• Fossa pterygoidea

  Her ser vi de nedadrettede ben, processus pterygoidei i flertal. Processus pterygoideus er farvet rød i højre side. Hver processus består af to plader. Det lille pilehoved peger på lamina medialis. Det store pilehoved viser lamina lateralis. De to laminae danner tilsammen en grube, der er åben i retning bagud. Da vi ser os sphenoidale bagfra, kigger vi altså ind i gruben, der er langstrakt oval, vist med en lille cirkel. Gruben hedder fossa pterygoidea.

 • HJERNEKRANIUM, IDENTIFICERING AF DE ENKELTE KNOGLER 2

  Manuskript nr. 44 / dias 302
  Bearbejdet af
  Henrik Løvschall og Erik Christophersen
  Anatomisk afsnit
  Århus Tandlægeskole
  Århus Universitet

 • Fossa pterygopalatina

  Processus pterygoideus danner bagvæg nedadtil i fossa pterygopalatina og danner nedadtil suturforbindelse med maxilla. Suturforbindelsen ligger udfor pilehovedet.

 • Os sphenoidale

  Kilebenet, os sphenoidale, ses lettest i basis cranii interna. På billedet er os sphenoidale farvet grå. Os sphenoidale danner en stor del af fossa cranii media. Os sphenoidale danner også den bageste del af fossa cranii anterior.

 • Isoleret os sphenoidale

  Den isolerede os sphenoidale leder tanken hen på en flyvende hveps med en krop, det grønne område, to sæt vinger med blå og orange farve samt et sæt ben, den røde farve.

 • Fossa hypofysialis

  Den øvre flade af kroppen danner den midterste del af fossa cranii media med fossa hypofysialis udfor pilen.

 • Os occipitale

  Bagfladen af kroppen ses på billedet til højre udfor pilehovederne. Bagfladen af kroppen kan ikke ses når man kigger ned i basis cranii interna som på billedet til venstre, det skyldes at bagfladen står i forbindelse med nakkebenet, os occipitale, der er farvet mørkt.

 • Os occipitale

  Kroppens nedre flade ses på basis cranii externa. Denne gang er os sphenoidale malet blå, kroppens nedre flade ligger i midten omgivet af fire pilehoveder og lige foran os occipitale med den mørke farve.

 • Kilebenshulen

  Kroppen har en forflade, der vender mod næsehulen. Fladen er grøn ligesom resten af kroppen og tillige omgivet af i alt fem pilehoveder. Gennem huller i forfladen kan vi se ind i kilebenshulen, der er farvet gul. Hullerne er væsentligt større end normalt.

 • Ala minor og ala major

  Højre og venstre side af kroppen er hver forsynet med to vinger. Forrest, udfor pilen, afgår (i hver side) den lille vinge, der kaldes ala minor. Bagtil afgår den store vinge, den er forsynet med et kryds. Den store vinge kaldes ala major. De små vinger, alae minores indgår i fossa cranii anterior og deres bagkant med prikkerne danner bageste grænse for fossa cranii anterior. Underfladen af alae minores er med til at begrænse fissura orbitalis superior der ses udfor pilehovederne.

 • Ala major

  Ala major er farvet blå på den isolerede os sphenoidale til venstre. Ala major har i alt fem flader. Fladen vi ser på vender mod fossa cranii media. Det fremgår af billedet til højre, hvor os temporale er grøn og os frontale gul.

 • Ala major

  På billedet til venstre, indrammet med pilehoveder, ses næste flade. Den vender mod orbita og kan samtidig ses på billedet til højre, bagest i orbita, med blå farve.

 • Ala major

  Til venstre ser vi den tredje flade på ala major. Det er facies temporalis der ligger over den sorte streg og er indrammet med pilehoveder. På billedet til højre ser vi facies temporalis på kraniet. Os temporale er rød og os zygomaticum grøn. Når vi drejer os sphenoidale på billedet til venstre og kigger nedefra kan vi se den flade der ligger under stregen. Det er facies infratemporalis og den ser vi på næste billede.

 • Facies infratemporalis

  På billedet til venstre ser vi facies infratemporalis under stregen omgivet af pilehoveder. Over stregen er det facies temporalis der ses. Facies infratemporalis kan genkendes på kraniet til højre. Her skal man dog tage sig i agt når det drejer sig om udstrækningen, fordi den blå farve også er brugt til kropsdelen og til de nedadrettede ben, processus pterygoideus. Den nøjagtige udstrækning af facies infratemporalis ses bedst på den isolerede knogle til venstre. Det er fladen under stregen, omgivet af pilehoveder.

 • Ala major

  Nu mangler vi kun at kigge på den sidste af de fem flader på ala major. Vi kan se tre af de foregående på billedet til venstre. Ved (1) har vi fladen mod orbita. (2) peger på facies temporalis og (3) på facies infratemporalis. Fladen mod fossa cranii media kan ikke ses fra denne synsvinkel. Den sidste flade er indrammet med pilehoveder, den vender mod fossa pterygopalatina.
  (fortsættes)

 • Fossa pterygopalatina

  Det tilsvarende område er den del af et røde område på knoglemodellen til højre der omgives af en sort linie. Dette præparat er fremstillet ved at save frontalt gennem kraniet. Vi ser præparatet forfra, og i venstre side ser vi den røde bagvæg i fossa pterygopalatina. På fladen munder et vigtigt hul, foramen rotundum. Det ses tydeligt på begge billeder. Det ligger lateralt for et andet hul som vi ikke nævner. I midten har vi næsehulen med den grønne næseskillevæg.

 • Foramen rotundum og foramen ovale

  To vigtige huller gennemborer ala major tæt ved afgangen fra kropsdelen af os sphenoidale. Det er foramen rotundum ved den øverste pil og foramen ovale ved den nederste.