• Lateralhorn

  I den laterale del af basalplade lige ved sulcus limitans ligger autonome kerner, der svarer til lateralhorn. Der er kun den forskel. at de autonome kerner er parasympatiske og lateralhornene sympatiske.

 • Forhorn

  I den mediale del af basalpladen, nær midtlinien, findes motoriske kerner, der svarer til forhorn.

 • Hjernenervernes udspring på hjernestammen

  Hjernenervekernerne, der er vist i projektion på hjernestammens overflade til højre, svarer stort set til hjernenervernes udspring på hjernestammen, der er vist til venstre.

 • Snit gennem hjernestammen

  Det illustreres her ved et snit gennem hjernestammen udfor den sorte streg på øverste tegning. Derved rammes både kerner og udspring for n. hypoglossus og n. vagus som vist på nederste tegning.

 • Motoriske kerner i basalpladen består af multipolare nerveceller

  Motoriske kerner i basalpladen består af multipolare nerveceller. Neuriterne herfra går til tværstribet muskulatur. De motoriske hjernenervekerner er udspringskerner for motoriske tråde. I medulla spinalis svarer de til forhorn.

 • Autonome?

  Autonome ? -Det vil sige parasympatiske hjernenervekerner er udspringskerner for parasympatiske tråde. De parasympatiske tråde går til kirtler og glat muskulatur, idet de undervejs danner synapse med en multipolar nervecelle ofte i et autonomt ganglie.

 • Terminalkerner

  Sensitive hjernenervekerner, der udvikles i alarpladen, og svarer til baghorn, kaldes terminalkerner. Terminalkernerne består af multipolare nerveceller.

 • Hjernenerveganglion med en enkelt pseudounipolar celle

  En multipolar nervecelle i en terminalkerne danner synapse med neuriten fra en pseudounipolar celle i et hjernenerveganglie. Her er vist et hjernenerveganglion øverst til højre med en enkelt pseudounipolar celle.

 • Et hjernenerveganglie svarer til et spinalganglie

  Da hjernenervegangliet, som vist på øverste tegning, indeholder trofisk centrum for hjernenervernes sensitive tråde, betyder det, at et hjernenerveganglie svarer til et spinalganglie, der er vist ved s på nederste tegning. Vi rekapitulerer. Sensitive hjernenerveganglier svarer til spinalganglier og begge består af pseudounipolare nerveceller. Alarpladen danner sensitive hjernenervekerner eller terminalkerner. De ses øverst og svarer til baghorn. Basalpladen danner parasympatiske og motoriske hjernenervekerner i hjernestammen og lateralhorn og forhorn i rygmarven.

 • Snit gennem hjernestamme og lillehjerne

  Til venstre ses et snit gennem hjernestamme og lillehjerne. Gennem hele hjernestammen findes utallige små spredte kerner. De ligger indenfor det prikkede område og danner tilsammen formatio reticularis. Dens beliggenhed midt i hjernestammen illustreres på tværsnittet nederst til højre, hvor det prikkede felt er formatio reticularis.

 • Formatio reticularis

  Formatio reticularis er en vigtig struktur, der er af afgørende betydning for bevidstheden. Dæmpes dens aktiverende virkning på hjernebarken falder man i søvn eller bliver helt bevidstløs.

 • Formatio reticularis

  Formatio reticularis har afgørende betydning for musklernes spændingstilstand, tonus, som vist til højre. Nedsættes dens virkning bliver musklerne slappe som vist til venstre.

 • Forhorn og lateralhorn – motoriske og parasympatiske hjernenervekerner

  På samme måde vil basalpladen i den nederste del af neuralrøret blive til forhorn og lateralhorn og i den øverste del til motoriske og parasympatiske hjernenervekerner.

 • Sensitive hjernenervekerner erstatter baghorn

  hjernestammen mangler den H-formede grå substans, og de sensitive hjernenervekerner erstatter baghorn.

 • OVERSIGT OVER HJERNENERVEKERNER

  Manuskript nr. 291 / dias 91 Bearbejdet af Henrik Løvschall og Erik Christophersen Anatomisk afsnit Århus Tandlægeskole Århus Universitet

 • Sulcus limitans

  Til venstre ses neuralrøret med sulcus limitans ved pilespidsen. Det skraverede område er alarpladen, og det ikke-skraverede basalpladen. I fjerde ventrikel, der ses til højre, er sulcus limitans bevaret. Den ligger i fjerde ventrikels bund, fossa rhomboidea. Den skraverede alarplade er her trukket ud til siden i forhold til den uskraverede basalplade. Man kan forklare denne ændring i beliggenheden som vist på næste billede.

 • Alarplade og basalplade

  Øverste væg i neuralrøret strækkes, hvorved røret ændrer form som vist på de nederste tegninger. Derved kommer alarplade og basalplade til mere at ligge ved siden af hinanden end over hinanden og loftet i røret bliver tyndt på dette sted.

 • Baghorn – sensitive hjernenervekerner

  Her vises, hvad den grå substans i alarpladen udvikles til. I nederste del af neuralrøret bliver den til baghorn, som vist ved pilen til venstre, mens den i den del af neuralrøret, der bliver til hjernestamme, danner sensitive hjernenervekerner som vist ved pilen til højre.