• Nervens apparente udspring

  Det er fra disse celler i kernen, neuriterne går gennem hjernenerverne til tværstribet muskulatur. Som eksempel er vist n. hypoglossus. Til venstre ved (H’et) ses nervens apparente udspring. Til højre ser man nerven på vej frem til tungemusklerne, der er farvet gule. Trofisk centrum for disse tråde er multipolare nerveceller i hypoglossuskernen i hjernestammen. Det er med andre ord andet neuron, der går ud til musklerne.

 • Svar

  De er trofisk centrum for andet og sidste neuron i pyramidebanen.

 • Spørgsmål

  Neuriterne fra pyramidecellerne går til en motorisk hjernenervekerne, hvor de danner synapse med multipolare nerveceller. Læg mærke til, at de tråde, der skal krydse midtlinien, foretager krydsningen, inden de når kernen, hvor synapsen findes. De multipolare celler (S) i de motoriske hjernenervekerner, spiller en vigtig rolle for neuron nr. 2. Hvilken? Se næste billede.

 • Capsula interne lentis

  Neuriterne fra de pyramideformede celler går igennem capsula interne lentis ved (C). De fleste tråde krydser midtlinien, inden de når en af de motoriske hjernenervekerner (M). De blå tråde krydser midtlinien og det er langt de fleste. Der er dog enkelte tråde, der ikke krydser midtlinien som vist ved den gule streg.

 • Gyrus præcentralis

  Gyrus præcentralis (G) er identisk med area 4. Den ligger umiddelbart foran sulcus centralis.

 • Svar

  Trofisk centrum vil altid være en pyramideformet celle (P) i gyrus præcentralis. Neuriten går den korteste vej mod capsula interne (C).

 • Synapse

  I thalamus danner neuriten fra andet neuron synapse med en multipolar nervecelle (M).

 • Svar

  Trofisk centrum for andet neuron i en sensitiv ledningsbane i hjernen er den multipolare nervecelle i terminalkernen. Neuriten (N) fra denne celle går til mellemstationen thalamus (T). Læg mærke til, at neuriten går til thalamus i modsat side. Der sker med andre ord en krydsning over midtlinien.

 • Spørgsmål

  Hvor er trofisk centrum for tredje neuron i den sensitive ledningsbane i hjernen? Se næste billede.

 • Svar

  Trofisk centrum for tredje neuron er den multipolare nervecelle i thalamus. Derfra går neuriten til gyrus postcentralis (G).