• Rekonstruktion

  En ny bygning opføres på den tomme plads.

 • Rekonstruktion

  Den nye bygning bliver anderledes end de gamle huse – den bliver større og har et andet udseende

 • Osteoblaster og osteoklaster

  Knoglevævets “murersvende” er osteoblaster – vi ser en øverst til venstre. Nedrivningsarbejderen i knoglevæv er osteoklasten, der ses til højre.

 • Rekonstruktion

  Sanering i knoglevæv – rekonstruktion – vil sige nedbrydning og opbygning af Haver’ske lamelsystemer. Her er vist seks systemer. Osteoklasterne går til angreb på et af de Haver’ske systemer. Det sker altid inde fra kanalen – inderst i systemet. Osteoklasterne farer hårdt frem – det ses på næste billede.

 • Rekonstruktion

  Osteoklasterne nedbryder det lamelsystem, de først angriber, fuldstændigt – intet bliver tilbage. Men de standser ikke med det – de fortsætter ind i nabosystemerne, som dog kun ødelægges delvis. Ødelæggelserne standser lige så brat som de begyndte – og osteoklasterne forlader skuepladsen – øverst til venstre. Samtidig rykker murerne ind – nederst til venstre.

 • Rekonstruktion

  Her er murerne i gang. Det nye lamelsystem opbygges udefra. Den første, dvs. den yderste lamel, er bygget.

 • Rekonstruktion

  De går videre – næste lamel indenfor den første – og så fremdeles.

 • Rekonstruktion

  Denne situation sker heldigvis ikke indenfor det almindelige byggeri, nemlig at murersvende bliver muret inde. Dette sker imidlertid for en del af osteoblasterne. De bliver simpelthen liggende mellem to lameller – kammeraterne murer videre.

 • Osteoblaster bliver til osteocyter

  Det er en trøst at de indemurede osteoblaster ikke dør – de bliver til osteocyter, der ligger i hver sit lille rum – rummene findes alle mellem lamellerne.

 • Rekonstruktion er en saneringsproces af de Haver’ske systemer

  Denne del af rekonstruktionen er færdig. Der står et flunkende nyt lamelsystem – det er større end det, der oprindelig blev revet helt ned, og har ofte en anden hældning. De omgivende lamelsystemer har stadig mén af nedbrydningen – de er – og vedbliver at være – ruiner. Ved næste rekonstruktion i området fjernes de måske helt.
  Husk: rekonstruktion er en saneringsproces af de Haver’ske systemer, og knoglen bliver ikke tykkere som følge af rekonstruktionen.