• Referencer

  E. Christoffersen & H. Løvschall: Grundbog i Anatomi, Basismodul. Bind 1 & bind 2•http://www.cpdx.com/healthint/primtube.htm •http://cellsalive.com/myocyte.htm

 • Myocyter i takt

  Så længe hjertecellerne ikke rører hinanden er deres slag uafhængige, nogle er hurtige og andre er langsommere. Men efter 2-3 dage danner hjertecellerne – myocytterne – sammenhængende lag af celler, hvor cellerne slår i takt. • Mellem naboceller der rører hinanden vil porer i cellemembranen – gap junctions – forbinde cellernes cytoplasma. Disse gap junctions sikrer at signaler (elektrokemiske impulser) fordeles og at cellerne arbejder som et sammenhængende væv. • Hvis hjertecellerne hos en voksen person ikke slår i takt kan der opstå hjertearytmier. Elektroniske pacemakere bliver undertiden anvendt hos patienter hvis hjerteceller ikke slår i takt.

 • Svar

  Svar: Det er hjertekamrene, der er skåret igennem. Det fremgår af deres form. Venstre hjertekammer med den tykke væg er kegleformet og altså næsten cirkulær på snit, mens højre med den tyndere væg nærmest er halvmåneformet på snit. Det halvmåneformede udseende fremkommer ved, at den ene væg i den tresidede pyramide er konveks. Det er væggen ind mod venstre hjertekammer. Dette tværsnit gennem hjertekamrene ligger omtrent midt mellem hjertekamrenes spids og basis.

 • Myocyter

  Muskelcellerne er basis for hjertevævets evne til at kontrahere og pumpe blod rundt i kroppen, men også andre celletyper indgår i et komplekst samspil. De forskellige celletyper gør hjertet i stand til at pumpe blod. Nogle celler danner bindevæv omkring hjertet, andre danner hjerteklapper. Nerveceller sender nerveimpulser.. • Cellerne der vises nedenfor er embryonale myocyter fra en kylling. Celler der hænger sammen – såkaldte adhærente celler – kan skilles ved hjælp af trypsin, et enzym der spalter proteiner imellem cellerne. Ved at udså disse celler i skåle sammen med et dyrkningsmedium vil man kunne se myocyter der slår rytmisk og uafhængigt af hinanden.

 • Sympatiske og parasympatiske nerver

  Her ses øverste del af hjertet med de store kar. Aorta er let at kende på buen. Ved bogstavet C ligger afgangen af truncus pulmonalis og i nærheden af P ligger v. cava superior. Nerverne til hjertet er både sympatiske og parasympatiske. De afgår fra nerveplexer ved hjertets basis. Pilene fra bogstavet P peger på nerveplexerne. De parasympatiske tråde stammer fra n. vagus mærket X øverst på tegningen, og de sympatiske tråde er mærket Y. Pilene fra bogstavet C peger på nervetråde til coronarkarrene. De parasympatiske tråde virker hæmmende på hjerteaktion og kontraherer kransarterierne. De sympatiske tråde har modsat virkning. Det vil sige, de fremmer hjerteaktionen og udvider kransarterierne. Det er det eneste sted i organismen, sympatiske tråde virker karudvidende, ellers er det normale, at sympatiske tråde virker karkontraherende

 • Kransvenen

  Det meste af veneblodet fra hjertevæggen samles i kransvenen, F. Den hedder sinus coronarius og ligger i kransfuren på bagsiden af hjertet. Den tømmer sig direkte i højre forkammer.

 • Kransarterierne

  På dette hjerte er truncus pulmonalis skåret af kort efter afgangen fra højre hjertekammer. Det er gjort for at vise kransarteriernes afgang fra aorta. A. coronaria dextra, markeret A, og a. coronaria sinistra, markeret E, afgår fra aorta umiddelbart over lommeklapperne i ostium aortae. De følger sulcus coronarius. A. coronaria dextra fortsætter under højre hjerteøre om på hjertets bagside. A. coronaria sinistra løber med sin hovedstamme ned på hjertets forside men har også en gren til bagsiden.

 • His’ bundt

  Ventriklernes muskulatur er skilt fra atriernes. Ikke desto mindre arbejder atrier og ventrikler i takt. Dette samarbejde etableres ved hjælp af et særligt ledningssystem, der kaldes His’ bundt. Det er vist med rødt på tegningen, hvor det er markeret N. Det består af primitive hjertemuskeltråde, og er den eneste forbindelse mellem forkamre og hjertekamre. Det His’ske bundt udgår fra en muskelknude, der ligger nær skillevæggen i højre forkammer. Knuden er markeret A og kaldes atrioventriculærknuden. Det His’ske bundt løber ned i skillevæggen mellem de to hjertekamre og fortsætter videre til muskulaturen omkring kamrene. I højre forkammer, lige ved indmundingen af v. cava superior, ligger endnu en knude. Det er sinusknuden, K, der fungerer som hjertets pacemaker, idet den udsender impulser, som bestemmer hjerterytmen. En alvorlig hjertelidelse opstår, hvis ledningsbundtet afbrydes. Det bevirker, at forkamre og hjertekamre arbejder ude af takt.

 • Svar

  Svar: Fire åbninger som her, to i venstre og to i højre hjerte kammer. To åbninger ville være forsynet med lommeklapper og to med fligede klapper. Åbningerne i venstre hjerte kammer er den midterste cirkulære og den ovale med to flige (a og p).

 • Spørgsmål

  Spm: Når snittet lægges igennem begge hjertekamrenes basis, hvad ses så?