• Spørgsmål

  Ca. midt i billedet er der anbragt en sort sonde. Hvad er det for en kanal, den ligger i ?
  Det er canalis hypoglossi. Det kan ses på sondens retning fremad og lateralt og så på dens beliggenhed i forhold til ledfladen, der indgår i nakkeleddet.
  Hvad sker der, hvis indholdet i denne kanal ødelægges ?

 • Spørgsmål

  Hvad sker der, hvis indholdet i denne kanal ødelægges ?
  Så får vi lammelse af tungen, idet n. hypoglossus, der innerverer tungemusklerne, bliver ødelagt.

 • Spørgsmål

  Hvilke knogler indgår i begrænsningen af hullet ?
  Det er os occipitale og sphenoidale og pars petrosa. Fra forkanten af foramen lacerum, lige ved pilespidsen, går canalis pterygoideus frem til fossa pterygopalatina. Kanalen ses ikke her; den ses bedst på knoglepræparater i museet.
  Hvilket hul peger den grønlige pil på (Det er pilen ved siden af det røde) ?

 • Spørgsmål

  Hvilket hul peger den grønlige pil på (det er pilen ved siden af det røde) ?
  Det er foramen ovale. Det vil sige, vi befinder os i spatium lateropharyngeum, hvor n. mandibularis kommer ud.
  Lige lateralt for foramen ovale ligger en lille åbning. Den er markeret med rød pil. Hvad hedder den ?

 • Spørgsmål

  Lige lateralt for foramen ovale ligger en lille åbning. Den er markeret med rød pil. Hvad hedder den ?
  Det er foramen spinosum med den vigtige arterie.

 • Spørgsmål

  Den mørke stipling markerer et hul lateralt på tindingebenet. Hvad hedder det ?

 • Spørgsmål

  Den mørke stipling markerer et hul lateralt på tindingebenet. Hvad hedder det ?
  Det er porus acusticus externus, der går ind i meatus acusticus externus.
  Lidt længere medialt, lige foran processus mastoideus, er der markeret et hul med mørk pil i. Hvad hedder det ?

 • Spørgsmål

  Lidt længere medialt, lige foran processus mastoideus, er der markeret et hul med mørk pil i. Hvad hedder det ?
  Det må være foramen stylomastoideum, når det ligger udfor forkanten af processus mastoideus. Det vil sige, det er udgangen for canalis facialis med n. facialis.
  Hvilken region åbner dette hul sig i ?

 • Spørgsmål

  Hvilken region åbner dette hul sig i ?
  Det er i regio parotidea.
  Ca. midt i billedet er der anbragt en sort sonde. Hvad er det for en kanal, den ligger i ?

 • Spørgsmål

  Hvad går igennem foramen jugulare ?

  Der er for det første tre nerver, 9, 10 og 11. Det vil sige n. glossopharyngeus, n. vagus og n. accessorius. Endvidere v. jugularis interna. Det er den, der fylder mest i hullet. Det er en slags fortsættelse af sinus sigmoideus, der ligger i furen under den røde pil.
  Den mørke pil peger på en åbning. Hvad hedder den ?