• De underliggende bagstrengskerner fremkalder prominenserne på overfladen

  Den del af medulla oblongata, der ligger under fossa rhomboidea, har svage prominenser (P) på bagfladen. Prominenserne er adskilt af længdegående furer. Det er de underliggende bagstrengskerner, der fremkalder prominenserne på overfladen.

 • Corpora quadrigemina

  På bagfladen af mesencephalon er der ligeledes prominenser. Her drejer det sig om fire afrundede fremspring. De kaldes firhøjene, corpora quadrigemina. I ental corpus quadrigeminum. Der er to øvre og to nedre firhøje.

 • Pedunculi cerebellares

  Hjernestammen er forbundet med cerebellum ved hjælp af tre lillehjernestilke i hver side. Stilkene i den ene side antydes her ved et par bølgede linier for hver stilk. På det anatomiske fagsprog kaldes stilkene pedunculi cerebellares i flertal. I ental pedunculus cerebellaris. Den øverste stilk går til mesencephalon, den midterste til pons og den nederste til medulla oblongata.

 • Lillehjernen fjernet fra hjernestammen

  For at løfte lillehjernen væk fra hjernestammen, som det er gjort på billedet her, er det nødvendigt at skære stilkene igennem. De snitflader, der derved fremkommer, svarer til de mørkere og skraverede områder. Den røde pil viser retningen af den nederste af de tre stilke, pedunculus cerebellaris inferior. Den forbinder medulla oblongata med cerebellum.

 • Pedunculus cerebellaris superior

  Den øverste af stilkene forbinder lillehjernen med mesencephalon. Stilken, der her er gul, kaldes pedunculus cerebellaris superior.

 • Pedunculus cerebellaris medius

  Den midterste af de tre stilke, der her er grøn, er den kraftigste. Det er pedunculus cerebellaris medius. Den forbinder pons og cerebellum. Stilkene består af hvid substans og det vil sige af nervetråde. Der er ingen nerveceller i lillehjernestilkene.

 • Pedunculus cerebellaris inferior

  Snitfladen for pedunculus cerebellaris inferior er rød og skraveret. De røde pile viser retningen for nervetrådene, der danner pedunculus cerebellaris inferior. Trådene kommer fra medulla oblongata og går til cerebellum.

 • Medulla oblongata

  Den vandrette streg på tegningen til venstre viser, hvor vi lægger et tværsnit gennem medulla oblongata. Det er et snit gennem den nederste del, og snitfladen, vi laver, ses på tegningen til højre. Den røde pil viser, hvor fissura mediana anterior er placeret. Dermed er vi orienteret om forfladens beliggenhed på tværsnittet. Tværsnittet igennem medulla oblongata i denne højde minder om et snit gennem medulla spinalis. (fortsættes)

 • Medulla oblongata

  Særlig skal bemærkes, at canalis centralis, der løber gennem hele medulla spinalis, stadig eksisterer i den nederste del af medulla oblongata. Det er den gule klat i det sorte. Den grå substans, der er tegnet sort, har en anden form end i medulla spinalis. Den er dog stadig nogenlunde sammenhængende.

 • Canalis centralis forløb

  På et mediansnit viser den gule streg canalis centralis forløb. Nedadtil i medulla oblongata ligger kanalen inde i substansen. Derefter nærmer den sig bagfladen for til slut at åbne sig nederst i fjerde ventrikel, der her er sort. Kanalen ender med andre ord i fjerde ventrikel.

 • Tværsnit gennem øvre del af medulla oblongata

  Vi lægger et tværsnit gennem øvre del af medulla oblongata. Snithøjden er vist på tegningen til venstre og den snitflade, vi laver, er vist til højre. Den røde pil peger på bagfladen af snittet. Det mest bemærkelsesværdige er, at canalis centralis nu er holdt op. I stedet har vi fjerde ventrikel, hvis bund pilespidsen peger mod. Endvidere bemærkes, at den grå substans er splittet op i øer af vekslende størrelse. Nu er der ikke længere tale om en sammenhængende H-formet figur. Det velkendte billede fra medulla spinalis er helt forandret.

 • Sammenligning af medulla spinalis med medulla oblongata

  Her sammenlignes et tværsnit gennem medulla spinalis med et snit gennem medulla oblongata. Den mest iøjnefaldende forskel er, at den grå substans i medulla oblongata er delt op i øen Man har indtryk af, at øernes placering er ret tilfældig, men i virkeligheden er der system i den tilsyneladende forvirring. Nogle af øerne, altså kernerne, svarer til baghorn, andre til lateralhorn og atter andre til forhorn.

 • Sammenligning af medulla spinalis med pons

  Her sammenlignes et overdimensioneret tværsnit af medulla spinalis med et tværsnit af pons. Canalis centralis ender som nævnt allerede i medulla oblongata, og den kommer ikke igen i pons. Det vil sige, den mangler også her. Bagfladen af pons, der her vender opad, indgår i fossa rhomboidea sammen med medulla oblongata. I pons er den grå substans splittet op i øer eller kerner ligesom i den øverste del af medulla oblongata. Også her svarer nogle af øerne til forhorn, andre til baghorn og atter andre til lateralhorn.

 • Hjernestammen er blød

  Hjernestammen er blød. Øverste tegning viser, at man kan trykke buler i den. Nederste tegning viser, at hjernens hemisphere er blødere end hjernestammen. Et tryk af samme styrke giver væsentlig dybere buler i hemisphererne.

 • Mesencephalon, diencephalon og telencephalon

  Hjernestammens øverste afsnit, mesencephalon, fortsætter derimod uden skarp grænse i diencephalon og telencephalon. Det antydes ved de røde pile.

 • Pia overalt på overfladen

  Der er pia overalt på overfladen undtagen på den del, af hjernestammen, der indgår i begrænsningen af fjerde ventrikel. De piadækkede områder er prikkede (mørkere grå-nuance). Det stribede område er en snitflade. Det lyse område er begrænsningen, dvs. bunden i fjerde ventrikel.

 • Fossa rhomboidea

  På forfladen af hjernestammen markeres grænsen mellem pons og medulla oblongata af en tydelig fure, som ses på tegningen til venstre. På tegningen til højre markerer den røde streg grænsen mellem pons og medulla oblongata på hjernestammens bagflade i fossa rhomboidea. Stregen er kunstig, idet der ikke på bagfladen er en fure eller anden naturlig markering for grænsen mellem pons og medulla oblongata. Man kan kun trække stregen ved at projicere furen fra forfladen om på hjernestammens bagflade. Det er det, der er sket for at vise, hvor stor andel pons og medulla oblongata hver især har i dannelsen af fossa rhomboidea.

 • Fossa rhomboidea

  Området der her er farvet, og som danner bunden i fjerde ventrikel, kaldes fossa rhomboidea. Her findes grå substans, der er dækket af ependym, mod ventriklens lumen.

 • Fissura mediana anterior

  Langs midtlinien findes en indsænkning på hele hjernestammens forflade. På medulla oblongata nederst er det en smal og dyb fissura mediana anterior ligesom på medulla spinalis. På pons og især på mesencephalon bliver indsænkningen væsentlig bredere.

 • Pyramis og crus cerebri

  På hver side af indsænkningen findes hele vejen en prominens. Prominensen er farvet lilla på begge sider af midtlinien. Den er smallest på medulla oblongata, hvor den kaldes pyramis (P). På pons er prominensen bred og afrundet. Her har den ikke noget navn og er heller ikke markeret med noget bogstav. På mesencephalon er prominensen bred og kraftig og kaldes crus cerebri (C). Der er en højre og en venstre pyramis og en højre og en venstre crus cerebri.

 • Pyramidebanerne

  Prominensen på hjernestammen indeholder menneskets vigtigste motoriske baner, pyramidebanerne. Navnet pyramis og pyramidebaner er i familie.

 • HJERNESTAMME: NERVER OG OVERFLADELektion 2     1. trin

  Manuskript nr. 293 / dias 89 Bearbejdet af Henrik Løvschall og Erik Christophersen Anatomisk afsnit Århus Tandlægeskole Århus Universitet

 • 10 par hjernenerver udspringer fra hjernestammens overflade

  Hjernestammens overflade præges af 10 hjernenerver på hver side, altså 10 par. Det er kun hjernenerve nr. 1 og 2, der ikke har noget med hjernestammen at gøre.

 • Hjernenervernes udspring

  Af de 10 hjernenerver, der udspringer fra hjernestammen, kommer de 9 fra hjernestammens forflade som vist til venstre. Den eneste nerve, der kommer fra bagfladen, er vist til højre. Det er hjernenerve nr. 4. Hjernenervernes udspring på hjernestammens overflade kaldes det apparente udspring. Navnet betyder, det tilsyneladende udspring. Apparent udspring defineres som det sted, hvor en nerve forlader overfladen af hjerne eller rygmarv.

 • Hjernenerve nr. 3 og 4 udspringer fra mesencephalon

  Hjernenerve nr. 3 og 4 udspringer fra mesencephalon. Nr. 3 fra forsiden mellem højre og venstre crus cerebri. 3-tallet står på den ene crus cerebri. Hjernenerve nr. 4 udspringer fra hjernestammens bagflade som den eneste.

 • Hjernenerve nr. 5 udspringer fra forfladen af pons

  Hjernenerve nr. 5 udspringer fra forfladen af pons. Det er den største af hjernenerverne. Den er af særlig stor interesse i odontologien, fordi den forsyner mundhule og tyggeapparat.

 • Hjernenerve nr. 6, 7 og 8

  I furen på overgangen mellem pons og medulla oblongata udspringer 6, 7 og 8.

 • Nr. 9, 10, 11 og 12 udspringer fra medulla oblongata

  Fra medulla oblongata udspringer nr. 9, 10, 11 og 12, altså de fire sidste hjernenerver. Vi rekapitulerer: hjernenerve nr. 3 og 4 udspringer fra mesencephalon, nr. 5 fra pons, nr. 6, 7 og 8 fra overgangen mellem pons og medulla oblongata og reste

 • Foramen magnum

  Overgangen mellem medulla spinalis og medulla oblongata er umærkelig. Vi sætter derfor en kunstig grænse ved foramen magnum. Den horisontale linie viser, at det er underkanten af foramen magnum, der er grænse, når man skal være helt nøjagtig.

 • Grænsen mellem medulla oblongata og pons

  Grænsen mellem medulla oblongata og pons er tydelig på overfladen. Det er en fure, der ikke har noget navn. Det er i denne fure hjernenerve nr. 6, 7 og 8 kommer frem.

 • Hjernestammen er hvid på overfladen

  Hjernestammen er hvid på overfladen undtagen den del, der indgår i begrænsningen af fjerde ventrikel, hvor der er et lag grå substans. Det er farvet og prikket på figuren.

 • Tydelig grænsefure mellem pons og mesencephalon

  Der er ligeledes en tydelig grænsefure mellem pons og mesencephalon på forfladen af hjernestammen.

 • Pons

  og bagfladen.

 • Midthjernen

  Tredie og øverste afsnit af hjernestammen er midthjernen, mesencephalon. Her på mediansnit.

 • Mesencephalon

  Mesencephalon forfra.

 • Mesencephalon

  Mesencephalon bagfra.

 • Medulla oblongata, pons, og mesencephalon

  På et mediansnit af hjernestammen ses de tre komponenter, medulla oblongata, der er rød, pons, der er grøn og mesencephalon, der er gul.

 • Hjernestammen set forfra

  Hjernestammens tre komponenter set forfra,

 • Hjernestammen set bagfra

  og bagfra. Områderne med kryds angiver, hvor man har måttet skære for at skille lillehjerne og hjernestamme.

 • Rhombencephalon

  Medulla oblongata og pons udgør sammen med cerebellum rhombencephalon. Disse tre afsnit omgiver fjerde ventrikel. Det er det sorte område indenfor den firkantede ramme.

 • Aqueductus mesencephali

  Mesencephalon er et selvstændigt afsnit. Det omgiver auqeductus mesencephali, der er tegnet sort.

 • Hjernestammen fungerer som ledningsorgan

  Hjernestammen fungerer som ledningsorgan. Den indeholder sensitive baner, der fører impulser fra periferien til hjernebarken, f. eks. smerte. Det er vist ved den røde linie. Endvidere passeres hjernestammen af de motoriske baner, der fører impulser fra hjerne til muskler. Det er den blå linie.

 • Hjernestammen er desuden centerorgan

  Hjernestammen er desuden centerorgan. Her findes flere livsvigtige centre, bl.a. respirationscentret.

 • Den forlængede marv

  Hjernestammen omfatter tre afsnit. Nederste afsnit er den forlængede marv, der er farvet rød. Den hedder medulla oblongata og ses her på mediansnit.

 • Hjernestammen er nærmest cylinderformet

  Hjernestammen er nærmest cylinderformet. Overfladen er dog uregelmæssig på grund af fremspring og fordybninger.

 • Medulla oblongata

  Dette er medulla oblongata set forfra,

 • Hjernestammen er 8 cm

  Længden er 8 cm.

 • Medulla oblongata

  og bagfra.

 • Hjernestammen er 8 cm

  Det svarer til en gennemsnitspegefinger.

 • Pons

  Andet og midterste afsnit af hjernestammen er pons, hjernebroen. Her på mediansnit.

 • Tre tværsnit gennem hjernestammen

  Vi lægger tre tværsnit gennem hjernestammen for at vise, hvorledes diameteren varierer. Diameteren er mindst nedadtil. Fig. 1 viser medulla oblongata er ca. 1 cm i tværsnit. Fig. 2 er et snit gennem pons, der er hjernestammens tykkeste afsnit.

 • Pons

  Her er forfladen af pons,

 • HJERNESTAMME, INDLEDNING OG INDDELING

  Manuskript nr. 292 / dias 88 Bearbejdet af Henrik Løvschall og Erik Christophersen Anatomisk afsnit Århus Tandlægeskole Århus Universitet

 • Hjernestamme

  På dette mediansnit af hjernen er hjernestammen markeret med krydser. Vi skærer nu hjernestamme og lillehjerne ud.

 • Hjernestamme

  Hjernestammen er her farvet.

 • Hjernestamme

  Lillehjernen er fjernet, og hjernestammen, der er skåret igennem langs midtlinien er helt isoleret.

 • Hjernestamme

  Her ses hjernestammen forfra,

 • Hjernestamme

  og bagfra.