• Abduko

  Abduko betyder: jeg fører bort. N. abducens betyder den nerve, der fører øjet bort, dvs. drejer øjeæblet lateralt. Musklen er tegnet rød på den lille tegning til venstre.

 • Model af hjernestammen

  Her ses en model af hjernestammen. De tre motoriske nerver til øjeæblet har trofisk centrum i hver sin kerne i hjernestammen. Nr. 3 og 4 har trofisk centrum i mesencephalon og nr. 6 i pons. Disse motoriske kerner svarer til forhorn i medulla spinalis og består af multipolare nerveceller, ligesom forhorn.

 • N. oculomotorius

  N. oculomotorius’ parasympatiske tråde kommer fra en parasympatisk kerne (P); den ligger lige ved den motoriske, dvs. Øverst i mesencephalon.

 • Øjets tre bevægenerver har alle apparent udspring på hjernestammen

  Øjets tre bevægenerver har alle apparent udspring på hjernestammen. Det er naturligt, da deres kerner ligger i hjernestammen. Hjernenerve nr. 3 har apparent udspring på forsiden af mesencephalon.

 • Hjernenerve nr. 4 udspringer på bagfladen af hjernestammen

  Hjernenerve nr. 4 indtager en enestående særstilling med henblik på apparent udspring. Den udspringer på bagfladen af hjernestammen lige under de nedre firhøje. Det er den eneste af samtlige 12 par hjernenerver, der kommer til syne på hjernestammens bagside. Det er en virkelig sensation.

 • N. abducens

  Hjernenerve nr. 6, n. abducens, har apparent udspring på overgangen mellem pons og medulla oblongata. Her findes en ubenævnt fure.

 • De tre hjernenerver perforerer ret hurtigt dura

  Fra det apparente udspring går de tre hjernenerver fremad og perforerer ret hurtigt dura. Det sker ved de tre pilespidser.

 • Alle tre nerver går igennem fissura orbitalis superior

  Herefter går alle tre nerver frem igennem fissura orbitalis superior til øjenhulen, hvor de fordeler sig til musklerne.

 • Akkomodationsmusklen

  og den muskel, der har betydning for akkomodationen. Akkomodationsmusklen træder i funktion ved nærblik som f. eks. når man skal Iæse. Nederste tegning viser, at linsekrumningen øges ved nærblik. 1) er linsen ved fjernblik og 2) er den stærkere krummede linse ved nærblik.

 • N. trochlearis

  Øjenbevægelsen skråt nedad og lateralt etableres via hjernenerve nr. 4 n. trochlearis; den innerverer kun en enkelt muskel.

 • N. abducens

  Øjenbevægelsen lige lateralt fremkaldes af impulser gennem hjernenerve nr. 6. N. abducens innerverer ligeledes kun en enkelt muskel.

 • Dobbeltsyn

  Ved læsion af en eller flere af øjeæblets motoriske nerver er hovedsymptomet dobbeltsyn. Det optræder når de to øjeæbler ikke følges nøjagtigt ad. Patienten ser lægen dobbelt.

 • Dobbeltsyn hos tandlægen

  I tandlægepraksis kan man lejlighedsvis fremkalde dobbelt syn. Det ses f. eks. ved bedøvelse gennem foramen infraorbitale. Afstanden til øjenhulen er meget ringe, og bedøvelsesvæsken kan sive gennem øjenhulens bund og påvirke en oculomotoriusgren. Resultatet ses på nederste tegning.

 • Dobbeltsyn forsvinder med bedøvelsen

  Når bedøvelsen letter, forsvinder dobbeltsynet; pt. ser kun en tandlæge, når han forlader klinikken.

 • Oculomotorius

  Navnet oculomotorius betyder den der bevæger øjnene. Det er et udmærket navn for hjernenerve nr. 3, idet den er ansvarlig for alle øjenbevægelser, undtagen bevægelsen nedad, lateralt.

 • N. trochlearis

  N. trochlearis betyder trissenerven. Navnet hentyder til, at n. trochlearis innerverer den øvre skrå øjenmuskel, hvis sene passerer igennem en trisse (T), før den når øjeæblet. Denne muskel fremkalder bevægelse nedad og lateralt.

 • HJERNENERVER NR. 3, 4 og 6

  Manuskript nr. 302 / dias 99 Bearbejdet af Henrik Løvschall og Erik Christophersen Anatomisk afsnit Århus Tandlægeskole Århus Universitet

 • Øjenbevægelser udløses gennem 3 motoriske nerver

  Øjenbevægelser udløses gennem 3 motoriske nerver, hjernenerve nr. 3 n. oculomotorius, nr. 4 n. trochlearis og nr. 6 n. abducens.

 • N. oculomotorius

  N. oculomotorius forsyner de fleste af musklerne. Den innerverer den muskel, der ruller øvre øjelåg op,

 • N. oculomotorius

  Samt de muskler, der bevæger øjeæblet og fremkalder de fleste bevægelser. Den øverste række tegninger viser de virkninger, der udløses gennem n. oculomotorius. De eneste øjenbevægelser, der ikke udløses gennem denne nerve, vises på de nederste tegninger. Det er drejning lateralt og nedad lateralt.

 • N. oculomotorius

  Endvidere indeholder n. oculomotorius parasympatiske tråde; det fører de to andre nerver til øjenmusklerne ikke. De parasympatiske tråde innerverer den muskel, der forsnævrer pupillen.