• Udvikling af knoglevæv i kraniet

  Tegningen viser udviklingen af knoglevæv i oversigt. De rødt farvede knogler er udviklet fra bindevæv og resten fra brusk. (F) er os frontale (PA) os parietale (N) os nasale (L) os lacrimale (Z) os zygomaticum (X) maxilla og (N) mandibula. (fortsættes)

 • Kranieudviklingen

  Kraniets bindevævspræformerede knogler kaldes også dækknogler, idet de i større eller mindre grad “dækker” over underliggende brusk. Et typisk eksempel, er underkæben, der anlægges udenpå Meckel’s brusk. Konklusionen er altså, at basis cranii er bruskpræformeret, theca og ansigtskraniet bindevævspræformeret. Bemærk det specielle, at den bruskede næsekapsel fra bruskskålen strækker sig frem, og udenpå dannes en række af ansigtets knogler i bindevævet Bruskkapslen, altså den bruskede næsekapsel, bliver til skillevæg samt næsemuslinger, og her har vi stadig en rest tilbage i form af næsebrusken.

 • ..og danner huller omkring nerver

  Da nerverne på et tidligt tidspunkt vokser ud fra hjerneanlægget, betyder det, at brusk-øerne, når de vokser sammen, danner huller omkring nerverne, og det samme gælder karrene. Den bruskede næsekapsel (NK) er den forreste eller mest fremskudte del af den bruskpræformerede basis cranii. Fra den bruskede næsekapsel dannes næsemuslingerne og en del af næseskillevæggen, og vi har stadig en rest tilbage af den bruskede næsekapsel i form af næsebruske.

 • Basis cranii interna set oppefra

  Billedet viser basis cranii interna set oppefra. De knogler, der er bruskpræformerede er farvet grønne. Resten af kraniet, dvs. theca og ansigtskranium, er bindevævspræformeret.

 • Meckel’s brusk

  Her ses den bruskede kraniebund forfra og fra højre, altså bruskskålen. Endvidere den fremskudte del af skålen, den fremskudte næsekapsel (NK). Under den ses den bueformede Meckel’s brusk (ME), det er brusken i første branchialbue.

 • Bruskskålen på et senere tidspunkt

  Her ses bruskskålen fra højre på et senere trin. (O) er os occipitale, (PS) processus styloideus og (NK) den bruskede næsekapsel. Fortil næsekapsel (NK), Meckel’s brusk (ME) og det første spor af underkæbe (N) som er tegnet rødt. Mandibula dannes i bindevævet udenpå Meckel’s brusk, men er altså bindevævspræformeret til trods for naboskabet til brusken! Det kan med lidt god vilje lade sig gøre at identificere basis cranii på dette trin.

 • Basis cranii på et endnu senere tidspunkt

  Billedet viser basis cranii set fra højre på et endnu senere tidspunkt. Her ses fortil at maxilla (X) nu er anlagt som en selvstændig knogle.

 • Fosterets hoved set forfra

  Her vises fosterets hoved set forfra. Overkæbeskelettets knogler dannes af bindevævet i overkæbelappen (maxillær-processerne), der er mærket med blå farve (PM).

 • KRANIETS UDVIKLING

  Manuskript nr. 198 / dias 51, Bearbejdet af Henrik Løvschall og Erik Christophersen, Anatomisk afsnit, Århus Tandlægeskole, Århus Universitet

 • Snit gennem hjerneanlæg

  Billedet viser et snit gennem hjerneanlæg (B) med omgivende bindevævskappe, der består af embryonalt bindevæv, mesenchym. Snitretningen er vist på skitsen i nederste venstre hjørne. I øvrigt er hjernevævet på den store tegning skraveret (B). I hjerneanlægget ses tredje ventrikel (III) og lateralventriklerne med tela choroidea (CP). Neurokraniet udvikles fra den bindevævskappe eller kapsel af mesenchym (M), der ligger omkring hjerneanlægget. Den basale del af bindevævskapslen (FM) fortættes først og omdannes, som det er vist på næste billede til en bruskskal.

 • Bruskskal dannet af den basale del af bindevævskappen

  Det er samme snit som første billede, men blot på et senere tidspunkt. Nu er der dannet en bruskskal af den basale del af bindevævskappen (C), der er farvet blå. Hjerneanlægget hviler nu ikke længere på den nederste del af bindevævskappen, men derimod i bruskskålen.

 • Bruskskålen erstattes af knoglevæv

  Bruskskålen erstattes af knoglevæv (K), her farvet rød-orange. Dermed er knoglerne i basis cranii anlagt. De må med andre ord være bruskpræfor-merede. Over hjerneanlægget ligger stadig et lag mesenchym, altså bindevæv (M). Det danner også et lag over den skålformede kraniebund.

 • Kraniekalottens knogler dannes

  Der dannes nu knoglevæv i bindevævslaget over hjerneanlægget. Knoglevævet opstår her direkte af bindevæv, og knoglevævet er markeret (D) på tegningen. Derved bliver kraniekalottens knogler anlagt.

 • Brusk-øer vokser sammen (i basis cranii)..

  Tegningen viser skematisk basis cranii interna på et tidligt tidspunkt. Hjerneanlægget er fjernet, og vi ser ned på basis cranii interna oppefra. På dette tidspunkt består det af brusk-øer i bindevæv. Brusk-øerne er grønlige. Det er vanskeligt at identificere de senere knogler på dette tidlige trin, men vi kan i hvert fald slå fast at brusk-øerne vokser sammen og danner den skålformede kraniebund. (fortsættes)