• Sinus sphenoidalis

  Her er kilebenshulen indrammet med rød farve og vi kan tydeligt se den tynde knogleplade udfor pilehovedet, som skiller sinus sphenoidalis fra hypofysen i fossa cranii media.
  Helt til højre i billedet rammer snittet pandehulen, sinus frontalis, der ligger i den del af pandebenet, os frontale, der ligger over næse- og øjenhule.
  Øverste ende af blå sonde ligger i pandehulen.

 • Det indre øre

  Set oppefra og ned i cavitas cranii tager det indre øre sig således ud når den omgivende knogle fjernes.
  Foruden de tre buegange omfatter det indre øre også forgården, vestibulum, der ligger foran og medialt for buegangene og sneglen, cochlea, der ligger nærmere spidsen af pars petrosa, altså foran og medialt for forgården.
  Forgård og snegl ses ikke tydeligt.

 • Canales semicirculares

  Her er der lavet en stor åbning ind i pars petrosa. Knoglen er fjernet næsten helt. Tilbage står en farvet del af det indre øre.
  Det drejer sig om de tre buegange, canales semicirculares, der er vist med gul, blå og grøn farve.

 • Cellulae mastoideae

  På denne måde har vi mulighed for at se, at cavitas tympani ved pilehovedet står i forbindelse med små hulheder i processus mastoideus gennem åbningen til højre i billedet med sort-hvid tråd.
  Hulhederne kaldes cellulae mastoideae. De er slimhindebeklædte og fyldt med luft.

 • Porus acusticus externus med meatus acusticus externus

  Her ser vi det samme område som før, nemlig porus acusticus externus med meatus acusticus externus.
  Til højre har vi det vorteformede fremspring, processus mastoideus, der ligger lige bagved porus acutiscus externus.
  På næste billede er processus mastoideus med meatus acusticus externus skåret igennem og klappet til side.

 • Cavitas tympani

  Ved at kigge ind gennem den ydre øregang, meatus acusticus externus der begynder ved den ydre øreåbning, porus acusticus externus, udfor pilen, kan vi se ind i trommehulen.
  Der kan skimtes lidt lys i trommehulen. Det er fordi vi har anbragt en lyskilde over åbningen vi så før i fossa cranii media.

 • Cavitas tympani

  I pars petrosa, der danner grænse mellem fossa cranii media og posterior ligger trommehulen, cavitas tympani.
  Gennem opmejslingen med den grønne kant kan vi fra fossa cranii media se udstrækningen af cavitas tympani.

 • Sinus paranasales

  Kæbehuler, pandehule, sibensceller og kilebenshule udgør et system af hulheder, der tilsammen kaldes næsens bihuler, sinus paranasales. De står alle i forbindelse med næsehulen.
  På billedet her kan vi se forbindelsen fra sinus sphenoidalis til næsehule med gul sonde, fra sinus frontalis til næsehule med mørkeblå sonde og endelig åbningen fra sinus maxillaris til næsehule, der ikke er markeret, men ses omgivet af forskelligt farvede knogledele (rødt, grønt og gult).
  Sinus paranasales indeholder luft og er beklædt med samme slags slimhinde som næsehulen.

 • Sinus ligger over både øjenhule og næsehule

  Her ser vi en opmejsling fra cavitas cranii til sinus frontalis.
  Ingen kan være i tvivl om, at sinus ligger over både øjenhule og næsehule.

 • Sinus frontalis set forfra

  Her ser vi sinus frontalis forfra.
  Der er kun mejslet op på den ene side af midtlinien.
  Sinus frontalis er ligesom sinus sphenoidalis delt af en midtstillet skillevæg.