• Ggl. spinale

  Udvidelsen af radix posterior er ggl. spinale, der her er rødt.

 • File radicularia

  De to radices afgår hver med flere rodtråde. Rodtrådene er bundter af nervetråde i de røde områder. Rodtrådene løber ret hurtigt sammen til henholdsvis radix anterior og radix posterior. Det latinske navn for rodtråde er file radicularia. I ental filum radiculare.

 • N. spinalis

  De to radices, radix anterior og radix posterior, løber sammen og danner rygmarvsnerven, n. spinalis. Den er ganske kort. Det er det røde område på tegningen.

 • N. spinalis

  N. spinalis, den røde klat, forlader canalis vertebralis igennem foramen intervertebrale.

 • Ramus anterior og ramus posterior

  N. spinalis deler sig, så snart den har passeret foramen intervertebrale – ved pilen – i to grene. Den ene er ramus anterior (A) og ramus posterior (P).

 • De efferente tråde i radix anterior

  De efferente tråde i radix anterior har alle trofisk centrum i multipolare celler i den grå substans i medulla spinalis. De fleste tråde udgår fra store celler i forhornet. Det er de tråde, der går til tværstribet muskulatur. Nogle tråde kommer fra lateralhornene, repræsenteret af den lille celle på tegningen. Trådene herfra hører til det autonome nervesystem og går til kirtler og glatte muskler.

 • De afferente tråde i radix posterior

  De afferente tråde i radix posterior har alle trofisk centrum i pseudounipolare nerveceller i spinalganglierne. Neuriten går ind i rygmarven til den grå substans.

 • Rygmarven deles i segmenter

  Rygmarven deles i segmenter. Tegningen viser et enkelt segment. Ved et segment forstås en skive rygmarv med et par rygmarvsnerver. Et par, vil sige en rygmarvsnerve i højre og en i venstre side, med hver 2 rødder.

 • Rygmarven består af 31 segmenter

  Rygmarven består af 31 segmenter. Det er vist ved tværstreger, der er trukket væk fra rygmarven. Stregerne er tegnet ved siden af rygmarven for at understrege, at der ikke er tværfurer mellem segmenterne på rygmarvens overflade. Man kan kun adskille segmenterne ved hjælp af rygmarvsnerverne. Til hvert segment hører et par nerver.

 • Pars cervicalis pars thoracalis pars lumbalis pars sacralis

  Segmenterne inddeles efter samme princip som columna vertebralis i pars cervicalis (C) pars thoracalis (T) pars lumbalis (L) pars sacralis (S).