• Sella turcica

  Tyrkersadlen, sella turcica, består af dorsum sellae, mørk, fossa hypophysialis, rød ring, og den forreste skråning af fossa hypophysialis, markeret med 3 korte streger.

 • Grænse mellem fossa cranii media og fossa cranii posterior

  Et andet fremspringende parti i basis cranli interna er kanten af fjeldbenet markeret med sorte prikker i venstre side og 2 pilehoveder i højre. Kanten danner grænse mellem fossa cranii media og fossa cranii posterior.

 • Eminentia cruciformis

  Bagtil i fossa cranii posterior ligger et korsformet relief, eminentia cruciformis. Det består af det lilla område, protuberantia occipitalis interna, samt to side grene, hvoraf den ene er blålig. Sidegrenene dannes af sulcus sinus transversi. Den lodrette streg i korset er ikke markeret.

 • Processus pterygoideus

  På basis cranii externa er det mest øjnefaldende fremspring processus pterygoideus (blå pile). Processus pterygoideus danner den laterale begrænsning af choana (rød ring).

 • Fossa pterygoidea

  Processus pterygoideus som vi her ser i nærbillede hører til os sphenoidale, den består af to plader. Lamina lateralis ses til højre ved pilehovederne og lamina medialis ved pilene. Tilsammen danner lamina lateralis og medialis en bagud vendende fordybning, fossa pterygoidea, markeret med et kryds. Lamina medialis ender nedadtil med en spids, hamulus pterygoideus. Den ses udfor den røde pil og er endvidere malet mørk i modsatte side.

 • Tuberculum articulare

  Foran fossa mandibularis ligger tuberculum articulare. Det er det ovale, sortmalede fremspring. Tuberculum articulare indgår i kæbeleddet.

 • Arcus zygomaticus

  Arcus zygomaticus, vist med hvid farve, dannes af knoglefremspring fra tindingeben og kindben. De to fremspring mødes i en sutur.

 • Processus mastoideus

  Bag den ydre øregang findes et af de kraftigste knoglefremspring på basis cranii externa. Det er processus mastoideus med rød farve. Billedet til venstre viser processus mastoideus set nedefra, og til højre ser vi processus mastoideus fra siden.

 • Processus styloideus

  Lige foran foramen stylomastoideum, ved pilehovedet til højre på billedet, ligger processus styloideus, den er markeret med en pil. Det er et spidst, slankt fremspring, af meget varierende længde.

 • Condylus occipitalis

  Condylus occipitalis, blåt mærke, er et ovalt fremspring med en glat overflade på kanten af foramen magnum. Condylus occipitalis indgår i øvre nakkeled.