• Plexus sacralis

  Plexus sacralis ligger på bagvæggen i det lille bækken. De store grene forlader bækkenhulen gennem huller, der fører til sæderegionen.

 • N. ischiadicus

  Fra sæderegionen fortsætter grenene langs lårets bagside. Den største nerve er n. ischiadicus.

 • Perforation af diafragma

  Perforationen af diafragma finder sted sammen med v. cava inferior gennem foramen v. cavae ved den gule pil.

 • N. phrenicus ledes igennem thorax af de store arterier

  I venstre side ledes n. phrenicus igennem thorax af de store arterier. Den krydser forfladen af aorta et lille stykke under (P).

 • N. phrenicus følger derefter venstre flade af hjertet

  N. phrenicus følger derefter venstre flade af hjertet (H) til diafragma. Diafragma perforeres nær hjertespidsen.

 • N. phrenicus fører sensitive tråde

  N. phrenicus fører sensitive tråde med trofisk centrum i spinalganglier. De pseudounipolare ganglieceller (N) er nederst. Nogle af de sensitive tråde går til pleura (P).

 • Andre sensitive tråde går til pericardium

  Andre sensitive tråde går til pericardium (L). Trådene har trofisk centrum i pseudounipolare ganglieceller i spinalganglier (ved N).

 • Der er flest motoriske tråde i n. phrenicus

  De motoriske tråde har trofisk centrum i forhornene i multipolare celler (ved M). De går til diafragma (D). Der er flest motoriske tråde i n. phrenicus.

 • De motoriske tråde går ind i diafragma fra nedre flade

  De motoriske tråde går ind i diafragma fra nedre flade, altså fra abdominalsiden.

 • Plexus brachialis

  Plexus brachialis dannes af rami anteriores af de nederste cervicalnerver og den øverste eller de to øverste thoracal nerver.

 • Plexus brachialis

  Plexus brachialis passerer gennem scalenerporten (B). Den følges her med a. subclavia

 • Plexus brachialis

  Derefter fortsætter plexus brachialis igennem axillen ved pilen.

 • Plexus brachialis

  Her afgiver den de store grene, der fortsætter til den frie del af overekstremiteten.

 • Plexus lumbalis

  Plexus lumbalis dannes bag m. psoas major. Musklen er bevaret til højre på billedet (M). Til venstre i billedet er den fjernet, hvorved plexus lumbalis (L), bliver synligt. Grenene løber nedad langs bageste bugvæg. Nogle grene går igennem muskler, andre løber langs med den.

 • N. femoralis

  Grenene fortsætter til forsiden af underekstremiteter, hvor n. femoralis er størst.

 • I højre side er dens ledestrukturer de store vener

  I højre side er dens ledestrukturer de store vener. Opad til v. cava superior, der ikke er markeret. Nerven løber igennem diafragma sammen med v. cava inferior (I) og det vil sige gennem foramen v. cavae. På stykket mellem de store vener følger den hjertet (H).

 • I venstre side ledes den af de store arterier

  I venstre side ledes n. phrenicus gennem thorax af de store arterier. Den krydser forfladen af arcus aortae og følger venstre flade af hjertet til diafragma, som den perforerer nær hjertespidsen (H).

 • N. phrenicus’ ledestruktur i højre side er de store vener

  N. phrenicus’ ledestruktur i højre side er de store vener. Bogstavet (P) står omtrent ud for det sted, hvor v. cava superior begynder. Indtil da følges n. phrenicus i højre side med v. brachiocephalica dexter. Derefter med v. cava superior. Altså i halsen ledes phrenicus af m. scalenus anterior, og i højre side af thorax af venerne.

 • RYGMARVSNERVER, PLEXUS CERVICALIS, ØVRIGE PLEXER2. trin – Lektion 3

  Manuskript nr. 20 / dias 259 Bearbejdet af Henrik Løvschall og Erik Christophersen Anatomisk afsnit Århus Tandlægeskole Århus Universitet

 • Ramus descendens n. hypoglossi

  Ramus descendens n. hypoglossi (H), dannes udelukkende af grene fra rami anteriores af cervicalnerve 1 og 2. N. cervicalis descendens (D), dannes af rami anteriores af cervicalnerve 2 og 3. Der er ingen hypoglossustråde i r. descendens n. hypoglossi.

 • Ansa cervicalis

  Ansa cervicalis, ved den grønne pil, ligger midt i halsen lateralside. Den ligger i spatium lateropharyngeum umiddelbart lateralt for halsens karnervestreng.

 • De infrahyoide muskler samt m. geniohyoideus får tråde fra cervicalnerverne

  De infrahyoide muskler (Y) samt m. geniohyoideus (G) får tråde fra cervicalnerverne. Hypoglossustrådene (H) er farvet røde. Læg mærke til, at ikke en eneste tråd fortsætter med ramus descendens n. hypoglossi til ansa cervicalis. Trådene til musklerne fordeles dels gennem ansa (A), dels gennem grene direkte til musklerne. Det ses ved (Y) og (G).

 • Trofisk centrum i forhornene

  Samtlige tråde til de infrahyoide muskler og m. geniohyoideus har trofisk centrum i forhornene (F). De nervetråde, der går til tungemusklerne, har derimod trofisk centrum i hypoglossuskernen.

 • N. phrenicus

  N. phrenicus (N), er en vigtig gren fra plexus cervicalis. Den dannes af rami anteriores fra de midterste af de otte cervicalnerver.

 • N. phrenicus

  N. phrenicus (P), løber gennem spatium lateropharyngeum og mediastinum til abdomen, nemlig til nedre flade af diafragma.

 • N. phrenicus

  N. phrenicus (P) ligger i bagvæggen af spatium lateropharyngeum langs med m. scalenus anterior (A). Scalenus anterior er nervens ledemuskel i halsen.

 • N. phrenicus løber i thorax

  N. phrenicus løber i thorax gennem mediastinum superius (S), og gennem mediastinum medium (M). Den løber foran lungeroden (L). Dette er i højre side.

 • N. phrenicus

  I venstre side løber den ligeledes i mediastinum superius (S) og mediastinum medium (M) foran lungeroden (L).