• Ala major

  Ala major er farvet blå på den isolerede os sphenoidale til venstre. Ala major har i alt fem flader. Fladen vi ser på vender mod fossa cranii media. Det fremgår af billedet til højre, hvor os temporale er grøn og os frontale gul.

 • Fossa pterygopalatina

  Processus pterygoideus danner bagvæg nedadtil i fossa pterygopalatina og danner nedadtil suturforbindelse med maxilla. Suturforbindelsen ligger udfor pilehovedet.

 • Fossa pterygoidea

  Her ser vi de nedadrettede ben, processus pterygoidei i flertal. Processus pterygoideus er farvet rød i højre side. Hver processus består af to plader. Det lille pilehoved peger på lamina medialis. Det store pilehoved viser lamina lateralis. De to laminae danner tilsammen en grube, der er åben i retning bagud. Da vi ser os sphenoidale bagfra, kigger vi altså ind i gruben, der er langstrakt oval, vist med en lille cirkel. Gruben hedder fossa pterygoidea.

 • Foramen rotundum og foramen ovale

  To vigtige huller gennemborer ala major tæt ved afgangen fra kropsdelen af os sphenoidale. Det er foramen rotundum ved den øverste pil og foramen ovale ved den nederste.

 • Fossa pterygopalatina

  Det tilsvarende område er den del af et røde område på knoglemodellen til højre der omgives af en sort linie. Dette præparat er fremstillet ved at save frontalt gennem kraniet. Vi ser præparatet forfra, og i venstre side ser vi den røde bagvæg i fossa pterygopalatina. På fladen munder et vigtigt hul, foramen rotundum. Det ses tydeligt på begge billeder. Det ligger lateralt for et andet hul som vi ikke nævner. I midten har vi næsehulen med den grønne næseskillevæg.

 • Ala major

  Nu mangler vi kun at kigge på den sidste af de fem flader på ala major. Vi kan se tre af de foregående på billedet til venstre. Ved (1) har vi fladen mod orbita. (2) peger på facies temporalis og (3) på facies infratemporalis. Fladen mod fossa cranii media kan ikke ses fra denne synsvinkel. Den sidste flade er indrammet med pilehoveder, den vender mod fossa pterygopalatina.
  (fortsættes)

 • Facies infratemporalis

  På billedet til venstre ser vi facies infratemporalis under stregen omgivet af pilehoveder. Over stregen er det facies temporalis der ses. Facies infratemporalis kan genkendes på kraniet til højre. Her skal man dog tage sig i agt når det drejer sig om udstrækningen, fordi den blå farve også er brugt til kropsdelen og til de nedadrettede ben, processus pterygoideus. Den nøjagtige udstrækning af facies infratemporalis ses bedst på den isolerede knogle til venstre. Det er fladen under stregen, omgivet af pilehoveder.

 • Ala major

  Til venstre ser vi den tredje flade på ala major. Det er facies temporalis der ligger over den sorte streg og er indrammet med pilehoveder. På billedet til højre ser vi facies temporalis på kraniet. Os temporale er rød og os zygomaticum grøn. Når vi drejer os sphenoidale på billedet til venstre og kigger nedefra kan vi se den flade der ligger under stregen. Det er facies infratemporalis og den ser vi på næste billede.

 • Ala major

  På billedet til venstre, indrammet med pilehoveder, ses næste flade. Den vender mod orbita og kan samtidig ses på billedet til højre, bagest i orbita, med blå farve.

 • HJERNEKRANIUM, IDENTIFICERING AF DE ENKELTE KNOGLER 2

  Manuskript nr. 44 / dias 302
  Bearbejdet af
  Henrik Løvschall og Erik Christophersen
  Anatomisk afsnit
  Århus Tandlægeskole
  Århus Universitet