• HOVEDETS SKELET, HULHEDER Lektion 1

  Manuskript nr. 45 / dias 305
  Bearbejdet af
  Henrik Løvschall og Erik Christophersen
  Anatomisk afsnit
  Århus Tandlægeskole
  Århus Universitet

 • Kranium

  Hovedets skelet omfatter kranium der ses her.

 • Tungebenet

  Til hovedets skelet regnes også tungebenet, det er ind tegnet med sort på billedet. Tungebenet er en lille knogle på forsiden af halsen, lige under underkæben.

 • Tungebenet

  Her ser vi et tungeben. Billedet til venstre viser tungebenet forfra ligesom på tegningen før. Billedet til højre viser tungebenet set fra højre.

 • Ansigtskranium og hjernekranium

  Kraniet deles i ansigtskranium og hjernekranium. Ansigtskraniet ligger foran, til venstre for, den mørke linie med de mange pile og tallene 1-8. Grænsen mellem ansigts og hjernekranium følger bl.a. øvre kant af øjenhulen(3), kindbensbuen (6) og bagkanten af underkæben (7).

 • Cavitas cranii

  I kraniet findes en række hulheder. Den største er kraniehulen cavitas cranii. Den kan ses når kraniet skæres igennem som vist her.

 • Cavitas cranii

  Kraniehulen cavitas cranii ligger i kraniekassen. Kassen består af et låg theca cranii, det ses til venstre, og af en bund basis cranii. Den ses til højre.

 • Basis cranii externa

  Kraniebunden basis cranii er uregelmæssig både indvendig og udvendig. Her ser vi den ydre kraniebund basis cranii externa.
  Bunden er forsynet med huller af forskellig størrelse.

 • Basis cranii interna

  Og her har vi den indre kraniebund basis cranii interna.
  Tykkelsen af kraniebunden er meget vekslende. Det kan mærkes på et studiekranium. Vi har brugt forskellig farve til forreste, midterste og bageste del af den indre kraniebund.

 • Klippebenet

  Særlig tyk er kraniebunden, hvor den dannes af klippebenet.
  Det er det store røde fremspring i kraniebundens venstre side. På næste billede går vi tæt på området indenfor de to sorte streger.

 • Høreorganet ligger i klippebenet

  Klippebenet er stadigvæk det store røde parti i venstre side. Det kan også ses i højre side, hvor det ikke er malet. I klippebenet ligger blandt andet høreorganet.
  Læg mærke til hullet med den grønne kant på klippebenet i højre side udfor pilehovedet. Det er et hul vi har lavet. Herigennem ser vi ned i trommehulen. Det viser næste billede.

 • Cavitas tympanica

  Her ser vi åbningen til trommehulen cavitas tympanica i nærbillede. Der er lyst i trommehulen cavitas tympanica og det er gjort ved at holde en lampe udfor den ydre øregang. På et almindeligt studiekranium kan trommehulen ses gennem ydre øregang.

 • Pandehulen

  I kraniet findes flere hulheder. Vi har lige set trommehulen cavitas tympani og her bliver der peget på en del af den knogle, der dækker over pandehulen.

 • Sinus frontalis

  Nu er knoglen fjernet og gennem åbningen med den røde kant (2) ses pandehulen i den ene side sinus frontalis.

 • Basis cranii interna

  Vi ser igen på den indre kraniebund basis cranii interna.
  Den sorte streg viser delingen af kraniet i to halvdele ved et midtliniesnit, dvs. et sagittalsnit i midtlinien. Om lidt skal vi se på den snitflade der fremkommer, og pilene viser at vi skal se på snitfladen ind mod midten på den øverste halvdel.

 • Kilebenshulen

  Vi ser nu snitfladen efter et midtsagittalsnit gennem kraniet. Helt til højre, udfor pilehovedet, er der skåret gennem pandehulen sinus frontalis. Åbningens kant er malet.
  De to pilehoveder peger på en anden hulhed, kilebenshulen, der er omgivet af en rød kant. Kilebenshulen ligger omtrent midt i kraniebunden.