• KIRTLER KNYTTET TIL FORDØJELSESKANALEN 1. trin – lektion 2: lever og pancreas

  Manuskript nr. 35 / dias 298
  Bearbejdet af
  Henrik Løvschall og Erik Christophersen
  Anatomisk afsnit
  Århus Tandlægeskole
  Århus Universitet

 • Hepar

  Leveren, hepar, er legemets største kirtel. Vægten er ca. 1½ kg. Leveren danner galde og er af betydning for det intermediære stofskifte, dvs. omsætning af næringsstoffer i organismen.

 • Formen er uregelmæssigt kileformet

  Formen er uregelmæssigt kileformet med kilens skarpe kant rettet nedad.

 • Leveren er rødbrun

  Leveren er rødbrun, og overfladen er blank og glat, fordi leveren næsten overalt er beklædt med peritoneum.

 • Levervævet er sprødt

  Ved snit i levervævet kommer der kraftig blødning, og først når blodet tørres væk ses enkeltheder. Levervævet er sprødt og går let i stykker.

 • Leveren hører til spatium peritoneale

  Leveren (12) ligger øverst i bughulen, lige under diafragma.
  På tegningen ses spalten mellem peritoneums to blade der ligger rundt om leveren (12).
  Leveren hører til spatium peritoneale ligesom andre organer

 • Leveren dækkes delvist af ribben

  På grund af diafragmas kuppelform, når leveren så højt op at en stor del dækkes af ribbenene.

 • Leveren ligger foran ventriklen

  I forhold til midtlinien ligger den største del af leveren (5) til højre.

  Endvidere ligger leveren foran ventriklen (3) og foran en del af de retroperitoneale organer.

  Det er duodenum ved (4), flexura coli dextra ved (6), samt højre nyre (5).

 • Leveren ligger foran de store karstammer

  Leveren ligger foran de store karstammer på bageste bugvæg. Det er legemspulsåren aorta (til venstre), og nedre hulvene, v. cava inferior (til højre).
  Venen ligger i øvrigt – som vi senere skal se – i en dyb fure opadtil på leverens bagside.

 • Facies diafragmatica

  Leverens forreste, øverste, bageste og højre flader går jævnt over i hinanden.
  De jævne, buede flader passer fuldstændigt til diafragmakuplens form og kaldes under et for facies diafragmatica.

 • Facies visceralis

  Den nedadrettede flade, hvor man har ført fingrene lidt ind på, har relation til forskellige bugorganer, viscera, og kaldes facies visceralis.

 • H-figur

  På leverens nedre og bageste flade findes forskellige furer, der tilsammen danner en H-lignende figur. H-ets tværstreg dannes af leverporten, porta hepatis.

 • H-figur

  Den lodrette streg til højre dannes af furen til v. cava inferior opadtil (7) og nedadtil af furen til galdeblæren (2).

 • H-figur

  Den lodrette streg til venstre i H-et danner grænse mellem den store leverlap til højre og den lille leverlap til venstre. Adskillelsen dannes af to smalle furer med ligamenter. De ses udfor de to pilehoveder til venstre. Ligamenterne er rester af fostervener, som kun fungerer hos fosteret.

 • Porta hepatis

  Gennem leverporten porta hepatis går levergangen, (6) ductus hepaticus, der fører galden væk fra leveren.
  Endvidere er der leverens to tilførende blodkar portåren, (4) v. portae, og leverarterien, (5) a. Hepatica.

 • Vv. hepaticae

  På tegningen her ses leverens fraførende kar, levervenerne udfor pilen. Levervenerne, vv. hepaticae, løber altså ikke gennem porta hepatis, men tømmer sig direkte i v. cava inferior i bunden af den fure, hvori v. cava inferior ligger.
  Vi kan kun se vv. hepaticae, fordi v. cava inferior er trukket opad og væk fra den dybe fure i leveren.

 • Galdevejene

  Galdevejene omfatter:
  (1) galdeblæren – vesica biliaris
  (2) galdeblæregangen – ductus cysticus
  (3) levergangen – ductus hepaticus
  (4) galdegangen – ductus choledochus

 • Galdeblæren

  Galdeblæren er pæreformet og ligger næsten helt skjult på leverens facies visceralis. Kun det bredeste parti stikker frem fortil-nedadtil (sort pilhoved for neden). Fra galdeblæren (g) og galdeblærens hals opadtil afgår galdeblæregangen (til venstre).

 • Galdeblæregangen løber sammen med levergangen, de danner galdegangen

  Galdeblæregangen (2) løber sammen med levergangen (3). De danner galdegangen (4). Sammenløbet mellem galdeblæregang og levergang ligger under porta hepatis.

 • Galdegangen er 7-8 cm lang

  Galdegangen (4) er 7-8 cm lang og strækker sig fra porta hepatis til duodenum.

 • Galdegangen

  Galdegangen ligger først over duodenum, dernæst bagved duodenum og senere bagved pancreas.

 • Papilla duodeni major

  Slutstykket ligger i duodenums væg, hvor galdegangen (1) løber sammen med pancreasgangen – (2) ductus pancreaticus.
  De danner tilsammen en udvidet fællesgang, der er omgivet af en ringmuskel og som åbner sig på papilla duodeni major, på indsiden af duodenums væg.

 • Galden dannes kontinuerligt i leveren

  Galden dannes kontinuerligt i leveren og kan, som det er vist her, løbe direkte gennem levergang (3) og galdegang (4) til duodenum (7).

 • Galdeblæren

  Når ringmusklen i duodenum er kontraheret løber galden imidlertid en anden vej, nemlig fra levergang (3) gennem galdeblæregang (2) til galdeblæren (1), hvor galden opbevares og koncentreres.

 • Galdeblæren tømmes

  Når galdeblæren tømmes, løber galden gennem galdeblæregang (2) og galdegang (4) til duodenum (7).

 • Pancreas

  Bugspytkirtlen, pancreas (5) er både en exocrint og en endokrint secernerende kirtel.

 • Det eksterne sekret er pancreassaft

  Det exocrine sekret, bugspyt eller pancreassaft, indeholder enzymer af betydning for fordøjelsesprocesserne i tarmkanalen.

 • Det interne sekret er insulin

  Det endokrine sekret indeholder insulin. Insulin er af betydning for sukkerstofskiftet.

 • Pancreas har form som et J

  Pancreas (5) har form som et liggende J med den krogformede, største del, liggende til højre i duodenums (1) konkavitet.
  Her er krogen ikke tydelig.

 • Pancreas

  Kirtlen vejer ca. 100 g og farven ligner fedtvæv, dvs. kirtelvævet er gulligt.
  Man kan se, at overfladen er groft lobuleret og tilsvarende udseende vil snitflader have.
  I øvrigt er kirtelvævet blødt og kirtlen har ingen kapsel. Den er kun beklædt med peritoneum på forfladen.

 • De sekundært retroperitoneale organer

  Pancreas (PA) hører til de sekundært retroperitoneale organer, der desuden omfatter duodenum (DU),
  colon ascendens (CA) og
  colon descendens (CD),
  der alle ses her.
  Pancreas ligger i spatium retroperitoneale og er fast bundet til duodenum, bl.a. takket være udførselsgangen, der fører bugspyttet fra pancreas til duodenum.

 • Pancreas ligger bag ventriklen og foran de primært retroperitoneale organer på bageste bugvæg

  Pancreas ligger bag ventriklen (der er løftet op på plexiglasplade).

 • Pancreas ligger bag ventriklen og foran de primært retroperitoneale organer på bageste bugvæg

  Pancreas ligger foran de primært retroperitoneale organer på bageste bugvæg. Her ses venstre nyre, der er brun, og venstre binyre der er lyserød.

 • Pancreas ligger foran de store kar aorta og v. cava inferior

  Desuden ligger pancreas også foran de store kar, aorta og v. cava inferior, der begge følger columna.

 • Pancreas inddeles i 4 afsnit

  Pancreas inddeles i 4 afsnit. Den del, der ligger i duodenums konkavitet hedder caput (1). Dernæst følger collum (2) og corpus (3). Cauda (4) ligger længst til venstre ved milten. Her er kirtlens j-form, et liggende j, tydelig.

 • Pancreasgangen

  Hovedudførselsgangen fra pancreas, pancreasgangen er markeret (2).
  Ductus pancreaticus, gennem-løber pancreas fra cauda til caput, hvorefter den i duodenums væg løber sammen med galdegangen og danner en udvidet fællesgang, kort før den fælles udmunding på papilla duodeni major.