• Tværsnit

  Her er et tværsnit gennem de to hjertekamre. Venstre, V, er nærmest cirkulær af omkreds, mens højre hjertekammer, D, er halvmåneformet. Tegningen viser, at hjertevæggen, M, væsentligst består af muskulatur. Det ses også, at væggen i venstre side er meget tykkere end i højre side. Dette skyldes, at modstanden i venstre side er meget større end i højre, da blodtrykket er højere i den arterielle del af karsystemet og musklerne derfor skal yde et større stykke arbejde.

 • Referencer

  E. Christoffersen & H. Løvschall: Grundbog i Anatomi, Basismodul. Bind 1 & bind 2 •http://www-medlib.med.utah.edu/WebPath/CVHTML/CV001.html

 • Valva atrioventricularis sinistra

  Det er imidlertid vigtigt, at fligene styres. Det sker ved hjælp af de mange senestrenge, markeret N, der går fra fligene ned til fremspring på hjertevæggen. Fremspringene er her isoleret og et er markeret Z. Hvis senestrengene går i stykker, risikerer man at fligene svipper igennem ringen og op i forkammeret. Det betyder, at blodet fra hjertekammeret vil pumpes tilbage i forkammeret, hvor det lige kommer fra. Det ville være en alvorlig form for klapfejl. Fremspringene på hjertevæggen er muskler, der kan trække sig sammen og derved stramme senestrengene. Senestrengene hedder chordae tendineae, og muskelfremspringene mm. papillares. Lukningen af åbningen, der etableres ved at fligene presses mod hinanden, skyldes trykstigningen i hjertekammeret, når blodet skal pumpes ud i arteriesystemet. Når trykket igen falder i hjertekammeret, går fligene fra hinanden og blodet fra forkammeret kan løbe ned i hjertekammeret.

 • Valva atrioventricularis sinistra

  Åbningen mellem venstre for- og hjertekammer hedder ostium atrioventriculare sinistrum. Åbningen kan lukkes af en klap, valva atrioventricularis sinistra, den minder om klappen i højre side, men består kun af to flige. Vi har nu isoleret klappen med de to flige, der kan lukke for åbningen. •Åbningen ses opadtil. Den er lukket, idet de to flige har lagt sig mod hinanden, det fremgår af den tværgående linie i den ovale åbning. Fladen af den ene flig vender ud mod os og er markeret F. Hver flig minder om et trekantet stykke stof, der er sat fast på en ring, den svarer til kanten af åbningen. Når de to flige lægger sig mod hinanden som her, lukkes åbningen i ringen.

 • Svar

  Svar: Det er truncus pulmonalis. I den del af arterien, der er åbnet står der et X. Aorta er åbnet lige under bogstavet, A.

 • Svar

  Svar: V. cava superior. •Spm: Hvilket kar er åbnet lige under bogstavet N?

 • Spørgsmål

  Her er det meste af forvæggen fjernet, så vi ser ind i hjertets indre. Endvidere er der åbnet til flere af de store kar. •Spm: Hvilke kar er åbnet ved U?

 • Svar

  Svar: De to grene af truncus pulmonalis. •Der er fire lungevener markeret E. De går ind i venstre forkammer der er gult. Der er to hulvener, v. cava superior, der er markeret U, og inferior, der er markeret I. De går til højre forkammer, der udgør en mindre del af basis.

 • Svar

  Svar: Aorta fra ventriculus sinister.•Spm: Hvad er Y og Z?

 • Spørgsmål

  Spm: Vi kigger her direkte på hjertets basis, hvor der er klippet noget mere af de store kar. Hvad er A?