• Spørgsmål

  Hvilket hul peger den grønlige pil på (det er pilen ved siden af det røde) ?
  Det er foramen ovale. Det vil sige, vi befinder os i spatium lateropharyngeum, hvor n. mandibularis kommer ud.
  Lige lateralt for foramen ovale ligger en lille åbning. Den er markeret med rød pil. Hvad hedder den ?

 • Spørgsmål

  Lige lateralt for foramen ovale ligger en lille åbning. Den er markeret med rød pil. Hvad hedder den ?
  Det er foramen spinosum med den vigtige arterie.

 • Spørgsmål

  Den mørke stipling markerer et hul lateralt på tindingebenet. Hvad hedder det ?

 • Spørgsmål

  Den mørke stipling markerer et hul lateralt på tindingebenet. Hvad hedder det ?
  Det er porus acusticus externus, der går ind i meatus acusticus externus.
  Lidt længere medialt, lige foran processus mastoideus, er der markeret et hul med mørk pil i. Hvad hedder det ?

 • Spørgsmål

  Lidt længere medialt, lige foran processus mastoideus, er der markeret et hul med mørk pil i. Hvad hedder det ?
  Det må være foramen stylomastoideum, når det ligger udfor forkanten af processus mastoideus. Det vil sige, det er udgangen for canalis facialis med n. facialis.
  Hvilken region åbner dette hul sig i ?

 • Spørgsmål

  Hvilken region åbner dette hul sig i ?
  Det er i regio parotidea.
  Ca. midt i billedet er der anbragt en sort sonde. Hvad er det for en kanal, den ligger i ?

 • Spørgsmål

  Ca. midt i billedet er der anbragt en sort sonde. Hvad er det for en kanal, den ligger i ?
  Det er canalis hypoglossi. Det kan ses på sondens retning fremad og lateralt og så på dens beliggenhed i forhold til ledfladen, der indgår i nakkeleddet.
  Hvad sker der, hvis indholdet i denne kanal ødelægges ?

 • Spørgsmål

  Hvad sker der, hvis indholdet i denne kanal ødelægges ?
  Så får vi lammelse af tungen, idet n. hypoglossus, der innerverer tungemusklerne, bliver ødelagt.

 • Spørgsmål

  Hvilke knogler indgår i begrænsningen af hullet ?
  Det er os occipitale og sphenoidale og pars petrosa. Fra forkanten af foramen lacerum, lige ved pilespidsen, går canalis pterygoideus frem til fossa pterygopalatina. Kanalen ses ikke her; den ses bedst på knoglepræparater i museet.
  Hvilket hul peger den grønlige pil på (Det er pilen ved siden af det røde) ?

 • Spørgsmål

  Vi går til fossa cranii posterior, hvor den mest iøjnefaldende åbning er markeret med gul pil. Det er foramen magnum. Hvad går derigennem ?

 • Spørgsmål

  Vi går til fossa cranii posterior, hvor den mest iøjnefaldende åbning er markeret med gul pil. Det er foramen magnum. Hvad går derigennem ?
  Det er medulla oblongata.
  Er det ikke medulla spinalis ?

 • Spørgsmål

  Er det ikke medulla spinalis ?
  Nej, man sætter overgangen mellem oblongata og spinalis ved underkanten af hullet, så det må være medulla oblongata. Ja, det er rigtigt, men det er selvfølgelig et definitionsspørgsmål. Foramen magnum er omgivet af os occipitale på alle sider.
  Hvad hedder det hul, der er vist med den sorte sonde, altså ikke pil, men sonde ?

 • Spørgsmål

  Hvad hedder det hul, der er vist med den sorte sonde, altså ikke pil, men sonde ?
  Det må være canalis hypoglossi, for den begynder på kanten af foramen magnum og efter sonden at dømme er den rettet fremad og lateralt.
  Hvad peger den røde pil på ?

 • Spørgsmål

  Hvad peger den røde pil på ?
  Foramen jugulare. Ja, og det ses tydeligt, at hullet er begrænset af os occipitale bagtil og af pars petrosa fortil og lateralt.
  I hvilken region munder foramen jugulare ?

 • Spørgsmål

  I hvilken region munder foramen jugulare ?
  Det er i spatium lateropharyngeum.

  Hvad går igennem foramen jugulare ?

 • Spørgsmål

  Hvad går igennem foramen jugulare ?

  Der er for det første tre nerver, 9, 10 og 11. Det vil sige n. glossopharyngeus, n. vagus og n. accessorius. Endvidere v. jugularis interna. Det er den, der fylder mest i hullet. Det er en slags fortsættelse af sinus sigmoideus, der ligger i furen under den røde pil.
  Den mørke pil peger på en åbning. Hvad hedder den ?

 • Spørgsmål

  Den mørke pil peger på en åbning. Hvad hedder den ?
  Porus acusticus internus der fører ind i meatus acusticus internus.
  Hvad går igennem porus og meatus acusticus internus ?

 • Spørgsmål

  Hvad går igennem porus og meatus acusticus internus ?
  Det er n. facialis og n. vestibulocochlearis, altså hjernenerve nr. 7 og 8.

 • Pars petrosa

  Vi er nu gået tæt på pars petrosa, som vi stadig kigger ind på bagfra. Foramen magnum ses nedadtil i billedet. Den røde pil peger på den spalteformede åbning, der ligger i den laterale del. Spalten er rettet nedad og for at se den må man dreje kraniet. Pilespidsen peger lige op i spalten. Det er udgangen for en fin kanal fra forgården. Kanalen hedder aqueductus vestibuli.

 • Cranii externa

  Vi går til basis cranii externa. De knogler, der indgår i basis cranii externa, er maxilla, der er let at finde på grund af tænderne. Endvidere os palatinum, der danner bageste del af den hårde gane. Så er der os zygomaticum, som indgår i forreste del af arcus zygomaticus, der er adskilt fra den øvrige del af kraniet. Endvidere er der os occipitale, som er nem at finde på grund af foramen magnum. Os occipitale er simpelthen knoglen omkring foramen magnum. Så er der endelig os sphenoidale og os temporale.
  (fortsættes)

 • Spørgsmål

  Hvad er det der gør, at foramen spinosum er så vigtig, selv om det er lille ?
  Det er fordi det passeres af en arterie, a. meningea media, som kan give nogle særdeles alvorlige blødninger.
  Ved spidsen af pars petrosa er der et hul med en mørk pil; det er den mest mediale af de tre. Hvad hedder det ?

 • Arcus zygomaticus

  Der er ingen grund til at afgrænse disse knogler detaljeret, vi skal bare være klar over, at de er der. Os temporale er let at finde; når man følger arcus zygomaticus bagud, så kommer man automatisk til os temporale. Os sphenoidale danner en del af basis cranii mellem foramen magnum og bageste del af ganen. Det var oversigten. Enkeltheder kommer vi tilbage til.

 • Spørgsmål

  Ved spidsen af pars petrosa er der et hul med en mørk pil; det er den mest mediale af de tre. Hvad hedder det ?
  Foramen lacerum. Det har fået navn på grund af de uregelmæssige kanter. I øvrigt er det udfyldt af en bruskplade. På selve spidsen af pars petrosa ligger foramen caroticum internum, der er udmunding for canalis caroticus, men hullet er ikke markeret her.
  Hvilken struktur går igennem canalis caroticus ?

 • Spørgsmål

  I hvilken kanal er det, den røde sonde sidder ?

 • Spørgsmål

  Hvilken struktur går igennem canalis caroticus ?
  Det er a. carotis interna.

 • Spørgsmål

  I hvilken kanal er det, den røde sonde sidder ?
  Sonden sidder i canalis caroticus, og den er stukket ind igennem foramen caroticum internum.
  Ja, sonden må ikke forveksles med den af pilene, der også er rød. Sonden sidder lidt længere nede og som nævnt i foramen caroticum externum, der ligger midt på pars petrosas facies inferior.
  Medialt for foramen caroticum ved spidsen af pars petrosa ligger et hul, der er markeret med den sorte pil til højre. Hvad hedder hullet ?

 • Spørgsmål

  Hvad ses her ?

 • Spørgsmål

  Hvad hedder hullet ?
  Det må være foramen lacerum. Det er udfyldt af en bruskplade på et ikke macereret kranium.
  Hvilke knogler indgår i begrænsningen af hullet ?

 • Spørgsmål

  Hvad ses her ?
  Forfladen af pars petrosa. Til venstre for den røde pil, har De foramen spinosum og foramen ovale. Omtrent midt på forfladen af pars petrosa ligger to små huller. Det øverste er vist med sort pil. Det hedder hiatus canalis n. petrosi majoris, og det nederste, der er vist med rød pil, er hiatus canalis n. petrosi minoris. De lange navne skyldes, at man har opkaldt hullerne efter de nerver, der går igennem. N. petrosus major er en gren fra n. facialis, og n. petrosus minor er en gren fra n. glossopharyngeus. Nervegrenene er små men vigtige. De indeholder først og fremmest parasympatiske tråde.

 • Spørgsmål

  Vi går til cavitas cranii. Helt fortil er nogle huller markeret med to røde pile. Hvor fører hullerne hen ?
  Det er hullerne i lamina cribrosa, der går til næsehulens loft. Derigennem går lugtenervens tråde.
  Længere bagtil er der et hul, der er vist med en mørkegrøn pil i hver side. Hvad er det for et hul ?

 • Spørgsmål

  Længere bagtil er der et hul, der er vist med en mørkegrøn pil i hver side. Hvad er det for et hul ?
  Det er foramen opticum med n. opticus og a. ophthalmica. Det åbner sig bagest i orbita. Den allerforreste sorte pil interesserer vi os ikke for endnu.

 • Spørgsmål

  Hvad kan der siges om åbningen, der er markeret med rød pil ?

 • Spørgsmål

  Hvad kan der siges om åbningen, der er markeret med rød pil ?
  Det er fissura orbitalis superior, der fører ind i øjenhulen. Den indeholder de tre motoriske nerver til øjenmusklerne og de tre grene fra n. ophthalmicus. De er alle sensitive.
  Hvad peger den sorte pil på ?

 • Spørgsmål

  Hvad peger den sorte pil på ?
  Foramen rotundum.
  Hvor fører foramen rotundum hen ?

 • Spørgsmål

  Hvor fører foramen rotundum hen ?
  Til fossa pterygopalatina
  .
  Hvad går igennem foramen rotundum ?

 • Spørgsmål

  Hvad går igennem foramen rotundum ?
  Det er n. maxillaris. Den går fra fossa cranii media og gennem foramen rotundum til fossa pterygopalatina. Fissura orbitalis inferior, foramina palatina, foramen sphenopalatinum og foramen rotundum fører alle til fossa pterygopalatina.

 • Spørgsmål

  Den røde pil peger på et hul, der ligger bagved og lateralt i forhold til foramen rotundum. Hvad hedder hullet ?

 • Spørgsmål

  I regio infratemporalis findes foruden foramen mandibulae tillige nogle småhuller, der er vist ved den røde pil. Hvad hedder hullerne ?

 • Spørgsmål

  Den røde pil peger på et hul, der ligger bagved og lateralt i forhold til foramen rotundum. Hvad hedder hullet ?
  Foramen ovale.
  Lidt længere tilbage ligger et mindre hul, der er markeret med den sorte pil. Det er foramen spinosum. Det er en lille men vigtig åbning, der munder i samme region som foramen ovale på kraniets udside. Det vil sige, i hvilken region ?

 • Spørgsmål

  I regio infratemporalis findes foruden foramen mandibulae tillige nogle småhuller, der er vist ved den røde pil. Hvad hedder hullerne ?
  Det er foramina alveolaria. Der er normalt 2-4 huller. De fører ind i små kanaler i kæbehulens bagvæg. Det er canales alveolares.
  Hvad indeholder huller og kanaler ?

 • Spørgsmål

  Lidt længere tilbage ligger et mindre hul, der er markeret med den sorte pil. Det er foramen spinosum. Det er en lille men vigtig åbning, der munder i samme region som foramen ovale på kraniets udside. Det vil sige, i hvilken region ?
  Det må være i spatium lateropharyngeum, når det er samme sted som foramen ovale.
  Hvad går igennem foramen ovale ?

 • Spørgsmål

  Hvad indeholder huller og kanaler ?
  Nerver og kar til de bageste tænder.

 • Spørgsmål

  Hvad går igennem foramen ovale ?
  Det er n. mandibularis. Det vil altså sige, at de tre trigeminusgrene går igennem tre huller, der følger lige efter hinanden. Første trigeminusgren går igennem fissura orbitalis superior, anden gennem foramen rotundum og tredje gennem foramen ovale.
  Hvad er det der gør, at foramen spinosum er så vigtig, selv om det er lille ?

 • Spørgsmål

  Hvad hedder hullet, der er markeret med rød stipling ?
  Ja, hullet ligger i næsehulen, og det ligger helt opadtil på lateralvæggen. Det må være foramen sphenopalatinum.
  Hvad går igennem hullet ?

 • Spørgsmål

  Hvad går igennem hullet ?
  Det er næsegrenene, rami nasales fra n. maxillaris til næsehulen.
  Hvilke andre forbindelser har næsehulen ?

 • Spørgsmål

  Hvilke andre forbindelser har næsehulen ?
  Der er forbindelse til mundhulen gennem canalis incisivus, som vi lige har haft og til orbita gennem canalis nasolacrimalis, som vi også har haft. Så er der forbindelse til kraniehulen gennem hullerne i lamina cribrosa i loftet af næsehulen. Så kan man også sige, at de to choanae er huller. De forbinder næsehule med næsesvælgrum. Det vil altså sige, at der er forbindelse fra næsehule til mundhule, øjenhule, kraniehule, fossa pterygopalatina og næsesvælgrum og så må man tilføje næsens bihuler.

 • KRANIEORIENTERING II – lektion 4 – Huller

  Manuskript nr. 338/ dias 125
  Bearbejdet af
  Henrik Løvschall og Erik Christophersen
  Anatomisk afsnit
  Århus Tandlægeskole
  Århus Universitet

 • Spørgsmål

  Vi går til cavitas cranii. Helt fortil er nogle huller markeret med to røde pile. Hvor fører hullerne hen ?

 • Spørgsmål

  Hvilket hul peger pilen på ?
  Det er foramen opticum.
  Hvordan ligger foramen opticum i forhold til fissura orbitalis superior ?

 • Spørgsmål

  Hvordan ligger foramen opticum i forhold til fissura orbitalis superior ?
  Umiddelbart medialt for fissuren.
  Hvor fører foramen opticum hen ?

 • Spørgsmål

  Hvor fører foramen opticum hen ?
  Til fossa cranii media ligesom fissura orbitalis superior.
  Hvad går igennem foramen opticum ?

 • Spørgsmål

  Hvad går igennem foramen opticum ?
  N. opticus og a. ophthalmica. Lidt over den røde pil ligger nogle småhuller. De ligger på overgangen mellem os ethmoidale og os frontale. Her ser der ud til at være 3. Normalt er der 2. Det forreste er foramen ethmoidale anterior der går til fossa cranii anterior. Det bageste er foramen ethmoidale posterior til sibenscellerne.

 • Spørgsmål

  Hvilken vigtig struktur går igennem canalis infraorbitalis og foramen infraorbitale ?
  Det er n. infraorbitalis, dvs. slutstykket af n. maxillaris, der kommer ud på forfladen af maxilla gennem hullet.

 • Spørgsmål

  Vi er nu gået til cavitas oris. Fortil i midtlinien peger den sorte pil på et hul. Hvad hedder det ?

 • Spørgsmål

  Pilen peger på en åbning. Hvilken kanal begynder her ?

 • Spørgsmål

  Vi er nu gået til cavitas oris. Fortil i midtlinien peger den sorte pil på et hul. Hvad hedder det ?
  Foramen incisivum. Det fører ind i canalis incisivus, der er y-formet med to åbninger i næsehulen, en åbning på hver side af septum. Gennem foramen incisivum går den nerve, der forsyner gingiva ud for fortænderne og slimhinden allerforrest på den hårde gane.
  Helt bagtil på ganen ses en grønlig og en rød pil. Hvilke huller peger de på ?

 • Spørgsmål

  Pilen peger på en åbning. Hvilken kanal begynder her ?
  Canalis nasolacrimalis. Kanalen begynder ved den nederste ende af den fordybning, som pilen hviler i. Det er fossa sacci lacrimalis.
  Hvad hedder den struktur, der løber i kanalen ?

 • Spørgsmål

  Helt bagtil på ganen ses en grønlig og en rød pil. Hvilke huller peger de på ?
  Den grønne pil peger på foramen palatinum majus, og den røde på foramina palatina minora.
  Hvorfor foramen palatinum majus og om de små huller minora ?

 • Spørgsmål

  Hvad hedder den struktur, der løber i kanalen ?
  Det er tårekanalen.
  Hvor munder ductus nasolacrimalis?

 • Spørgsmål

  Hvorfor foramen palatinum majus og om de små huller minora ?
  Foramen palatinum majus er ental, intetkøn, mens foramina palatina minora er flertal, intetkøn. Igennem hullerne går nn. palatini, der går til ganen. Hullerne er udmunding for de kanaler, der forbinder fossa pterygopalatina med mundhulen. Det vil altså sige, at nn. palatini kommer fra fossa pterygopalatina. Det er den anden forbindelse til fossa pterygopalatina, vi har mødt.

 • Spørgsmål

  Hvor munder ductus nasolacrimalis ?
  I næsehulens lateralvæg under concha nasalis inferior.

 • Spørgsmål

  Den sorte pil peger på en åbning. Hvad hedder den ?

 • Spørgsmål

  Den sorte pil peger på en åbning. Hvad hedder den ?
  Fissura orbitalis superior.

  Hvor fører fissura orbitalis superior hen fra orbita ?

 • Spørgsmål

  Hvor fører fissura orbitalis superior hen fra orbita ?
  Til fossa cranii media.
  Nævn nogle vigtige strukturer, der går gennem fissura orbitalis superior.?

 • Spørgsmål

  Nævn nogle vigtige strukturer, der går gennem fissura orbitalis superior.?
  Alle tre grene fra n. ophthalmicus går igennem. Det er n. lacrimalis og n. nasociliaris samt stammen til den længste gren n. supraorbitalis. Desuden de tre motoriske nerver til øjenmusklerne. Det er n. oculomotorius, n. trochlearis og n. abducens.
  Hvad hedder åbningen ved den røde pil ?

 • Spørgsmål

  Hvad hedder åbningen ved den røde pil ?
  Fissura orbitalis inferior. Fissuren ligger bagtil i orbita på overgangen mellem bund og lateralvæg. Den forbinder orbita med regio infratemporalis, når vi går igennem den laterale del af fissuren, dvs. hvor pilen peger. Fissuren forbinder orbita og fossa pterygopalatina, når vi går igennem den mediale del. Det er første forbindelse vi nævner til fossa pterygopalatina.
  Hvilken struktur passerer gennem fissura orbitalis inferior ?

 • Spørgsmål

  Hvilken struktur passerer gennem fissura orbitalis inferior ?
  Det er n. maxillaris, der fra fossa pterygopalatina går ind i orbita gennem fissuren og straks efter skifter navn til n. infraorbitalis. Foran den røde pil ligger foramen zygomaticoorbitale på os zygomaicum. Det fører ned i en kanal i os zygomaticum.

 • Spørgsmål

  Hvilket hul peger pilen på ?

 • Spørgsmål

  Hvilken region er ramus mandibulae med til at begrænse med sin mediale flade ?
  Det er regio infratemporalis, hvor ramus danner lateralvæg.
  Hvilken vigtig struktur går igennem foramen mandibulae ?

 • Kæbehulen er dybest ud for første molar

  Kæbehulen er dybest ud for første molar. Det er markeret med pilen. Den røde linie fortil skal vise, at sinus aldrig når herover hjørnetanden. Disse relationer er af den største betydning, når man skal vurdere, om betændelse i en tand kan brede sig til kæbehulen.

 • Spørgsmål

  Hvilken vigtig struktur går igennem foramen mandibulae ?
  N. alveolaris inferior.

 • Spørgsmål

  Her har vi åbnet til cavitas cranii og kigger på basis cranii interna. Hvad angiver de røde pile?

 • Spørgsmål

  Hvad hedder det hul, pilen peger på ?

 • Spørgsmål

  Her har vi åbnet til cavitas cranii og kigger på basis cranii interna. Hvad angiver de røde pile?
  Fossa cranii anterior.
  Fossa cranii anterior er halvmåneformet med konveksiteten fortil og lateralt. Fortil og lateralt er overgangen til theca jævn, men ved de bageste pile er grænsen mod fossa cranii media skarp. Hvad er det for en knogle, der danner den midterste del af fossa cranii anterior, og som er farvet gul?

 • Spørgsmål

  Hvad hedder det hul, pilen peger på ?
  Foramen infraorbitale. Foramen infraorbitale ligger på forfladen af maxilla mellem ½-1 cm under margo infraorbitalis. Hullet er udgang for canalis infraorbitalis, og kanalen er rettet fremad, nedad og medialt.
  Hvilken vigtig struktur går igennem canalis infraorbitalis og foramen infraorbitale ?