• KNOGLEVÆV 1

  Manuskript nr. 143/ dias 37
  Bearbejdet af
  Henrik Løvschall og Erik Christophersen
  Anatomisk afsnit
  Århus Tandlægeskole
  Århus Universitet

 • Osteocyter

  Knoglevæv består af celler og grundsubstans. Cellerne hedder osteocyter, og som det ses, er de forsynet med lange udløbere. (A) er en osteocyt set fra fladen, (B) er set fra kanten og (C) fra den ene ende.

 • Knoglevæv

  Knoglevæv udmærker sig ved betydelig hårdhed, hvilket skyldes, at grundsubstansen, (A), har optaget kalksalte. Grundsubstansen er dels fibrillær, (B), dels amorf, (C). (B) viser, at de kollagene fibriller ikke er tilfældig fordelt, men organiseret i plader, der kaldes lameller.

 • Substantia compacta og substantia spongiosa

  Et snit gennem en rørknogle. Makroskopisk skelner man mellem to former for knoglevæv, substantia compacta, (A), og substantia spongiosa,(B). Det sorte område er marvhulen.

 • Substantia compacta

  viser substantia compacta, og en lille del af substantia spongiosa til højre i billedet. Substantia compacta består af forskellige lamelsystemer. Vigtigst er de Haver’ske systemer, der findes mellem ydre og indre overflade. To systemer er vist med grønt på tegningen. Øverst ses et system i tværsnit, og nederst ses et længdeskåret. De grønne linier markerer mellemrummene mellem de enkelte lameller, (K).

 • Grundlamellerne

  Et andet system er grundlamellerne, der er farvet orange. De findes mod ydre overflade, (Y), og i rørknogler tillige mod indre overflade, (I).

 • Haversk lamelsystem

  Alle lameller er rørformede, men rørene har forskellig diameter. Det inderste rør i et Haversk lamelsystem omgiver en kanal, (H). Det er en Haversk kanal, og heri findes kar og bindevæv.

 • Haversk lamelsystem

  Haverske kanaler står i forbindelse med knoglens overflade ved hjælp af tværgående kanaler, (V).

 • Haversk lamelsystem

  Dette og næste billede giver en mere detaljeret forklaring på opbygningen af et Haversk lamelsystem. Lamellerne, (a), består af parallelle kollagene fibriller og amorf grundsubstans. Mellem lamellerne ses osteocyter, og endvidere findes amorf grundsubstans. På fig. (A) til højre er lamellerne skubbet sammen til et system. Osteocyterne ses mellem lamellerne, og cellernes lange udløbere anastomoserer med naboceller indenfor lamelsystemet.

 • Haversk lamelsystem

  Et Haversk lamelsystem består af 5-10 små rør af forskellig diameter anbragt inden i hinanden. Et rør er markeret (F). Rørene kaldes Haverske lameller, og det inderste omgiver den Haverske kanal, (H). I kanalen findes, foruden bindevæv og kar, forskellige celler, både knogledannende og knoglenedbrydende. (E) viser de parallelle kollagene fibriller, og mellem lamellerne findes amorf grundsubstans, (S), med osteocyter.