• Pyramidebaner

  Første neuron strækker sig fra hjernebark til forhornet. Neuriten passerer storhjernen gennem capsula interna lateralt for thalamus. I mesencephalon ligger det i crus pedunculi og i pons ligger det ventralt. I medulla oblongata ligger det i pyramis og krydser derefter midtlinien i pyramidebanekrydsningen.

 • Andet neuron

  Andet neuron strækker sig fra forhornet gennem radix anterior til en tværstribet muskel. Synapsen mellem de to neuroner ligger i forhornet.

 • Pyramideforstrengsbanen

  Pyramideforstrengsbanen udgør en beskeden del af pyramidebanerne. Første neuron strækker sig fra hjernebark til forhorn. Det løber gennem capsula interna, crus cerebri, ventrale del af pons og gennem pyramis i medulla oblongata. Derfra videre gennem forstrengen, hvorefter neuriten krydser midtlinien i medulla spinalis og går til forhornet i modsat side.

 • Pyramideforstrengsbanen

  I forhornet er der synapse med en forhornscelle og neuriten fra cellen går igennem radix anterior til muskler.

 • To pyramidebaner

  Her er de to pyramidebaner tegnet sammen. De begynder begge i cortex i gyrus præcentralis. Trofisk centrum er en multipolar nervecelle af typen pyramidecelle. Neuriten går i begge tilfælde lateralt for thalamus gennem capsula interna og videre gennem crus cerebri, ventrale del af pons og til medulla oblongata. Her vil flertallet krydse i pyramidebanekrydsningen. Det er symboliseret ved stregen til venstre. (fortsættes)

 • To pyramidebaner

  De neuriter, der krydser, fortsætter gennem sidestrengen i modsat side i medulla spinalis til forhornet. Her danner de synapse med en multipolar forhornscelle, og neuriten går igennem radix anterior og ud. Pyramideforstrengsbanen har samme forløb ind til medulla oblongata, hvorefter den fortsætter – uden at krydse – til medulla spinalis forstreng. Først et varierende stykke nede i medulla krydser den midtlinien og går til forhornscelle i modsat side.

 • Spørgsmål

  Nævn de sekundære sensitive baner, vi har gennemgået:?

 • Svar

  Nævn de sekundære sensitive baner, vi har gennemgået:? Der er fire: tractus spinocerebellaris posterior tractus spinocerebellaris anterior tractus spinothalamicus lateralis tractus spinothalamicus anterior.

 • Primær sensitiv ledningsbane

  Første neuron i en primær sensitiv ledningsbane ender ikke i medulla spinalis, men først i medulla oblongata. Da vi kun har første neuron i medulla spinalis, kaldes banen primær sensitiv.

 • Primær sensitiv ledningsbane

  Trofisk centrum for første neuron er en pseudounipolar nervecelle i spinalgangliet. Neuriten fra cellen går ind i medulla spinalis, og den går altid til bagstrengen. Den ascenderer igennem bagstrengen til medulla oblongata, hvor den danner synapse i en bagstrengskerne.

 • Anden neuron i den primære sensitive ledningsbane

  Her er anden neuron vist i den primære sensitive ledningsbane. Andet neuron strækker sig fra bagstrengskernen til thalamus. Den krydser altid midtlinien i medulla oblongata og går til thalamus i modsat side. Trofisk centrum for andet neuron er en multipolar nervecelle i en bagstrengskerne. Bagstrengskerner svarer til baghornet.

 • tredje neuron i en primær sensitiv ledningsbane

  tredje neuron i en primær sensitiv ledningsbane strækker sig fra thalamus til hjernebarken. tredje neuron har trofisk centrum i thalmus i en multipolar nervecelle.

 • Spørgsmål

  Hvor ligger synapserne i en primær sensitiv ledningsbane?

 • Svar

  Hvor ligger synapserne i en primær sensitiv ledningsbane? Første synapse i en bagstrengskerne og en anden synapse i thalamus i modsat side. Da primære sensitive ledningsbaner løber igennem medulla spinalis bagstreng, kaldes de bagstrengsbaner. Altså bagstrengsbaner og primære sensitive ledningsbaner er det samme. De registrerer dybdesensibilitet samt tryk og berøring.

 • Pyramidebaner

  De vigtigste motoriske ledningsbaner er pyramidebaner. Første neuron i en pyramidebane strækker sig fra cortex igennem hjerne og hjernestamme til forhornet i medulla spinalis. Trofisk centrum er en pyramidecelle i cortex. Neuriten strækker sig igennem hjerne og hjernestamme til medulla oblongata, hvor den krydser midtlinien og fortsætter i sidestrengen til forhornet. Denne type kaldes pyramidesidestrengsbane. (fortsættes)

 • Sensitiv ledningsbane

  Vi konstrueret næste sensitive ledningsbane. Første neuron som fører til baghornet.

 • Spørgsmål

  Andet neuron går fra baghorn til forstreng i modsat side og ascenderer igennem forstrengen, hjernestammen og til thalamus, hvor der er synapse. Hvor har andet neuron trofisk centrum? Hvor er andet neuron?

 • Svar

  Hvor har andet neuron trofisk centrum? I baghornet. Hvor er andet neuron? Det strækker sig fra baghorn til thalamus.

 • Snit gennem cerebellum

  Til højre ses et snit gennem cerebellum (5). Den øverste pil peger på pedunculus cerebellaris superior, der forbinder cerebellum og mesencephalon. Den nederste pil peger på pedunculus cerebellaris inferior, der forbinder cerebellum og medulla oblongata.

 • Spørgsmål

  tredje neuron strækker sig fra thalamus til hjernebark og har trofisk centrum i thalamus. Hvor er første synapse i denne bane? Anden synapse er i thalamus. Banen er tractus spinothalamicus anterior. Betegnelsen anterior hentyder til, at den løber i medulla spinalis forstreng.

 • Frontalsnit igennem storhjernen

  Det øverste snit (6) er et frontalsnit igennem storhjernen. Thalamus er blåfarvet og markeret med pil.

 • Svar

  Hvor er første synapse i denne bane? I baghornet.

 • Spørgsmål

  Vi går i gang med at konstruere den første sensitive ledningsbane. Hvor er første neuron? Hvor er trofisk centrum for første neuron? Hvilken vej følger neuriten fra den pseudounipolare nervecelle til baghornet?

 • Tractus spinothalamicus anterior registrerer tryk og berøring

  Tractus spinothalamicus anterior registrerer tryk og berøring. I modsætning til tractus spinothalamicus lateralis registrerer den hverken smerte eller temperatur.

 • Svar

  Hvor er første neuron? Det strækker sig fra overfladen til baghornet. Hvor er trofisk centrum for første neuron? En pseudounipolar nervecelle i spinalgangliet. Hvilken vej følger neuriten fra den pseudounipolare nervecelle til baghornet? Den går igennem radix posterior.

 • Sekundær sensitiv bane

  For de ledningsbaner, vi hidtil har gennemgået, gælder, at første neuron altid ender i baghornet. Det betyder igen, at andet neuron begynder i baghornet og ascenderer igennem medulla spinalis. Vi vil med andre ord finde en del af andet neuron i medulla spinalis, derfor bruges betegnelsen sekundær sensitiv bane om denne type.

 • Tractus spinocerebellaris posterior

  Trofisk centrum for andet neuron ligger i baghornet. Neuriten går ud i sidestrengen i samme side og ascenderer til medulla oblongata. Fra medulla oblongata fortsætter den gennem pedunculus cerebellaris inferior til lillehjernens bark. Banens navn er tractus spinocerebellaris posterior.

 • Ledningsbane til cerebellum

  Vi konstruerer endnu en ledningsbane til cerebellum. Første neuron løber som før og har trofisk centrum i spinalgangliet.

 • Tractus spinocerebellaris anterior

  Andet neuron har trofisk centrum i baghornet. Neuriten går til sidestrengen i samme side og ascenderer gennem medulla spinalis og hele hjernestammen til mesencephalon. Fra mesencephalon fortsætter neuriten stadig uden afbrydelse igennem pedunculus cerebellaris superior til cerebellum. Banen er tractus spinocerebellaris anterior. Navnet hentyder til, at denne bane ligger længere fremme i medulla spinalis og fortsætter højere op i hjernestammen.

 • Tractus spinocerebellaris anterior og posterior har begge betydning for dybdesensibilitet

  Tractus spinocerebellaris anterior og posterior har begge betydning for dybdesensibilitet. Denne sans udløses igennem muskeltene, hvor en enkelt er tegnet nederst til højre. Dybdesensibiliteten har bl.a. betydning for ligevægten.

 • Første neuron i den næste sensitive ledningsbane

  Tegningen viser første neuron i den næste sensitive ledningsbane. Neuriten fra den pseudounipolare nervecelle går til baghornet.

 • Spørgsmål

  Neuriten fra baghornscellen går til sidestrengen i modsat side og ascenderer gennem hele hjernestammen og videre til thalamus. Undervejs er der ingen synapser. Hvor er trofisk centrum for andet neuron? Hvor er andet neuron?

 • Svar

  Hvor er trofisk centrum for andet neuron? I baghornet, det er en multipolar celle. Hvor er andet neuron? Det strækker sig fra baghorn til thalamus.

 • Tractus spinothalamicus lateralis

  tredje neuron strækker sig fra thalamus til hjernebark. Trofisk centrum er en multipolar nervecelle i thalamus, der danner synapse med andet neuron. Banen, der er tegnet, hedder tractus spinothalamicus lateralis. Betegnelsen lateralis hentyder til, at banen ascenderer i sidestrengen. Tractus spinothalamicus lateralis.

 • Tractus spinothalamicus lateralis registrerer smerte og temperatur

  Tractus spinothalamicus lateralis registrerer smerte og temperatur. Årsagen til smerte her ses på venstre fod.

 • Spørgsmål

  Til beskrivelse af en motorisk bane bruger vi den simple hjernemodel. Første neuron begynder i cortex, hvor cellen ligger. Cellen er pyramideformet som vist på tegningen. Neuriten går igennem telencephalon og hele hjernestammen til medulla spinalis. Første neuron ender i forhorn. Neuriten fra pyramidecellen i hjernebarken krydser midtlinien undervejs. Det kan være i medulla oblongata eller først i medulla spinalis. Hvor er første neuron i den motoriske ledningsbane?

 • Tværsnit gennem medulla oblongata

  Snit nr. 2 er et tværsnit gennem medulla oblongata. Pilene peger på bagstrengskerner.

 • Svar

  Hvor er første neuron i den motoriske ledningsbane? Det når fra hjernebark til forhorn.

 • Tværsnit gennem pons

  Snit nr. 3 er et tværsnit gennem pons. Hvor der findes forskellige øer af grå substans.

 • Pyramidebane

  Hvor er første neuron i den motoriske ledningsbane? Det når fra hjernebark til forhorn.Her er andet neuron tegnet på. Det strækker sig fra forhorn til muskel. I forhornet ligger neuronets trofiske centrum, en multipolar forhornscelle. Den motoriske bane består af to neuroner med synapse i forhornet. Denne banetype kaldes pyramidebane, og det er den vigtigste motoriske ledningsbane hos mennesket.

 • Tværsnit gennem mesencephalon

  Snit nr. 4 er et tværsnit gennem mesencephalon. x markerer substantia nigra y nucleus ruber. Pilen fra x til substantia nigra krydser igennem crus pedunculi.

 • Motorisk bane

  Vi konstruerer en anden form for motorisk bane. Den udgår fra den subcorticale kerne. Cellen i kernen er multipolar, og neuriten descenderer gennem hjernestamme og medulla spinalis til forhornet, hvor den danner synapse.

 • Motorisk bane

  Anden neuron strækker sig fra forhornet til muskler. Denne form for motorisk ledningsbane er i princippet bygget som pyramidebanen, men trofisk centrum for første neuron ligger ikke i hjernebarken, men i en subcortical kerne.

 • Sensitive ledningsbaner

  Vi rekapitulerer princippet for sensitive ledningsbaner og vælger den type bane, der strækker sig mellem overfladen til højre og hjernebarken øverst. Første neuron har trofisk centrum i et spinalganglie i en pseudounipolar nervecelle. Neuronet strækker sig fra overfladen og til synapse med en multipolar nervecelle.

 • Spørgsmål

  Hvor kan synapsen markeret romertal I være placeret? Er der andre muligheder, når det drejer sig om sensitive ledningsbaner?

 • Svar

  Hvor kan synapsen markeret romertal I være placeret? I et baghorn eller i en bagstrengskerne. Er der andre muligheder, når det drejer sig om sensitive ledningsbaner? Nej.

 • Spørgsmål

  Hvor er andet neuron? Hvor strækker første neuron sig fra og til?

 • Svar

  Hvor er andet neuron? Det strækker sig fra baghorn eller fra bagstrengskerne og til thalamus for denne banetypes vedkommende. Anden synapse markeret romertal II ligger i thalamus. tredje neuron med trofisk centrum i thalamus strækker sig til cortex. Modellen for en pyramidebane. Hvor strækker første neuron sig fra og til? Fra hjernebark til forhorn.

 • Spørgsmål

  Hvilken slags celle er trofisk centrum for første neuron? Hvor ligger trofisk centrum for andet neuron?

 • Svar

  Hvilken slags celle er trofisk centrum for første neuron? En pyramidecelle, der er en form for multipolar nervecelle, Hvor ligger trofisk centrum for andet neuron? I forhornet, det er en multipolar nervecelle.

 • Spørgsmål

  Her er en model for en motorisk ledningsbane, der udgår fra en subcortical kerne. Trofisk centrum for første neuron ligger i kernen. Hvad markerer 1-tallet?

 • Svar

  Hvad markerer 1-tallet? Det markerer den eneste synapse, der findes i banen. Den ligger i forhornet.

 • LEDNINGSBANER 1. trin, lektion 3

  Manuskript nr. 264 / dias 45 Bearbejdet af Henrik Løvschall og Erik Christophersen Anatomisk afsnit Århus Tandlægeskole Århus Universitet

 • Tværsnit gennem rygmarven

  Ved gennemgang af ledningsbaner anvender vi en række snit af centralnervesystemet. Det første er et tværsnit gennem rygmarven. Pilen peger på den grå substans.

 • Tractus spinocerebellaris

  Andet neuron har trofisk centrum i baghornet i en multipolar nervecelle; her ligger synapsen mellem første og andet neuron. Neuriten fra baghornscellen går til den hvide substans i sidestrengen i samme side. Den ascenderer gennem sidestrengen til hjernestammen. Den forlader hjernestammen igennem den øverste lillehjernestilk og går til lillehjernen, hvor den ender, idet den danner synapse med en nervecelle i lillehjernens bark. Da banen gennemløber medulla spinalis og går til lillehjernen, kaldes den tractus spinocerebellaris.

 • Ledningsbane

  Vi konstruerer en ny bane og begynder igen med første neuron. Neuriten ender i baghornet. Trofisk centrum er den pseudounipolare celle i spinalgangliet.

 • Tractus spinocerebellaris

  Andet neuron strækker sig fra baghornet til cerebellum. Trofisk centrum for andet neuron er en multipolar celle i baghornet. Neuriten ascenderer gennem sidestrengen i samme side til hjernestammen. Den forlader hjernestammen længere nede end den foregående idet den går igennem nederste stilk til lillehjernen. Denne bane hedder ligesom den forrige tractus spinocerebellaris.

 • Spørgsmål

  Svaret på dette spørgsmål skal indeholde oplysning om celletypen og cellers beliggenhed. Altså: Hvilken slags celle og hvor er trofisk centrum? Se næste billede.

 • Svar

  Første neuron har trofisk centrum i en pseudounipolar nerve celle i et spinalganglion. De vises øverst. Andet neuron har trofisk centrum i en multipolar nervecelle i et baghorn. De vises nederst.

 • Ledningsbane

  Vi konstruerer endnu en ledningsbane. Første neuron har som før trofisk centrum i spinalgangliet i en pseudounipolar nervecelle; der er synapse med en multipolar celle i baghornet.

 • Ledningsbane

  Synapsen vises her. Andet neuron har trofisk centrum i en multipolar celle i baghornet, og neuriten går til sidestrengen i den anden side, idet den krydser midtlinien. Den ascenderer gennem sidestrengen i modsat side og går til thalamus. Her har den synapse.

 • Spørgsmål

  tredje neuron har trofisk centrum i thalamus og neuriten fortsætter til hjernebarken. Denne bane har med andre ord tre neuroner. Hvor strækker første neuron sig fra og til? Hvor har første neuron trofisk centrum? Hvor er trofisk centrum for andet neuron?

 • Svar

  Hvor strækker første neuron sig fra og til? Fra overfladen til baghornet. Hvor har første neuron trofisk centrum? I spinalgangliet og cellen er pseudounipolar. Hvor er trofisk centrum for andet neuron? Baghorn.

 • Spørgsmål

  Hvor strækker andet neuron sig fra og til? Hvor i medulla spinalis løber andet neurons neurit? Hvor er trofisk centrum for tredje neuron? Hvor strækker tredje neuron sig fra og til?

 • Svar

  Hvor strækker andet neuron sig fra og til? Fra baghorn til thalamus. Hvor i medulla spinalis løber andet neurons neurit? I sidestrengen. Hvor er trofisk centrum for tredje neuron? I thalamus Hvor strækker tredje neuron sig fra og til? Fra thalamus til cortex. Banen kaldes tractus spinothalamicus. Navnet hentyder til at, den løber i medulla spinalis og har synapse i thalamus. Altså tractus spinothalamicus.

 • Spørgsmål

  Vi konstruerer en ny ledningsbane. Vi begynder med første neuron. Det har trofisk centrum i en pseudounipolar nervecelle i et spinalganglion. Neuriten vokser som sædvanlig ind i medulla spinalis men i stedet for at ende i den grå substans i medulla spinalis går den ind i den hvide substans i bagstrengen. Her er der naturligvis ikke mulighed for synapse. Neuriten ascenderer derfor gennem bagstrengen til en bagstrengskerne. Den ligger i medulla oblongata og erstatter baghornet. Hvor strækker første neuron sig fra og til?

 • En ledningsbane er en kæde af neuroner

  En ledningsbane er en kæde af neurone. Denne bane består kun af to neuroner. Det er en sensitiv bane, idet impulsen går fra huden (h) til højre og i pilene retning. Første neuron består af en pseudounipolar nervecelle med en udløber til huden og en udløber centralt i pilene retning. Den centrale udløber danner synapse med andet neuron i neuronkæden. Andet neuron består af en multipolar nervecelle symboliseret ved en rød klat og en streg.

 • Svar

  Hvor strækker første neuron sig fra og til? Fra overfladen til bagstrengskernen. Det vil altså sige, at vi i medulla spinalis kun finder første neuron.

 • Ledningsbane

  Denne ledningsbane består af tre neuroner. De nummereres i impulsretningen. Første neuron strækker sig fra huden til synapsen. Andet neuron strækker sig mellem de to synapser og tredje neuron fra sidste synapse og til hjernebarken øverst til højre. Et neuron er altså ikke identisk med en nervecelle. Nervecellen er neuronets trofiske centrum og en vigtig del af neuronet, men når man taler om neuron mener man både nervecelle og udløber.

 • Ledningsbane

  Her ses andet neuron, der strækker sig fra bagstrengskernen til thalamus. Vi har ingen synapse i rygmarven men først i bagstrengskernen. I rygmarven findes kun det primære eller første neuron.

 • Sensitiv ledningsbane

  Her har vi samme ledningsbane som før. Den er sensitiv og består af tre neuroner. Impulsen går i pilenes retning og synapserne nummereres i impulsretningen ligesom nerverne. På tegningen er synapserne vist med romertal. Første synapse dannes mellem neuriten fra den pseudounipolare nervecelle, og den multipolare nervecelle i neuron nr. 2. Anden synapse dannes mellem neuron nr. 2 og neuron nr. 3.

 • Spørgsmål

  tredje neuron strækker sig fra thalamus til hjernebark. Det har trofisk centrum i thalamus. Der er to synapser i denne ledningsbane. Hvor ligger synapse nr. 1 ? Hvor ligger anden synapse i banen?

 • Sensitiv ledningsbane

  Nu tegner vi en sensitiv ledningsbane ind på den primitive hjernemodel. Modellen er suppleret med et tværsnit af medulla spinalis nederst. Her vises kun første neuron. Første neuron har trofisk centrum i en pseudounipolar nervecelle i et spinalganglion. Neuriten går til baghornet, hvor den ender. Dendriten kommer fra periferinen, mod højre på tegningen. Det var første neuron.

 • Svar

  Hvor ligger synapse nr. 1 ? I en bagstrengskerne, der erstatter et baghorn. Hvor ligger anden synapse i banen? I thalamus. Denne bane kaldes en bagstrengsbane, idet den i rygmarven er placeret i bagstrengen. Den kaldes endvidere en primær sensitiv bane, fordi den i rygmarven kun er repræsenteret af det første eller primære neuron. Andet neuron begynder ikke før i medulla oblongata i bagstrengskernen. Altså: bagstrengsbane eller en primær sensitiv bane.

 • Svar

  Alle tre steder er der multipolare nerveceller, altså i forhorn, lateralhorn og autonome ganglier.