• Poppet fremstilling af slimhindeforholdene i trommehulen

  Tegningen viser et mellemstadium, hvor slimhindeballonen vokser og vokser.

 • Poppet fremstilling af slimhindeforholdene i trommehulen

  Tegningen viser, hvad der sker, når slimhindeballonen når til trommehulens vægge. Den lejrer sig på væggene og den beklæder samtlige fremspring inklusiv øreknoglerne og musklerne. Det er pointen i denne fremstilling. For at vise, at slimhinden fylder det hele ud, altså beklæder væggene overalt, er der ikke længere plads til manden, og han er ved at falde ud.

 • En del af basis cranii externa

  Billedet viser en del af basis cranii externa. Foramen ovale er markeret (o), og foramen jugulare (j). (h) er hamulus på processus pterygoideus. Billedet viser det Eustachiske rør anbragt i rette stilling i forhold til kraniet. Det løber parallelt med længdeaksen i foramen ovale og ligger i den fure, der hedder sulcus tubae auditoriae. Den del af det Eustachiske rør, der er vist her, er brusk-bindevævs-delen. Brusken er markeret (m), bindevævsdelen er markeret (l), den spænder sig over den fure, der dannes af den bøjede bruskplade. Furen omdannes derved til et rør. (fortsættes)

 • En del af basis cranii externa

  Den ende af røret, der ligger længst lateralt, dvs. nærmest (j), står i forbindelse med en knoglekanal, der fører ind til trommehulens forvæg. Det var denne kanals åbning, vi så på billederne af trommehulen som dukkestue. Dvs. det samlede Eustachiske rør består af en knoglekanal og et brusk-bindevævsrør. Brusk-bindevævsrøret forbinder knoglekanalen med næsesvælgrummet. Det kan også udtrykkes på den måde, at fra trommehulen fører en knoglekanal mod svælget. Knoglekanalen er for kort til, at den kan nå svælget. Den suppleres derfor med et bruskbindevævsrør, der naturligvis sættes i forbindelse med knoglekanalen og åbner sig i svælgrøret i den øverste del.

 • De Eustachiske rør

  Tegningen viser det Eustachiske rør set forfra (1) og medialt fra (2). (Po) er den ossøse del, d.v.s. knoglerøret, mens resten dannes af brusk-bindevæverøret. Farven er bibeholdt, så at (lm) er bindevævsmembranen og den lilla figur er bruskpladen, der er bøjet. Lumen i røret er mørkt. Som sagt, det Eustachiske rør forbinder trommehulen med næse-svælgrummet og består lateralt af en knoglekanal, medialt af et bruskbindevæverør. Knoglekanalen kan naturligvis ikke lukke, men bruskbindevævsrøret kan åbnes og lukkes.

 • De to ganemuskler

  Billedet viser de to ganemuskler, der udspringer fra kraniet og fra det Eustachiske rør. Til venstre er det m. tensor veli palatini (mt) og til højre m. levator veli palatini (ml).

 • Det Eustachiske rør

  Tegningen viser igen brusk-bindevævsrøret sat på plads på basis cranii i forlængelse af knoglerøret. Endvidere ses de to ganemusklers udspring fra kraniet langs det Eustachiske rør. Tensor udspringer mellem røret og foramen ovale. M. tensor veli palatini vil spænde den bløde gane, som navnet siger. Desuden vil den kunne åbne det Eustachiske rør. Når man har lukket mund, er det Eustachiske rør lukket. Man kan åbne røret, dels ved at åbne munden, dels ved at foretage synkebevægelser. Det er vigtigt, at røret kan åbnes, af hensyn til trykudligningen i trommehulen. Ved trykudligningen opnår man, at der er samme tryk på begge sider af trommehinden.

 • Trommehulen

  Tegningen viser trommehulen under en lidt anden synsvinkel. Nu kigger vi ind i hjørnet mellem bagvæg og medialvæg. Vi kigger ind i åbningen af krateret, og vi ser mere direkte ind i den åbning, der fører til trommehulens forlængelse bagud, altså åbningen (a). Endvidere er det ovale vindue på medialvæggen nu lukket med stigbøjlen (s). Man får et udmærket indtryk af, hvordan stigbøjlens fodplade nøjagtig passer til det ovale vindue. Det runde vindue er stadig åbent. I virkeligheden lukkes det af en membran, der hedder den sekundære trommehinde. (fortsættes)

 • Når munden er lukket, er det Eustachiske rør også lukket

  Efter forkølelse kan det Eustachiske rør lukke til. Det viser den måde, man behandler en patient på, når røret er lukket. Igennem næseboret puster man med en gummiballon, der skal bane sig vej gennem det Eustachiske rør og åbne det. Altså, det Eustachiske rør kan under normale forhold åbnes, når man åbner munden eller foretager synkebevægeleer. Når munden er lukket, er det Eustachiske rør også lukket. Den muskel, der åbner det Eustachiske rør, er den samme som den muskel, der spænder ganen, m. tensor veli palatini.

 • Trommehulen

  Gennem det ovale vindue kommer man ind i den del af det indre øre, der hedder forgården, og gennem det runde vindue kommer man ind i sneglen. Den nerve, der som et træ vokser op ad den mediale væg, interesserer vi os foreløbig ikke for. Denne fremstilling af trommehulen er meget skematisk, hvor vi opfatter hulen som et rum med seks vægge. Fremstillingen skulle give gode muligheder for at forstå hulen. (fortsættes)

 • Trommehulen

  Skavanken ved fremstillingen er, at loft og bund samt forvæg og bagvæg ikke er så brede i virkeligheden, som man forestiller sig ud fra den skematiske model. Såvel loft som bund, bag- og forvæg er smalle kanter. Det rokker imidlertid ikke ved den kendsgerning, at trommehulen bedst forstås, når man opfatter den som et rum. De vægge, der er mest naturtro fremstillet på modellen, er lateralvæg og medialvæg, idet disse to vægge begge er flader med betydelig udstrækning.

 • De tre øreknogler

  Tegningen viser de tre øreknogler isoleret. Den venstre pil peger på den nederste del af hammerskaftet. Hammerskaftet er indlejret i trommehinden og følger dens bevægelser. Den blå knogle er ambolten, den ligner mere en to-rodet tand, hvor de to rødder er ulige lange. Den lange tandrod går parallelt med hammerskaftet, mens den korte rod peger bagud. Den lange rod danner forbindelse med stigbøjlen, der er tegnet grøn. (fortsættes)

 • De tre øreknogler

  Pilene skal illustrere de bevægelser, der kan foregå. Det eneste, der skal forstås i denne omgang, er, at øreknoglerne bevæger sig som en samlet knoglekæde. Kæden overfører trommehindens svingninger til det ovale vindue, hvor stigbøjlens fodplade sidder fast, eller rettere, kan vippe i det ovale vindue.

 • Trommehulen

  Billedet viser lateralvæggen af trommehulen i naturtro gengivelse. Vi ser ind på trommehinden (T), og vi ser ind på hammerskaftet (c). Hammerhovedet ses opadtil (m). Den lilla farve angiver, at trommehinden er dækket af slimhinde.

 • Mellemørets to muskler

  Tegningen viser mellemørets to muskler. Det er de mindste tværstribede muskler i kroppen. Til venstre ses (mt), den muskel, der bevæger hammeren. Den hedder m. tensor tympani. Som navnet siger, kan den spænde trommehinden og det sker ved, at den trækker i hammeren. (fortsættes)

 • Mellemørets to muskler

  Længst til højre ses stigbøjlens muskel (ms). Stigbøjlens muskel udspringer i det kraterlignende fremspring og hæfter sig på stigbøjlen nær det sted, hvor den møder ambolten. Denne muskel innerveres af n. facialis, hvis hovedinnervationsområde ellers er mimiske muskler, mens den anden muskel, m. tensor tympani, innerveres af n. mandibularis. M. tensor tympani hæfter sig på hammeren med en sene, der danner en ret vinkel med selve muskler. Ved træk i hammeren vil muskler kunne bevirke, at hammerens udsving bliver mindre, og derved dæmpes den uheldige virkning, for kraftige svingninger af trommehinden kan have.

 • Poppet fremstilling af slimhindeforholdene i trommehulen

  Her er en meget poppet fremstilling af slimhindeforholdene i trommehulen. Vi ser en slimhindeballon, som den lille mand er i færd med at pumpe op. Det, der gør det vanskeligt at forstå slimhinden i trommehulen er, at trommehulen indeholder tre øreknogler og to muskler.

 • Trommehinden

  Tegningen viser trommehinden set lateralt fra. Den røde streg markerer det sted, hvor man punkterer trommehinden såfremt man skal have afløb for pus i mellemøret ved en mellemørebetændelse. Trommehinden er på tykkelse med en barberblad, d.v.s. 1/10 mm.

 • Cavitas tympani

  Tegningen viser igen ydre øre med ydre øregang og trommehinde samt cavitas tympani – trommehulen. Den mørke figur i cavitas tympani er hammeren, hvis skaft er indlejret i trommehinden. Det mest bemærkelsesværdige ved billedet er trommehulens ringe udstrækning fra side til side. Lateralvæggen i trommehulen dannes for en stor dels vedkommende af trommehinden, mens medialvæggen dannes af knoglen mod det indre øre. På tegningen er det den bule, der er rettet mod trommehindens midte.

 • Skematisk gengivelse af cavitas tympani

  Tegningen er en meget skematisk gengivelse af cavitas tympani. Den fremstilles som en dukkestue, hvor man har fjernet den ene væg, i dette tilfælde har man fjernet den væg, der vender mod det indre øre. Det vil altså sige, at vi kigger lige ind på trommehulens lateralvæg, hvor trommehinden (T) danner en betydelig del. Til trommehinden er hæftet hammeren (m). Trommehulen har et loft mærket med et 2-tal, en forvæg mærket med et 1-tal. I forvæggen er der en åbning (e). Det er indgangen til det Eustachiske rør fra trommehulen. (fortsættes)

 • Det Eustachiske rør

  Det Eustachiske rør hører med til mellemøret. Endvidere lægger vi mærke til, at der er en stor arterie foran forvæggen. Bunden (5) er uden særlig relief. Under den ligger en stor vene. Bagvæggen er markeret med et 3-tal, den har øverst en åbning (a). Åbningen fører ind i et hulrum, der kan betragtes som trommehulens forlængelse bagud. Hulrummet fortsætter i cellulae mastoideae i processus mastoideus. Såvel dette hulrum som cellulae mastoideae og det Eustachiske rør hører med til mellemøret sammen med trommehulen. (fortsættes)

 • Skematisk gengivelse af cavitas tympani

  Det må altså stå klart, at mellemøre og trommehule er ikke identiske. Trommehulen er en del af mellemøret, men til mellemøret hører desuden rummet, der fra trommehulen går bagud til cellulae mastoideae samt det Eustachiske rør, der går frem til svælget. I bagvæggen af trommehulen ses på billedet et kraterlignende fremspring (p). Herfra udspringer stigbøjlens muskel, det vender vi siden tilbage til.

 • Trommehulen

  Tegningen viser trommehulen igen fremstillet som en dukkestue, men denne gang har vi fjernet lateralvæggen, som vi før kiggede ind på. Nu kigger vi ind på medialvæggen, der er markeret (6) og malet grøn. I medialvæggen er to velkendte åbninger, det ovale vindue (o), og det runde vindue (r). Endvidere findes flere forskellige prominenser, hvoraf den mest iøjnefaldende er prominensen (g), der ligger mellem de to vinduer og delvis dækker det runde. (fortsættes)

 • Trommehulen

  Relieffet på medialvæggen er vigtigt, men i øjeblikket skal vi ikke have flere detaljer, men kun huske de to vinduer. Forvæggen præges stadig af indgangen til det Eustachiske rør (e), bagvæggen af indgangen til trommehulens forlængelse bagud til cellulae mastoideae (a). Det kraterformede fremspring (p) til stigbøjlens muskel er ligeledes tydelig.

 • HØRE OG LIGEVÆGTSORGANET      Lektion 1.

  Manuskript nr. 167 / dias 21, Bearbejdet af Henrik Løvschall og Erik Christophersen, Anatomisk afsnit, Århus Tandlægeskole, Århus Universitet

 • Ydre øre, mellemøret og det indre øre

  Høre- og ligevægtsorganet omfatter:

  • ydre øre, der ses længst til venstre,
  • mellemøret (c) i den grå figur, og endelig
  • det indre øre, der ligger til højre for mellemøret, men i øvrigt ikke er vist i enkeltheder.

  Det ydre øre omfatter:

  • auricula (A);
  • ydre øregang (Y) som hedder meatus acusticus externus, og
  • indgangen er porus acusticus externus. (fortsættes)
 • Ydre øre, mellemøret og det indre øre

  Auricula er en uregelmæssig plade, der er beklædt med hud, og som indeholder elastisk brusk, hvad man let kan overbevise sig om ved at folde øret. Brusken findes dog ikke i øreflippen, hvor der til gengæld er bindevæv og fedt. Den ydre øregang er 2-3 cm lang og ender medialt ved trommehinden (t). Øregangen er s-formet og beklædt med hud, som er meget stramt bundet På grund af den stramme binding er betændelser i øregangen meget smertefulde. (fortsættes)

 • Ydre øre, mellemøret og det indre øre

  De kirtler, øregangen indeholder, producerer ørevoks (cerumen). Vigtige relationer for ydre øregang og af odontologisk interesse, er relationen til kæbeled og ørespytkirtel. Bevægelser i kæbeleddet kan føles ved at stikke en finger i øregangen og lukke munden op og i. Ved ømhed i kæbeleddet, som måske ikke konstateres ved palpation lateralt fra, er det undertiden muligt at fastslå ømheder ved palpation fra øregangen.

 • Horisontalsnit gennem ydre øre og mellemøret

  Her ses et horisontalsnit gennem ydre øre og mellemøret. Umiddelbart foran ydre øregang (Y), ses lidt af ørespytkirtlen (P) samt kæbeleddet, (L) og (d). På grundlag af denne tegning bliver det let forståeligt, at ømhed i kæbeleddet kan påvises ved at palpere (med en finger) i øregangen.

 • Undersøgelse af øregang og trommehinde

  Undersøgelse af øregang, og navnlig trommehinde, foregår ved hjælp af en øretragt og en belysningskilde, og for at få lyset tilstrækkeligt centreret på trommehinden, anvendes ofte et pandespejl. Igennem øretragten kan man se øregangen og i bunden trommehinden.

 • Trommehinden

  Her ses trommehinden igennem øretragten. Farven er perlegrå som tegn på, at trommehinden er normal. Der er et karakteristisk relief, som ikke nærmere gennemgås.

 • Trommehinden

  Tegningen viser forandringer af trommehinden ved en mellemørebetændelse. Selv ved en begyndende betændelse vil trommehinden skifte farve. På billedet her er betændelsen ret voldsom og farveforandringen tilsvarende intens. Denne undersøgelse er overordentlig vigtig i praksis.