• HOVEDETS SKELET, HULLER Lektion 2

  Manuskript nr. 48 / dias 308
  Bearbejdet af
  Henrik Løvschall og Erik Christophersen
  Anatomisk afsnit
  Århus Tandlægeskole
  Århus Universitet

 • Hullet for hjernenerverne nr. 7 og 8

  Vi er nu kommet til hullet for hjernenerverne nr. 7 og 8. Det findes i kraniebunden indenfor området mellem stregerne

 • Den indre øregang

  Pilene, en i hver side, peger på hullet, den indre øregang. Der sidder en gul sonde i åbningen i højre side. Hullet ligger på bagsiden af klippebenet, der er farvet rødt i venstre side. Den indre øregang passeres af hjernenerve nr. 7 og 8. Hjernenerve nr. 8 er høre og ligevægtsnerven, og den ender i klippebenet. Hjernenerve nr. 7 er ansigtets bevægenerve, og den fortsætter gennem klippebenet.

 • Hjernenerve nr. 7 kommer ud på den ydre kraniebund

  Hjernenerve nr. 7 kommer ud på den ydre kraniebund.
  Vi går tæt på området mellem stregerne.

 • Åbningen til ansigtets bevægenerve ligger et stykke bag kæbeleddet

  Pilene, en i hver side, peger på åbningen der også er vist med en grå sonde i højre side af kraniet. Det er venstre side af billedet, men højre side af kraniet som ses nedefra.
  Åbningen til ansigtets bevægenerve ligger et stykke bag kæbeleddet. Læg mærke til, at denne åbning ligger i det område, der er farvet blåt i venstre side af kraniet. Den blå farve markerer loftet i ørespytkirtlens region. Denne region ligger altså lateralt for hullernes region med den grønne farve.

 • Den indre kraniebund

  Vi skal igen se nærmere på udsnittet mellem de to streger gennem den indre kraniebund.

 • Foramen jugulare

  Udfor pilehovederne ligger et ret stort hul. Kanten er brun-sort i højre side. Det ligger mellem klippebenet der er rødt i venstre side og kraniebundens største hul, der ses nederst i midten af billedet. Åbningen er det store vene-nervehul foramen jugulare.
  Herigennem løber tre nerver, hjernenerverne nr. 9, 10 og 11. Og her modtager den dybe halsvene blodet fra kraniehulen.

 • Det store vene-nervehul

  Det store vene-nervehul kan ses på den ydre kraniebund i området mellem de to streger.

 • Vene-nervehullet

  Her ses vene-nervehullet udfor pilehovederne. Hullet ligger lige bag den ydre arterieåbning med den røde sonde i den ene side.
  Man kan kun skimte lidt af den brun-sorte bemaling langs kanten. Læg igen mærke til hullets placering i den modsatte side. Det store vene-nervehul ligger i det grønne område, altså i loftet af hullernes region.

 • Den bageste del af kraniebunden

  Vi er nu nået til den bageste del af kraniebunden. Vi går tæt på.

 • Åbningen til kanalen for hjernenerve nr. 12

  På kanten af det største hul i kraniebunden, udfor pilehovedet i hver side, har vi åbningen til kanalen for hjernenerve nr. 12, tungens bevægenerve.
  Åbningen, og kanalen, er vist med en sort sonde i højre side.

 • Åbningen til kanalen for hjernenerve nr. 12

  Kanalen åbner sig på ydre kraniebund mellem de to streger. Nærbillede ses på næste billede .

 • Canalis hypoglossi

  Pilen i hver side peger mod åbningen, der også er vist med den sorte sonde i kraniets højre side. Kanalen for hjernenerve nr. 12 canalis hypoglossi gennemborer ledknuden til det øvre nakkeled og kommer frem på den ydre kraniebund.
  Også dette hul ligger indenfor området, det er farvet grønt, altså loftet af hullernes region.

 • Den indre kraniebund

  Tilbage til den indre kraniebund. Vi stiller igen ind på den bageste del.

 • Foramen magnum

  Det største hul i kraniebunden er det store nakkehul foramen magnum.
  Kanten er farvet rød. Herigennem går den forlængede marv og de to rygsøjlearterier.

 • Foramen magnum

  Her ser vi det store nakkehul på den ydre kraniebund mellem stregerne.

 • Foramen magnum

  Og her har vi nakkehullet i nærbillede.

 • Loftet af svælget

  På den ydre kraniebund er det muligt at afgrænse den del af knoglen, der indgår i loftet af svælget. Den er farvet lilla men virker brunlig på billedet. Svælgets loft ligger mellem næsehulen fortil og det store nakkehul bagtil.

 • Hullernes region

  Lateralt for svælget ligger hullernes region, der gennemløbes af talrige vigtige hjernenerver og blodkar. Loftet i hullernes region er farvet grønt og vi benytter lejligheden til at repetere de vigtigste huller, der åbner sig her. Det er det ovale hul med hvid sonde i højre side af kraniet, kraniets ydre arterieåbning med rød sonde, det store venenervehul lige bag den ydre arterieåbning og endelig kanalen for tungens bevægenerve med den sorte sonde. I den side, hvor kraniebunden er bemalet, er de tilsvarende huller vist med små pilehoveder.

 • Ørespytkirtlens region

  Lateralt for hullernes region med den grønne farve, ligger ørespytkirtlens region, der er farvet blå.
  Her findes en enkelt, men til gengæld særdeles vigtig åbning, hullet til ansigtets bevægenerve der ses udfor pilehovedet i hver side.