• N. spinalis

  N. spinalis, den røde klat, forlader canalis vertebralis igennem foramen intervertebrale.

 • Ramus anterior og ramus posterior

  N. spinalis deler sig, så snart den har passeret foramen intervertebrale – ved pilen – i to grene. Den ene er ramus anterior (A) og ramus posterior (P).

 • De efferente tråde i radix anterior

  De efferente tråde i radix anterior har alle trofisk centrum i multipolare celler i den grå substans i medulla spinalis. De fleste tråde udgår fra store celler i forhornet. Det er de tråde, der går til tværstribet muskulatur. Nogle tråde kommer fra lateralhornene, repræsenteret af den lille celle på tegningen. Trådene herfra hører til det autonome nervesystem og går til kirtler og glatte muskler.

 • De afferente tråde i radix posterior

  De afferente tråde i radix posterior har alle trofisk centrum i pseudounipolare nerveceller i spinalganglierne. Neuriten går ind i rygmarven til den grå substans.

 • Rygmarven deles i segmenter

  Rygmarven deles i segmenter. Tegningen viser et enkelt segment. Ved et segment forstås en skive rygmarv med et par rygmarvsnerver. Et par, vil sige en rygmarvsnerve i højre og en i venstre side, med hver 2 rødder.

 • Rygmarven består af 31 segmenter

  Rygmarven består af 31 segmenter. Det er vist ved tværstreger, der er trukket væk fra rygmarven. Stregerne er tegnet ved siden af rygmarven for at understrege, at der ikke er tværfurer mellem segmenterne på rygmarvens overflade. Man kan kun adskille segmenterne ved hjælp af rygmarvsnerverne. Til hvert segment hører et par nerver.

 • Pars cervicalis pars thoracalis pars lumbalis pars sacralis

  Segmenterne inddeles efter samme princip som columna vertebralis i pars cervicalis (C) pars thoracalis (T) pars lumbalis (L) pars sacralis (S).

 • Rygmarven er blød

  Rygmarven er blød.

 • Medulla spinalis er meget kortere end columna

  Medulla spinalis er meget kortere end columna. Det betyder at rygmarvssegmenter og hvirvler med samme nummer kun ligger udfor hinanden opadtil. Rygmarvssegmenter er vist til venstre og hvirvler til højre. De rygmarvsnerver, der går igennem hullerne i korsbenet ved (S), nederst til højre, afgår fra rygmarven i højde med øverste lændehvirvel. Det vil sige, at her ligger rygmarvens sacralsegmenter, mens rygsøjlens sacralhvirvler, der danner korsbenet, ligger meget længere nede. Det betyder at en læsion af lændehvirvlerne kan fremkalde en læsion af rygmarvens sacralsegmenter.

 • Overfladen præges af rygmarvsnervernes afgang

  Overfladen præges af rygmarvsnervernes afgang.

 • På overfladen af medulla spinalis findes seks længdegående furer

  På overfladen af medulla spinalis findes seks længdegående furer. De er vist på øverste tværsnit. (3) og (4) findes på begge sider. (1) er så dyb, at den hedder fissura.

 • 31 par rygmarvsnerver

  Der findes 31 par rygmarvsnerver, altså 31 nerver i hver side. De hedder nn. spinales.

 • Fissura mediana anterior

  Fissura mediana anterior skærer sig næsten ind til midten af rygmarven.

 • Radix anterior og radix posterior

  Hver rygmarvsnerve begynder med to rødder, der her er farvet gule. radix anterior (A) radix posterior (P).

 • Radix anterior fører efferente tråde

  Radix anterior fører efferente tråde. Det vil sige, impulserne går perifert i pilenes retning.

 • Radix posterior fører afferente tråde

  Radix posterior fører afferente tråde. Impulserne går centralt i pilene retning.

 • Ggl. spinale

  Udvidelsen af radix posterior er ggl. spinale, der her er rødt.

 • File radicularia

  De to radices afgår hver med flere rodtråde. Rodtrådene er bundter af nervetråde i de røde områder. Rodtrådene løber ret hurtigt sammen til henholdsvis radix anterior og radix posterior. Det latinske navn for rodtråde er file radicularia. I ental filum radiculare.

 • N. spinalis

  De to radices, radix anterior og radix posterior, løber sammen og danner rygmarvsnerven, n. spinalis. Den er ganske kort. Det er det røde område på tegningen.

 • Medulla spinalis

  Rygmarven, medulla spinalis, er et ledningsorgan. Den indeholder sensitive baner, der leder impulser fra periferien til hjernen, f. eks. smerte. Endvidere motoriske baner, der leder impulser fra hjerne til muskler.

 • Medulla spinalis er et centerorgan

  Medulla spinalis er også et centerorgan. Den indeholder bl.a. center for vandladning,

 • Medulla spinalis er et centerorgan

  og center for afføring.

 • Rygmarven er en cylindrisk streng

  Rygmarven er en cylindrisk streng. Den ender nedadtil med en kegleformet spids.

 • Medulla spinalis er ca. ½ m lang

  Medulla spinalis er ca. ½ m lang.

 • Medulla spinalis’ diameter er ca. 1 cm

  Diameteren er ca. 1 cm.

 • Rygmarven er hvid på overfladen

  Rygmarven er hvid på overfladen i modsætning til hjernen. Det skyldes, at den hvide substans i rygmarven ligger uden på den grå.

 • MEDULLA SPINALISINDDELING OG OVERFLADE   1. trin – Lektion 1

  Manuskript nr. 128 / dias 96 Bearbejdet af Henrik Løvschall og Erik Christophersen Anatomisk afsnit Århus Tandlægeskole Århus Universitet