• FOSTERETS KREDSLØB

  Manuskript nr. 226 / dias 61, Bearbejdet af Henrik Løvschall og Erik Christophersen, Anatomisk afsnit, Århus Tandlægeskole, Århus Universitet

 • Det store kredsløb

  Vi ser leveren (DV; mørk) og hjertet (tykke røde streger). Opad til højre i billedet ses en lunge (rødbrun), mens resten af tegningen viser kar. Fosterets blod iltes i placenta, der er koblet ind i det store kredsløb nederst til venstre. Blodet går tilbage til fosteret fra placenta gennem navlevenen (e) nederst til venstre i billedet. Blodet fortsætter (e; pile 1 & 2) til leveren, der er det organ, som først modtager det iltede blod fra placenta. Blodet løber herefter gennem v. cava inferior til højre forkammer, det er vist med den rødbrune pil (3). Fra højre forkammer går blodstrømmen gennem foramen ovale (O, pil 4) ind i venstre forkammer. Herfra videre (pil 5) til venstre hjertekammer. (fortsættes)

 • Blodstrømme krydser

  Fra venstre hjertekammer pumpes blodet (pil 6) ud i legemspulsåren, aorta, hvor retningen er markeret (pil 7). Størstedelen af blodet forlader aorta gennem de store grene fra arcus (pilene 8) og går herfra til hoved og hals. Blodet fra hoved og hals samles i v. cava superior (VS, pil 9) der går ned til højre forkammer. På vejen gennem højre forkammer krydser blodstrømmen den strøm, der fulgte (pil 4), og det sker uden at de to strømme blandes nævneværdigt. Fra højre forkammer løber blodet (pil 10) til højre hjertekammer, og videre (pil 11) til truncus pulmonalis. (fortsættes)

 • Ductus arteriosus

  I fosterlivet er lungerne stærkt sammenfoldede og modtager derfor kun små mængder blod. Resten løber tilbage til arterierne. Dvs. størstedelen af blodet fra truncus pulmonalis løber (pil 12) igennem ductus arteriosus (DU), ud i arcus aortae på overgangen til aorta descendens. Herfra fortsætter blodet (pil 13 & 14), og forlader aorta gennem to navlearterier ved (15). Blodet løber gennem navlesnoren (r), til placenta (pil 16). Det er bemærkelses-værdigt, at der sker en opblanding af arterielt og venøst blod under kredsløbet gennem fosteret. Det ses særlig tydeligt i aorta descendens, som bl.a. modtager det iltfattige blod fra truncus pulmonalis gennem ductus arteriosus.

 • Foramen ovale

  Her ses en model af hjertet. Der er åbnet til de 4 kamre, og højre forkam-mer er (RA), højre hjertekammer (RV), venstre forkammer (LA), og venstre hjertekammer (LV). Vi begynder ved v. cava inferior, (vi), idet det huskes, at blodet fra placenta gennem navlevenen og leveren går til v. cava inferior. Det fortsætter langs den gule linie gennem højre forkammer og videre gennem foramen ovale (O), til venstre forkam-mer. Derfra gennem ostium atriventriculare sinistrum til venstre hjertekammer, hvor blodstrøm-men ændrer retning, og stadig langs den gule linie fortsætter det gennem ostium aortae (AT) ud af hjertet og videre til hoved og hals. (fortsættes)

 • Fosterets kredsløb

  Blodet passerer hoved og hals og vender tilbage til hjertet gennem v. cava superior (VS), og påny gennem højre forkammer, nu langs den blå linie. Den gule og den blå strøm blandes meget lidt. Den blå linie fortsætter gennem ostium atriventriculare dextrum til højre hjerte kammer (RV), som den forlader gennem ostium pulmonale (P). Herfra løber det meste blod gennem ductus arteriosus til aorta.

 • Ductus arteriosus lukker

  Her ses de vigtigste forandringer ved fødslen. Først og fremmest foldes lungerne ud. Det er vist ved, at lungen opad til højre i billedet har fået den karakteristiske tegning. Det betyder at blodet fra truncus pulmonalis ikke længere går gennem ductus arteriosus ved (L), men til højre og venstre lunge, som vist ved de blå pile. Ductus arteriosus lukker, når der ikke længere er brug for den. Efterhånden vokser væggene sammen og ductus omdannes til et ligament. Det er vist ved den farvede linie (L). (fortsættes)

 • Foramen ovale får en klap

  Da lungerne nu modtager meget blod må de naturligvis sende ligeså meget tilbage til venstre forkammer. Derved øges trykket i venstre forkammer, og klappen lukker for foramen ovale. Den lange pil peger på den gule streg, der fungerer som klap. Nu kan blodet ikke længere passere fra højre til venstre forkammer og tvinges derfor til højre hjertekammer. Efterhånden vokser klappen fast i foramen ovale, og så er de to forkamre helt adskilte. Ved overskæring af navlesnoren, kan der ikke længere gå blod gennem navlevenen, og den omdannes til et ligament (lt). På samme måde mister navlearterierne deres betydning og omdannes til ligamenter (lu).