• Svar

  Trofisk centrum vil altid være en pyramideformet celle (P) i gyrus præcentralis. Neuriten går den korteste vej mod capsula interne (C).

 • Gyrus præcentralis

  Gyrus præcentralis (G) er identisk med area 4. Den ligger umiddelbart foran sulcus centralis.

 • Capsula interne lentis

  Neuriterne fra de pyramideformede celler går igennem capsula interne lentis ved (C). De fleste tråde krydser midtlinien, inden de når en af de motoriske hjernenervekerner (M). De blå tråde krydser midtlinien og det er langt de fleste. Der er dog enkelte tråde, der ikke krydser midtlinien som vist ved den gule streg.

 • Spørgsmål

  Neuriterne fra pyramidecellerne går til en motorisk hjernenervekerne, hvor de danner synapse med multipolare nerveceller. Læg mærke til, at de tråde, der skal krydse midtlinien, foretager krydsningen, inden de når kernen, hvor synapsen findes. De multipolare celler (S) i de motoriske hjernenervekerner, spiller en vigtig rolle for neuron nr. 2. Hvilken? Se næste billede.

 • Svar

  De er trofisk centrum for andet og sidste neuron i pyramidebanen.

 • Nervens apparente udspring

  Det er fra disse celler i kernen, neuriterne går gennem hjernenerverne til tværstribet muskulatur. Som eksempel er vist n. hypoglossus. Til venstre ved (H’et) ses nervens apparente udspring. Til højre ser man nerven på vej frem til tungemusklerne, der er farvet gule. Trofisk centrum for disse tråde er multipolare nerveceller i hypoglossuskernen i hjernestammen. Det er med andre ord andet neuron, der går ud til musklerne.

 • Overordnede center: gyrus præcentralis

  For de vigtigste motoriske eller efferente ledningsbaner i hjernen vil det overordnede center være gyrus præcentralis, ligesom for rygmarvsbanerne. Kernen er en motorisk hjernenervekerne, der svarer til forhorn.

 • Hjernenerveganglion

  Den ligger i et hjernenerveganglion (H). Det svarer til et spinalganglie. Hjernenerveganglier må ikke forveksles med de basale hjerneganglier, som hører til det ekstrapyramidale system. De sidste ligger inde i hjernen. Hjernenerveganglierne er knyttet til hjernenerverne og ligger udenfor hjernen. Ggl. trigeminale ligger f. eks. ved spidsen af pars petrosa.

 • Pyramidebaner

  Pyramidebaner i videste forstand bruges om to kategorier af efferente baner:

 • Udvidelse på radix posterior

  Et spinalganglion viser sig som udvidelse på radix posterior. Dendriten (D) fører impulser til den pseudounipolare nervecelle (S) i spinalgangliet. Dendriten kommer f. eks. fra huden (H).

 • Kategorier af efferente baner

  Den ene kategori er de længste. Det er de baner, der fra gyrus præcentralis går til forhorn i rygmarven.

 • Et hjernenerveganglion viser sig som en udvidelse på en hjernenerve

  Et hjernenerveganglion viser sig som en udvidelse på en hjernenerve. Dendriten (D) der går til den pseudounipolare nervecelle i gangliet, fører f. eks. impulser fra slimhinden i mundhulen (M).

 • Kategorier af efferente baner

  Den anden kategori er de pyramidebaner, der også udgår fra gyrus præcentralis, og som går til de motoriske hjernenervekerner i hjernestammen. Her er vist et udvalg af motoriske hjernenervekerner, markeret med romertal.

 • Terminalkerner

  Neuriten (N) fra hjernenervegangliet, går til en sensitiv hjernenervekerne (K) i hjernestammen. Kerner af denne type kaldes terminalkerner. De svarer til baghorn eller bagstrengskerner.

 • Spørgsmål

  Hvor er trofisk centrum for første neuron i de pyramidebaner der går til hjernenervekerner? Se næste billede.

 • Terminalkerne: kernen er endestation for første neuron

  Udtrykket terminalkerne hentyder til, at kernen er endestation for første neuron. Her er synapsen mellem første og andet neuron.

 • Baghornet

  Endestationen for første neuron for de sensitive rygmarvsbaner er baghornet (B). Baghornet kunne udemærket kaldes terminalkerne. Denne betegnelse bruges dog ikke.

 • Multipolare celler

  Cellerne i terminalkerne og i baghorn er multipolare (M). Neuriten fra den pseudounipolare nervecelle danner synapse med en multipolar nervecelle.

 • Spørgsmål

  Hvor er trofisk centrum for andet neuron? Se næste billede.

 • Svar

  Trofisk centrum for andet neuron i en sensitiv ledningsbane i hjernen er den multipolare nervecelle i terminalkernen. Neuriten (N) fra denne celle går til mellemstationen thalamus (T). Læg mærke til, at neuriten går til thalamus i modsat side. Der sker med andre ord en krydsning over midtlinien.

 • Synapse

  I thalamus danner neuriten fra andet neuron synapse med en multipolar nervecelle (M).

 • Spørgsmål

  Hvor er trofisk centrum for tredje neuron i den sensitive ledningsbane i hjernen? Se næste billede.

 • Svar

  Trofisk centrum for tredje neuron er den multipolare nervecelle i thalamus. Derfra går neuriten til gyrus postcentralis (G).

 • Gyrus postcentralis

  Gyrus postcentralis (G) ligger bag sulcus centralis (C). Gyrus postcentralis er den store corticale hjernevinding.

 • Efferente baner udgår fra et overordnet center

  Efferente baner udgår fra et overordnet center, hvor første neuron begynder, og en kerne, hvorfra andet neuron udgår. Kernen repræsenteres af det nederste gule skilt.

 • Pyramidebanerne

  Når det drejer sig om rygmarvsbaner, og vi som eksempel vælger de vigtigste, nemlig pyramidebanerne, så vil det overordnede center være gyrus præcentralis i hjernebarken. Kernen vil være forhorn.

 • Svar

  Det er en pseudounipolar nervecelle.

 • LEDNINGSBANER I HJERNEN

  Manuskript nr. 477 / dias 253 Bearbejdet af Henrik Løvschall og Erik Christophersen Anatomisk afsnit Århus Tandlægeskole Århus Universitet

 • Princippet for en afferent ledningsbane

  Princippet for en afferent ledningsbane er følgende. Første neuron har trofisk centrum i et sensitivt ganglie.

 • Første neuron danner synapse i en kerne

  Første neuron danner synapse i en kerne, der består af multipolare nerveceller.

 • Mellemstation

  Neuriten fra den multipolare nervecelle i kernen fortsætter til en mellemstation højere oppe i hjernen. Her er der påny synapse og neuriten fra den nye multipolare celle fortsætter –

 • Overordnet center

  til et overordnet center.

 • Ledningsbaner i rygmarven

  For ledningsbaner i rygmarven gælder, at gangliet, hvor vi har trofisk centrum for første neuron, er et spinalganglie. Kernen, hvor der er synapse mellem første og andet neuron, er enten bagstrengskerne. Det gælder bagstrengsbanerne eller baghorn. Det gælder resten af de sensitive rygmarvsbaner. Mellemstationen er thalamus undtagen for baner til cerebellum. Overordnet center er enten i cortex, hvor det drejer sig om gyrus postcentralis, eller lillehjernens bark.

 • Ledningsbanerne i hjernen

  For ledningsbanerne i hjernen er gangliet et hjernenerveganglion, f. eks. ggl. trigeminale. Kernen er en sensitiv hjernenervekerne. Den træder i stedet for baghorn og bagstrengskerner. Mellemstation er thalamus undtagen for baner til cerebellum. Det overordnede center ligger i hjernebarken, gyrus postcentralis og for nogle baner, som vi ikke omtaler nærmere, i cerebellum.

 • Spørgsmål

  Hvilken slags celle er trofisk centrum for første neuron i afferente baner? Se næste billede.