuskel
  2) lille brystmuskel,
  3) muskler mellem nøgleben og
  første ribben
  4) den forreste savtakkede brystmuskel.

 • Deltamusklen

  Den mest overfladiske skuldermuskel er deltamusklen, der følger skulderens krumning, den udspringer fra clavicula (A) og scapula (B) og hæfter sig i overarmsbenet.

 • Sædemuskel

  viser den mest overfladiske af hoftebensmusklerne, den store sædemuskel, der spænder sig mellem bækken og lårben.

 • De hyoide muskler

  De hyoide muskler eller tungebens-musklerle deles i øvre eller suprahyoide og nedre eller infrahyoide muskler. De suprahyoide omfatter 4 muskler. På billedet er m. mylobyoideus tegnet fra 3 forskellige synsvinkler. Fig. (1) viser muskelen set fra siden; på fig. (2) er muskler set nedefra, mens fig. (3) viser et frontalsnit. (A) markerer mandibula og (B) os hyoideum. M. mylohyoideus udspringer fra en linie fra indsiden af mandibula. Udspringet er på fig. 3 mærket (g); den bageste del af muskler hæfter sig på os hyoideum, mens den forreste del fletter sig sammen med den modsidige muskel. M. mylohyoideus er mundbundens muskel. Højre og venstre muskel danner tilsammen diafragma oris, der bærer indholdet i mundhulen, bl.a. tungen.

 • M. mylohyoideus udspring

  viser indsiden af mandibula, Den lyseblå linie, der ender ved 12-tallet, markerer m. mylohyoideus udspring.

 • M. geniohyoideus

  viser m. geniohyoideus; den ligger på øvre flade af m. mylohyoideus (B). (A) er os hyoideum og (C) mandibula. M. geniohyoideus udspringer fra corpus mandibula nær midtlinien og hæfter sig på os hyoideum.

 • M. geniohyoideus udspring

  Viser m. geniohyoideus udspring på indsiden af mandibula. Området er mærket (14), mens (12) er m. mylobyoideus udspring.

 • De to sidste suprahyoide muskler

  viser de to sidste suprahyoide muskler. Øverst ses m. digastricus. Musklen har to buge, en venter anterior og en venter posterior, der mødes i en mellemsene (C). Mellemsenen er ved hjælp af en bindevæveslynge bundet til os hyoideum (B). Mandibula er mærket (A), og venter anterior udspringer fra basis mandibulae fortil, mens venter posterior udspringer medialt for processus mastoideus. (D) er m. mylohyoideus.
  (fortsættes)

 • De to sidste suprahyoide muskler

  Nederst i billedet ses m. stylohyoideus, der udspringer fra processus styloideus. Den hæfter sig til os hyoideum, (B), idet den spalter sig omkring mellemsenen af m. digastricus. Læg mærke til os hyoideum er bundet til kraniet ved to muskler: venter post. m. digastrici og m. stylohyoideus og til mandibula ved tre; m. mylohyoideus, m. geniohyoideus og venter anterior m. digastrici.

 • Udspringet af venter anterior

  (13) viser udspringet af venter anterior af m. digastricus fra basis mandibula. (12) er m, mylobyoideurs udspring og (14) er m. Geniohyoideus.

 • De infrahyoide muskler

  De infrahyoide muskler omfatter 4 muskler. Billedet viser m. sternohyoideus, der udspringer fra bagsiden af manubrium sterni, (D) og hæfter sig på os hyoideum (A).

 • M. omohyoideus

  M. omohyoideus består ligesom m. digastricus af 2 buge forbundet ved en mellemsene, der ligger midt på halsen. Den nederste bug udspringer fra scapula, og den øverste fra os hyoideum (B). (A) er m. sternohyoideus.

 • M. sternothyroideus og m. thyrohyoideus

  De to sidste infrahyoide muskler, m. sternothyroideus, der er rød, og m. thyrohyoideus (B), kan opfattes som en muskel, der udspringer fra bagsiden af manubrium sterni (C) og går til os hyoideum. På vejen er den bundet ind til skjoldbrusken, cartilago thyroidea (A), derved deles den i to.

 • M. thyrohyoideus

  viser m. thyrohyoideus, der er rød, og m. sternothyroideus (C). Os hyoideum (A) og cartilago thyroidea (B). Læg at mærke til at de infrahyoide muskler forbinder os hyoideum med scapula, sternum og strubehoved.

 • Prævertebralmusklerne

  Dernæst følger en omtale af prævertebralmusklerne. Billedet viser den “lange halsmuskel”, der forbinder hvirvlerne indbyrdes. Hvirvlerne er nummererede, og (C) står for cervical, (T) for thoracal og (D) er atlas. Musklen når ikke kraniet, derfor hedder den halsmuskel.

 • Den “lange hovedmuskel”

  viser den “lange hovedmuskel”, den hedder hovedmuskel, fordi den går til kraniet. Den udspringer fra tværtappen af de nederste halshvirvler og hæfter sig på basis cranii foran foramen magnum. (C) er atlas.

 • HALSENS MUSKLER

  Manuskript nr. 146 / dias 11
  Bearbejdet af
  Henrik Løvschall og Erik Christophersen
  Anatomisk afsnit
  Århus Tandlægeskole
  Århus Universitet

 • De “to korte lige hovedmuskler”

  viser de “to korte lige hovedmuskler” (A) og (D), der forbinder atlas (G), med kraniet. (C) er den lange halsmuskel og (E) den lange hovedmuskel.

 • Platysma

  Halsens muskler omfatter musklerne foran rygsøjlen. Billedet viser hudmusklen, platysma. Det er en bred flad muskel, der udspringer fra øverste del af brystkassen og hæfter sig på mandibula; den ligger i underhuden.

 • Mm. scaleni

  viser mm. scaleni. M scalenus ant. (D), medius (A) og post. (C). De udspringer alle fra halshvirvelsøjlens tværtappe. M. scalenus ant. og med. hæfter sig på første ribben, (C1), medens m. scalenus post. hæfter sig på andet ribben, (C2). Mellem m. scalenus ant. og med. og første ribben ses en trekantet spalte (B). Det er scalenerporten, som forbinder hals og brysthule med overekstremiteten.

 • M. sternocleidomastoideus

  Foruden platysma omfatter halsens muskler m. sternocleidomastoideus, der ses på billedet, samt tungebens-muskler og prevertebralmuskler, som vi vender tilbage til. M. sternocleido-mastoideus er en lang båndformet muskel, der udspringer fra sternum og clavicula, hvor udspringene er markeret henholdsvis (K) og (J). Den hæfter sig på processus mastoideus, (A). Navnet cleido hentyder til clavicula, d.v.s. at musklens udspring og tilhæftning fremgår af navnet. (I) er clavicula, medens alle de øvrige bogstavsbetegnelser refererer til muskler, der omtales senere i programmet.

 • RYG-, BUG-, BRYST- OG EKSTREMITETSMUSKLER 1. trin – Lektion 2

  Manuskript nr. 145 / dias 13
  Bearbejdet af
  Henrik Løvschall og Erik Christophersen
  Anatomisk afsnit
  Århus Tandlægeskole
  Århus Universitet

 • M. orbicularis oculi

  Øjeåbningens ringmuskel, m. orbicularis oculi består af tre dele. Den perifere og tykkeste del af muskler er pars orbitalis, (B). Den udspringer på overgangen mellem processus frontalis maxillae og os frontale. Fibrene danner en ring omkring aditus orbitalis, og muskler hæfter sig umiddelbart under udspringet. Pars palpebralis, (C), er væsentlig tyndere end pars orbitalis. Den består af en halvringformet del i hvert øjelåg. De to dele udspringer fra henholdsvis overkant og underkant af ligamentum palpebrale mediale, (A). Lateralt mødes de i en fin raphe, der ikke er vist.

 • Næse og orbita fra venstre side

  Vi ser næse og orbita fra venstre side. Tallet 26 markerer udspringet for pars orbitalis. Udspringet krydser suturen mellem os frontale og maxillen. Tallet 27 markerer til hæftningsstedet for pars orbitalis. Der er kun få mm mellem udspring og tilhæftning. Udspringsstedet for pars palpebralis kan ikke vises på et rent knoglepræparat, da muskeldelen udspringer fra ligamentum palpebrale mediale.

 • Pars orbitalis

  Pars orbitalis anvendes, når øjet knibes fast sammen.

 • Pars palpebralis

  Pars palpebralis kontraherer sig under blinkning, og når øjet lukkes under søvn.

 • M. corrugator supercilii

  viser m. corrugator supercilii. Denne muskel udspringer fra knoglen over den mediale øvre øjenhulekant. Tilhæftningen finder sted i huden udfor midten af øjenbrynet. Den rynker øjenbrynet. Som det fremgår må man fjerne de overliggende muskler for at se m. corrugator supercilii i fuld udstrækning.

 • Næse og orbita forfra

  Vi ser næse og orbita forfra. Tallet 25 markerer udspringet for m. corrugator supercilii.

 • M. frontalis eller venter frontalis

  viser m. frontalis eller venter frontalis af m. occipitofrontalis. Foruden venter frontalis består m. occipitofrontalis tillige af venter occipitalis, som De ser om lidt, samt af galea aponeurotica, (A), der fungerer som mellemsene. Venter frontalis udspringer fra galea lidt under stregen, der fører hen til (A). Den hæfter sig i huden over øjenbrynene, altså huden. De midterste fibre fortsætter som m. procerus ved (C).

 • Venter occipitalis

  viser venter occipitalis, (B). Den udspringer fra linea nuchalis superior og hæfter sig i galea, (E). Galea aponeurotica strækker sig fra linea nuchalis superior, hvor den er fast bundet til knoglen, frem til venter frontalis. Lateralt er galea bundet til linea temporalis.

 • Galea

  På dette frontalsnit er galea farvet rød, og tilhæftningen til linea temporalis er mærket (T). Galea fortsætter hen over fascia temporalis, (F), hvor den som antydet på billedet er ganske tynd. Som regel kan den dog følges til arcus zygomaticus, (A).

 • Lagdelingen i kraniet

  viser lagdelingen i kraniet. De ser cutis, subcutis og galea aponeurotica. Under galea ligger løst bindevæv, kaldet subgalealt bindevæv, og til sidst følger periost og knogle. Galea er forskydelig i forhold til underlaget på grund af det løse subgaleale bindevæv. Den er derimod meget stramt bundet til huden ved hjælp af kraftige retinacula cutis, der ligeledes er markeret på tegningen. Bulen midt i tegningen viser at en blødning i subcutis ikke kan brede sig på grund af de stramme retinacula, derfor dannes en bule.

 • Galeas forskydelighed i forhold til underlaget

  Her demonstreres galeas forskydelighed i forhold til underlaget. Man kan trække cutis, subcutis og galea af i en helhed. Det sker ved skalpering.

 • M. mentalis

  M. mentalis er rød. På den lille tegning angives musklens nære relation til slimhinden i omslagsfolden, (D).

 • Kraniet bagfra

  Vi ser kraniet bagfra. Den øverste blå linie markeret med tallet 37 følger linea nuchalis superior og angiver udspringet for m. occipitofrontalis venter occipitalis.

 • Udspringet af m. mentalis

  8-tallet markerer udspringet af m. mentalis.

 • De ydre øremuskler

  De ydre øremuskler, (A), (C) og (D) kan opfattes som kødede fibre af galea aponeurotica. De stråler vifteformet mod det ydre øre.

 • MIMISKE MUSKLER II. lektion 2

  Manuskript nr. 313/ dias 110
  Bearbejdet af
  Henrik Løvschall og Erik Christophersen
  Anatomisk afsnit
  Århus Tandlægeskole
  Århus Universitet

 • Næsens muskler

  Her vises næsens muskler. På tegningen til venstre er m. procerus farvet rød. Musklen er en fortsættelse af de mediale fibre i pandens muskel, m. frontalis, (B). Den røde muskel på tegningen til højre er m. nasalis. Den omfatter en pars transversa og en pars alaris. Kun pars transversa er vist. Begge muskeldele udspringer fra processus alveolaris maxillae. Pars transversa hæfter sig i næsens dorsalaponeurose, (E), der forbinder højre og venstre muskel. Pars alaris hæfter sig i huden over næsefløjen. Næsens muskler omfatter endvidere de mediale fibre af m. levator labil superioris alaeque nasi,(D). (Denne muskel er omtalt i programmet: Mimiske muskler II, lektion 1).

 • Ansigtskraniet forfra

  Vi ser ansigtskraniet forfra. Mellem apertura piriformis og fortænderne ses en række små røde felter. Tallet 21 markerer udspringet for pars transversa af m. nasalis. Feltet 24 er udspring for pars alaris, mens 22 og 23 angiver små muskler, der er inkonstante. Den minutiøse opdeling af muskeludspringene, som her er vist, er uden praktisk interesse. Det er tilstrækkeligt, når det angives, at m. nasalis udspringer lidt under nederste kant af apertura piriformis eller bare fra processus alveolaris maxillae.

 • M. depressor anguli oris

  6-tallet er udspringsted for m. depressor anguli oris, udspringet strækker sig til anden præmolar, og ofte længere endnu.

 • M. depressor anguli oris

  (C) angiver m. depressor anguli oris, som er klappet ned. M. depressor labil inf. udspringer på udsiden af corpus mandibulae. Denne muskel hæfter sig i hele underlæbens hud, tilhæftningen begynder i sulcus mentolabialis. Den indgår altså ikke i mundens ringmuskel.

 • M. depressor labil inf.

  7-tallet markerer udspringet for m. depressor labil inf. Læg mærke til udspringets længde og beliggenhed i forhold til m. depressor anguli oris (6).

 • M. risorius’ udspring

  M. risorius’ udspring fra huden angives på billedet, endvidere tilhæftningen i modiolus, F.

 • M. buccinator

  Vi begynder med fig. 3 på tegningen. M. buccinator udspringer fra processus alveolaris i overkæben ud for midten af molarernes rødder, og udspringet fortsætter til hamulus pterygoideus, (J), langs raphe pterygomandibularis, (L), til pars alveolaris i underkæben. M. buccinator og en del af den øverste snøremuskel i svælget danner raphe pterygomandibularis.

 • Crista buccinatoria

  Raphen strækker sig fra hamulus pterygoideus til crista buccinatoria, (F) på fig. 2. Udspringet fortsætter fra pars alveolaris ud for molarerne i underkæben meget nær tandhalsene. Det vil altså sige at m. buccinator har et kontinuerligt og hestesko formet udspring. Da udspringet fra proc. alveolaris og pars alveolaris er forskelligt i forhold til tænderne, betyder det at sulcus alveolobuccalis bliver af forskellig dybde i over- og underkæbe. I overkæben hvor udspringet er ud for midten af tandrødderne er sulcus dyb, og i underkæben mindre dyb. Fibrenes retning ses på fig. 1.

 • M. buccinator

  l0-tallet markerer m. buccinators udspring. Bemærk afstanden mellem udspringet på crista buccinatoria og tandhalsene på molarerne.

 • MIMISKE MUSKLER II. lektion 1

  Manuskript nr. 004/ dias 109
  Bearbejdet af
  Henrik Løvschall og Erik Christophersen
  Anatomisk afsnit
  Århus Tandlægeskole
  Århus Universitet

 • Udspringet udfor midten af molarernes rødder i overkæben

  10-tallet markerer udspringet udfor midten af molarernes rødder i overkæben.

 • M. zygomaticus major

  M. zygomaticus major er farvet rød. (C) er tilhæftningen i modiolus. Retningen er nedad, fremad og medialt.

 • Et horisontalsnit gennem kinden

  Det er et horisontalsnit gennem kinden. 3-tallet markerer muskler, i to lag, til venstre har vi m. buccinator der er en dyb muskel. Den perforeres af ductus parotideus der er markeret 6. 5-tallet viser grene fra n. facialis. De forsyner bl.a. m. buccinator. Musklerne til højre er de overfladiske muskler til munden.

 • Crista zygomaticoalveolaris

  l0-tallet over molarerne ligger lige bag crista zygomaticoalveolaris. Os zygomaticum ses opad med 19 og 16-tallet. 16-tallet er udsprings sted for m. zygomaticus major.

 • M. buccinator

  Kanylen øverst skal bemærkes. (24) angiver m. buccinator, (25) er indstikstedet ved en foramen mandibularanalgesi, hvor kanylen går igennem m. buccinator lateralt for raphe pterygomandibularis.

 • Kontraktion af m. zygomaticus major

  kontraktion af m. zygomaticus major bevirker at mundvigen trækkes opad og lateralt.

 • M. orbicularis oris

  De farvede muskler danner m. orbicularis oris. Det er m. buccinator, (G), der danner den dybe del af muskler og den største del, m. levator anguli oris, (B), danner den overfladiske del af ringmusklen i underlæbe, og m. depressor anguli oris, (D), danner den overfladiske del af overlæbens ringmuskel.

 • M. zygomaticus minor

  1-tallet markerer m. zygomaticus minor. Udspringet er på lateralfladen af os zygomaticum, tilhæftning i overlæbens hud. 2-tallet markerer m. levator labil sup., 3-tallet m. levator labil superioris alaeque nasi. Tilhæftningen for disse muskler finder udelukkende sted i overlæbens hud.

 • Udspringssted for m. zygomaticus minor

  Udspringssted for m. zygomaticus minor markeres ved 19-tallet, m. levator labil superioris udspringer ved 17-tallet og m. levator labii sup. alaeque nasi ved 18-tallet. De hæfter sig alle til hele overlæbens hud, og kun til huden.

 • M. levator anguli oris

  M. levator anguli oris udspringer i fossa canina under foramen infraorbitale, den hæfter sig med enkelte fibre i modiolus, mens resten, og det er de fleste, fortsætter i underlæben, hvor den indgår i dannelsen af m. orbicularis oris. M. levator anguli oris ligger i den superficielle del af mundens ringmuskel.

 • M. levator anguli oris

  20-tallet markerer udspringet af m. levator anguli oris, 17-tallet udspringet af m. lev. labil sup. Læg mærke til at foramen infraorbitale ligger mellem disse to udspring.