• Præparatbillede af mundhulen

  Det er den del der dannes af furen mellem tunge og kæbeknogle. Igen kan De se hvor tæt på slimhinden undertungespytkirtlen (U) ligger. Til højre på billedet er tungen fjernet, og her kan De se endnu mere af undertungespytkirtlen, blandt andet de små udførselsgange med hvide ringe over (U’et).

 • Præparatbillede af mundhulen

  viser et snit gennem tungen (T), overkæbe og underkæbe med tænder. Tænderne har flere rødder. Udfor de små sorte pilehoveder opadtil ses nogle af rødderne pa overkæbens kindtænder. I billedets venstre side, udfor det store pilehoved, har man vist mundene forgård, vestibulum oris, med sort farve. Udfor pilen under (T’et) i tungen har man på samme måde markeret den nederste del af den egentlige mundhule, cavitas oris propria.
  (fortsættes)

 • Præparatbillede af mundhulen

  Præparatet viser flere vigtige strukturer nær mundhulen. Øverst i højre side af billedet peger det nedadrettede pilehoved på ørespytkirtlens udførselsgang med blå ring. Den ender med at løbe gennem kindmuskel og kindslimhinde inden den munder i mundene forgård. De skråt nedadrettede pile på hver side af tungen peger på den slimhindebeklædte fure, sulcus alveololingualis, i mundbunden mellem tunge og kæbeknogle. Lige under slimhinden, i billedets venstre side, er undertungespytkirtlen bevaret og markeret med et (U). Længere nedadtil ses muskler i mundbunden. Den er markeret med små ringe.

 • Cavitas oris propria

  Vi vender tilbage til den egentlige mundhule, cavitas oris propria.

 • Præparatbillede af mundhulen

  ligner meget det foregående. Tungen er igen markeret (T) og kindmuskel og kindslimhinde ses mellem de to vandrette pile til højre på billedet. I venstre side er kindmusklen markeret med et rødt og hvidt mærke. Præparatet viser i øvrigt, at man tager fejl, hvis man forestiller sig mundhulen som et stort hulrum, når munden er lukket. I virkeligheden er der kun tale om spalter mellem tungen (T), ganen (G) og kinderne.
  (fortsættes)

 • Præparatbillede af mundhulen

  På dette og de efterfølgende præparatbilleder kan De se eksempler på, hvor tæt på slimhinden strukturer i mundbund og kind ligger. Midt i billedet ligger tungen (T). Nær tungens sideflader ses i begge sider en lodret sort streg, der forbinder over- og underkæbe udfor de områder hvor tænderne har siddet. Stregerne svarer til grænsen mellem mundens forgård, vestibulum oris, der ses i begge sider lateralt for stregerne, og den egentlige mundhule, cavitas oris propria, der ses mellem stregerne. Midt i tungesubstansen ses en arterie med rød ring udfor den øverste pil, og en nerve med gul ring udfor den nederste pil.

 • Beskyttelse af tungeslimhinden

  Ved tandbehandling er det en selvfølge at man sikrer sig mod at beskadige slimhinde og de væv der ligger dybere. På billedet ses, hvorledes en hjælper holder tungen til side med et mundspejl, så boret hindres i at gribe fat i tungeslimhinden og eventuelt ødelægge blodkar eller nerver under slimhinden.

 • Pharynx

  Bagud har den egentlige mundhule, cavitas oris propria, forbindelse med svælget, pharynx gennem et hul. De sorte prikker markerer opadtil og til siderne kanten af hullet. Til siderne begrænses hullet af de forreste ganebuer.

 • Frenulum linguae

  Gulvet dannes endvidere af undertungeregionen, regio sublingualis, der ses når tungespidsen løftes. Udfor pilehovedet ses tungebåndet, frenulum linguae.

 • Lingua

  Gulvet i den egentlige mundhule, cavitas oris propria, dannes af tungen, lingua.