• HJERNESTAMME, INDLEDNING OG INDDELING

  Manuskript nr. 292 / dias 88 Bearbejdet af Henrik Løvschall og Erik Christophersen Anatomisk afsnit Århus Tandlægeskole Århus Universitet

 • Hjernestamme

  På dette mediansnit af hjernen er hjernestammen markeret med krydser. Vi skærer nu hjernestamme og lillehjerne ud.

 • Hjernestamme

  Hjernestammen er her farvet.

 • Hjernestamme

  Lillehjernen er fjernet, og hjernestammen, der er skåret igennem langs midtlinien er helt isoleret.

 • Hjernestamme

  Her ses hjernestammen forfra,

 • Hjernestamme

  og bagfra.

 • Den forlængede marv

  Hjernestammen omfatter tre afsnit. Nederste afsnit er den forlængede marv, der er farvet rød. Den hedder medulla oblongata og ses her på mediansnit.

 • Medulla oblongata

  Dette er medulla oblongata set forfra,

 • Medulla oblongata

  og bagfra.

 • Pons

  Andet og midterste afsnit af hjernestammen er pons, hjernebroen. Her på mediansnit.

 • Pons

  Her er forfladen af pons,

 • Pons

  og bagfladen.

 • Midthjernen

  Tredie og øverste afsnit af hjernestammen er midthjernen, mesencephalon. Her på mediansnit.

 • Mesencephalon

  Mesencephalon forfra.

 • Mesencephalon

  Mesencephalon bagfra.

 • Medulla oblongata, pons, og mesencephalon

  På et mediansnit af hjernestammen ses de tre komponenter, medulla oblongata, der er rød, pons, der er grøn og mesencephalon, der er gul.

 • Hjernestammen set forfra

  Hjernestammens tre komponenter set forfra,

 • Hjernestammen set bagfra

  og bagfra. Områderne med kryds angiver, hvor man har måttet skære for at skille lillehjerne og hjernestamme.

 • Rhombencephalon

  Medulla oblongata og pons udgør sammen med cerebellum rhombencephalon. Disse tre afsnit omgiver fjerde ventrikel. Det er det sorte område indenfor den firkantede ramme.

 • Aqueductus mesencephali

  Mesencephalon er et selvstændigt afsnit. Det omgiver auqeductus mesencephali, der er tegnet sort.

 • Hjernestammen fungerer som ledningsorgan

  Hjernestammen fungerer som ledningsorgan. Den indeholder sensitive baner, der fører impulser fra periferien til hjernebarken, f. eks. smerte. Det er vist ved den røde linie. Endvidere passeres hjernestammen af de motoriske baner, der fører impulser fra hjerne til muskler. Det er den blå linie.

 • Hjernestammen er desuden centerorgan

  Hjernestammen er desuden centerorgan. Her findes flere livsvigtige centre, bl.a. respirationscentret.

 • Hjernestammen er nærmest cylinderformet

  Hjernestammen er nærmest cylinderformet. Overfladen er dog uregelmæssig på grund af fremspring og fordybninger.

 • Hjernestammen er 8 cm

  Længden er 8 cm.

 • Hjernestammen er 8 cm

  Det svarer til en gennemsnitspegefinger.

 • Tre tværsnit gennem hjernestammen

  Vi lægger tre tværsnit gennem hjernestammen for at vise, hvorledes diameteren varierer. Diameteren er mindst nedadtil. Fig. 1 viser medulla oblongata er ca. 1 cm i tværsnit. Fig. 2 er et snit gennem pons, der er hjernestammens tykkeste afsnit.

 • Hjernestammen er hvid på overfladen

  Hjernestammen er hvid på overfladen undtagen den del, der indgår i begrænsningen af fjerde ventrikel, hvor der er et lag grå substans. Det er farvet og prikket på figuren.

 • Hjernestammen er blød

  Hjernestammen er blød. Øverste tegning viser, at man kan trykke buler i den. Nederste tegning viser, at hjernens hemisphere er blødere end hjernestammen. Et tryk af samme styrke giver væsentlig dybere buler i hemisphererne.

 • Pia overalt på overfladen

  Der er pia overalt på overfladen undtagen på den del, af hjernestammen, der indgår i begrænsningen af fjerde ventrikel. De piadækkede områder er prikkede (mørkere grå-nuance). Det stribede område er en snitflade. Det lyse område er begrænsningen, dvs. bunden i fjerde ventrikel.

 • Fossa rhomboidea

  Området der her er farvet, og som danner bunden i fjerde ventrikel, kaldes fossa rhomboidea. Her findes grå substans, der er dækket af ependym, mod ventriklens lumen.

 • Fissura mediana anterior

  Langs midtlinien findes en indsænkning på hele hjernestammens forflade. På medulla oblongata nederst er det en smal og dyb fissura mediana anterior ligesom på medulla spinalis. På pons og især på mesencephalon bliver indsænkningen væsentlig bredere.

 • Pyramis og crus cerebri

  På hver side af indsænkningen findes hele vejen en prominens. Prominensen er farvet lilla på begge sider af midtlinien. Den er smallest på medulla oblongata, hvor den kaldes pyramis (P). På pons er prominensen bred og afrundet. Her har den ikke noget navn og er heller ikke markeret med noget bogstav. På mesencephalon er prominensen bred og kraftig og kaldes crus cerebri (C). Der er en højre og en venstre pyramis og en højre og en venstre crus cerebri.

 • Pyramidebanerne

  Prominensen på hjernestammen indeholder menneskets vigtigste motoriske baner, pyramidebanerne. Navnet pyramis og pyramidebaner er i familie.