• KRANIEORIENTERING II – lektion 3 -Huller

  Manuskript nr. 337/ dias 124
  Bearbejdet af
  Henrik Løvschall og Erik Christophersen
  Anatomisk afsnit
  Århus Tandlægeskole
  Århus Universitet

 • Spørgsmål

  Hvad hedder det hul, pilen peger på ?

 • Spørgsmål

  Hvad hedder det hul, pilen peger på ?
  Foramen mentale.
  Hullet er udgang for en kanal. Hvad hedder den ?

 • Spørgsmål

  Hullet er udgang for en kanal. Hvad hedder den ?
  Canalis mentalis. Det er en sidekanal fra canalis mandibulae. Foramen mentale ligger midt på knoglefladen af corpus mandibulae udfor anden præmolar.

 • Spørgsmål

  Hvad peger pilen på ?

 • Spørgsmål

  Hvad peger pilen på ?
  På foramen mandibulae. Hullet ligger omtrent midt på den mediale flade af ramus mandibulae.
  Hvilken region er ramus mandibulae med til at begrænse med sin mediale flade ?

 • Spørgsmål

  Hvilken region er ramus mandibulae med til at begrænse med sin mediale flade ?
  Det er regio infratemporalis, hvor ramus danner lateralvæg.
  Hvilken vigtig struktur går igennem foramen mandibulae ?

 • Spørgsmål

  Hvilken vigtig struktur går igennem foramen mandibulae ?
  N. alveolaris inferior.

 • Spørgsmål

  Hvad hedder det hul, pilen peger på ?

 • Spørgsmål

  Hvad hedder det hul, pilen peger på ?
  Foramen infraorbitale. Foramen infraorbitale ligger på forfladen af maxilla mellem ½-1 cm under margo infraorbitalis. Hullet er udgang for canalis infraorbitalis, og kanalen er rettet fremad, nedad og medialt.
  Hvilken vigtig struktur går igennem canalis infraorbitalis og foramen infraorbitale ?

 • Spørgsmål

  Hvilken vigtig struktur går igennem canalis infraorbitalis og foramen infraorbitale ?
  Det er n. infraorbitalis, dvs. slutstykket af n. maxillaris, der kommer ud på forfladen af maxilla gennem hullet.

 • Spørgsmål

  Pilen peger på en åbning. Hvilken kanal begynder her ?

 • Spørgsmål

  Pilen peger på en åbning. Hvilken kanal begynder her ?
  Canalis nasolacrimalis. Kanalen begynder ved den nederste ende af den fordybning, som pilen hviler i. Det er fossa sacci lacrimalis.
  Hvad hedder den struktur, der løber i kanalen ?

 • Spørgsmål

  Hvad hedder den struktur, der løber i kanalen ?
  Det er tårekanalen.
  Hvor munder ductus nasolacrimalis?

 • Spørgsmål

  Hvor munder ductus nasolacrimalis ?
  I næsehulens lateralvæg under concha nasalis inferior.

 • Spørgsmål

  Den sorte pil peger på en åbning. Hvad hedder den ?

 • Spørgsmål

  Den sorte pil peger på en åbning. Hvad hedder den ?
  Fissura orbitalis superior.

  Hvor fører fissura orbitalis superior hen fra orbita ?

 • Spørgsmål

  Hvor fører fissura orbitalis superior hen fra orbita ?
  Til fossa cranii media.
  Nævn nogle vigtige strukturer, der går gennem fissura orbitalis superior.?

 • Spørgsmål

  Nævn nogle vigtige strukturer, der går gennem fissura orbitalis superior.?
  Alle tre grene fra n. ophthalmicus går igennem. Det er n. lacrimalis og n. nasociliaris samt stammen til den længste gren n. supraorbitalis. Desuden de tre motoriske nerver til øjenmusklerne. Det er n. oculomotorius, n. trochlearis og n. abducens.
  Hvad hedder åbningen ved den røde pil ?

 • Spørgsmål

  Hvad hedder åbningen ved den røde pil ?
  Fissura orbitalis inferior. Fissuren ligger bagtil i orbita på overgangen mellem bund og lateralvæg. Den forbinder orbita med regio infratemporalis, når vi går igennem den laterale del af fissuren, dvs. hvor pilen peger. Fissuren forbinder orbita og fossa pterygopalatina, når vi går igennem den mediale del. Det er første forbindelse vi nævner til fossa pterygopalatina.
  Hvilken struktur passerer gennem fissura orbitalis inferior ?

 • Spørgsmål

  Hvilken struktur passerer gennem fissura orbitalis inferior ?
  Det er n. maxillaris, der fra fossa pterygopalatina går ind i orbita gennem fissuren og straks efter skifter navn til n. infraorbitalis. Foran den røde pil ligger foramen zygomaticoorbitale på os zygomaicum. Det fører ned i en kanal i os zygomaticum.

 • Spørgsmål

  Hvilket hul peger pilen på ?

 • Spørgsmål

  Hvilket hul peger pilen på ?
  Det er foramen opticum.
  Hvordan ligger foramen opticum i forhold til fissura orbitalis superior ?

 • Spørgsmål

  Hvordan ligger foramen opticum i forhold til fissura orbitalis superior ?
  Umiddelbart medialt for fissuren.
  Hvor fører foramen opticum hen ?

 • Spørgsmål

  Hvor fører foramen opticum hen ?
  Til fossa cranii media ligesom fissura orbitalis superior.
  Hvad går igennem foramen opticum ?

 • Spørgsmål

  Hvad går igennem foramen opticum ?
  N. opticus og a. ophthalmica. Lidt over den røde pil ligger nogle småhuller. De ligger på overgangen mellem os ethmoidale og os frontale. Her ser der ud til at være 3. Normalt er der 2. Det forreste er foramen ethmoidale anterior der går til fossa cranii anterior. Det bageste er foramen ethmoidale posterior til sibenscellerne.

 • Spørgsmål

  Vi er nu gået til cavitas oris. Fortil i midtlinien peger den sorte pil på et hul. Hvad hedder det ?

 • Spørgsmål

  Vi er nu gået til cavitas oris. Fortil i midtlinien peger den sorte pil på et hul. Hvad hedder det ?
  Foramen incisivum. Det fører ind i canalis incisivus, der er y-formet med to åbninger i næsehulen, en åbning på hver side af septum. Gennem foramen incisivum går den nerve, der forsyner gingiva ud for fortænderne og slimhinden allerforrest på den hårde gane.
  Helt bagtil på ganen ses en grønlig og en rød pil. Hvilke huller peger de på ?

 • Spørgsmål

  Helt bagtil på ganen ses en grønlig og en rød pil. Hvilke huller peger de på ?
  Den grønne pil peger på foramen palatinum majus, og den røde på foramina palatina minora.
  Hvorfor foramen palatinum majus og om de små huller minora ?

 • Spørgsmål

  Hvorfor foramen palatinum majus og om de små huller minora ?
  Foramen palatinum majus er ental, intetkøn, mens foramina palatina minora er flertal, intetkøn. Igennem hullerne går nn. palatini, der går til ganen. Hullerne er udmunding for de kanaler, der forbinder fossa pterygopalatina med mundhulen. Det vil altså sige, at nn. palatini kommer fra fossa pterygopalatina. Det er den anden forbindelse til fossa pterygopalatina, vi har mødt.

 • Spørgsmål

  I regio infratemporalis findes foruden foramen mandibulae tillige nogle småhuller, der er vist ved den røde pil. Hvad hedder hullerne ?

 • Spørgsmål

  I regio infratemporalis findes foruden foramen mandibulae tillige nogle småhuller, der er vist ved den røde pil. Hvad hedder hullerne ?
  Det er foramina alveolaria. Der er normalt 2-4 huller. De fører ind i små kanaler i kæbehulens bagvæg. Det er canales alveolares.
  Hvad indeholder huller og kanaler ?

 • Spørgsmål

  Hvad indeholder huller og kanaler ?
  Nerver og kar til de bageste tænder.

 • Spørgsmål

  Hvad hedder hullet, der er markeret med rød stipling ?
  Ja, hullet ligger i næsehulen, og det ligger helt opadtil på lateralvæggen. Det må være foramen sphenopalatinum.
  Hvad går igennem hullet ?

 • Spørgsmål

  Hvad går igennem hullet ?
  Det er næsegrenene, rami nasales fra n. maxillaris til næsehulen.
  Hvilke andre forbindelser har næsehulen ?

 • Spørgsmål

  Hvilke andre forbindelser har næsehulen ?
  Der er forbindelse til mundhulen gennem canalis incisivus, som vi lige har haft og til orbita gennem canalis nasolacrimalis, som vi også har haft. Så er der forbindelse til kraniehulen gennem hullerne i lamina cribrosa i loftet af næsehulen. Så kan man også sige, at de to choanae er huller. De forbinder næsehule med næsesvælgrum. Det vil altså sige, at der er forbindelse fra næsehule til mundhule, øjenhule, kraniehule, fossa pterygopalatina og næsesvælgrum og så må man tilføje næsens bihuler.